• Zmena stravovacieho systému

     • Od 4.9.2017 je aktívny nový elektronicky stravovací systém. 

         Žiaci a učitelia sa na stravu prihlasujú pomocou užívateľského mena a hesla platného pre prístup do Edupage AscAgendy.
      Po prihlásení kliknite na ikonku Školská jedáleň. Objaví sa jedálny lístok na príslušný týždeň. Na konci jedálenského lístka je odkaz na platby. Odkliknutím možte zistit číslo účtu a variabilný symbol na úhradu stravného.  

         Pre objasnenie tejto zmeny a čo z toho vyplýva pre stravníkov /žiakov, zamestnancov, ostatní stravníci/
      si prečítajte nasledové materály:

      Popis stravovacieho systému pre interných stravníkov:  Zmena_stravovacieho_systemu_skola.pdf
      Popis pre externých stravníkov a dôchodcov:   Zmena_stravovacieho_systemu_externisti.pdf