• Projekt pokračuje

    • V mesiacoch apríl, máj jún 2013 nabral náš projekt ,,Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou“ plné obrátky.Učitelia a majstri odborného výcviku absolvovali 50 hodín vzdelávania na tému ,, OSOBNOSŤ UČITEĽA“
     na ktorom sa každý pomocou dotazníka dozvedel o sebe do akej kategórie učiteľa patrí a aké spôsoby
     relaxácie by mal praktizovať. Tieto školenia prebiehali v novozriadených učebniach, ktoré vznikli tiež vďaka tomuto projektu. 
      
     Viac informácií nájdete tu.