• Projekt v realizačnej fáze

        •  „Prostredníctvom školenia pedagogických pracovníkov, pretvárania školských vzdelávacích programov,  aplikáciou moderných informačno – komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, sa snažíme prispôsobiť pedagogické a technické zručnosti súčasným potrebám. Následne, vo výchovno–vzdelávacom procese, tieto zručnosti ponúkame novým adeptom pre trh práce – študentom.“ Tieto slová sú súčasťou projektu Súkromnej strednej odbornej školy v operačnom programe Vzdelávanie s názvom:Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti.
                       Aktivity projektu však už poriadne pokročili od slov k činom a nadobúdajú ostrejšie kontúry. Po ukončení vzdelávania pedagogických pracovníkov začiatkom prázdnin, prvé dni nového školského roka sa viditeľne prejavili novým vybavením učební. Zo štrnástich tried zmizli klasické tabule, ktoré boli nahradené keramickými. Tým, že 2 triedy už nimi boli vybavené z vlastných zdrojov, dosiahli sme kompletnú výmenu tabúľ. V piatich triedach pribudli pevne zabudované diaprojektory. Ďalší  prenosný diaprojektor a 3 kusy zvinovacích premietacích pláten je k dispozícii pedagógom. Zariadenie odbornej učebne pre stolovanie je obohatené o prenosnú keramickú tabuľu na kolieskach. Pozitívne hodnotenia od pedagógov i študentov zazneli po absolvovaní prvých hodín s novým vybavením. Vedenie školy i zamestnanci si svoje povinnosti vyplývajúce z projektu plnia do bodky. Škoda len, že slogan OP Vzdelávanie : „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ má veľké nedostatky vo včasnom preplácaní faktúr a škola tak musí, dúfame že len dočasne, financovať vykonané aktivity z vlastných zdrojov.