• Ciele a cieľové skupiny

    • Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

     1. žiaci končiaci školskú dochádzku
     2. Bývalí absolventi školy
     3. Rodičia žiakov a dospelá komunita z Prešova a  blízkeho okolia
     4. Komunita dôchodcov z Prešova a  blízkeho okolia

      

     Ciele projektu:

     1. Naučiť  žiakov a absolventov školy vypracovávať potrebné dokumenty (EURO CV, pracovné povolenia a iné) pre účely zamestnania/brigádovania v krajinách EU s otvoreným pracovným trhom k 1.1.2007 a v iných vybraných krajinách EU.
     2. Naučiť skupinu  rodičov a dôchodcov elektronicky komunikovať s členmi rodín v zahraničí.