Dôležité informácie pre uchádzačov o VŠ

Prečítajte si dôležité informácie, ak sa uchádzate o vysokoškolské štúdium.

Elektronické prihlasovanie na VŠ:   https://prihlaskavs.sk/sk/

 

Dôležité informácie pre uchádzačov: http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie

 

Poplatok a školné súvisiace so štúdiom: http://www.portalvs.sk/sk/poplatky