• Prázdniny

    • 30. 6. 2023
    • Všetkým želáme príjemné prázdniny a letné dovolenky. Oddýchnite si a v septembri sa na Vás tešíme! 

    • Tatra bartenders junior cup 2023

    • 26. 6. 2023
    • V kategórii after dinner drink sa Vanesa Mekková umiestnila na 2. mieste. V celkovom poradí sa umiestnili Vanesa na 9. mieste a Richard Kniezner na 17. mieste. 

    • Kurz carvingu

    • 26. 6. 2023
    • V uplynulých dňoch sa u nás opäť konal kurz carvingu. Šikovnosť našich žiakov si môžete pozrieť na fotografiách. A veru je sa načo pozerať.

    • Prednáška - obchodovanie s ľuďmi

    • 13. 6. 2023
    • Obchodovanie s ľuďmi je zločin, pri ktorom je človek klamstvom alebo podvodom a pod zámienkou dobre platenej práce zlákaný, prepravený na iné miesto, zastrašovaný, vydieraný, alebo násilím zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku pre obchodníka. Vykorisťovanie môže mať podobu nútenej prostitúcie, nútenej práce, núteného žobrania, núteného sobáša, nútenej kriminality, odoberania orgánov, tkanív či bunky a pri deťoch aj nezákonnej adopcie.  

     Prednášku na túto závažnú tému si so záujmom vypočuli žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy spolu s koordinátorkou ľudských práv A. Tomkovou. Prednášku viedla príslušníčka policajného zboru na úseku prevencie kpt. JUDr. Gabriela Gabošová. Veríme, že získané informácie pomôžu ochrániť nielen našich žiakov, ale že tieto  poznatky využijú aj pri šírení osvety.

     Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka moderným technickým a komunikačným systémom, ako aj nepriaznivým podmienkam spôsobených hospodárskymi či humanitárnymi krízami a prekážkam vo vzájomnej komunikácii príslušných orgánov zodpovedných za boj proti tomuto fenoménu.

     Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti.

     Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. Okrem strachu obetí, často aj v dôsledku nedostatku dôkazov usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi k latencii tejto trestnej činnosti významne prispieva taktiež rozdielnosť v metodológii zberu údajov a dokonca rozdiely i v samotnej definícii obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách. Je zrejmé, že bez masívnej reakcie orgánov činných v trestnom konaní zostane obchodovanie s ľuďmi pre páchateľov naďalej nízkorizikovou činnosťou s vysokými ziskami. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Nezriedka sú obete obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život!

    • Konkatedrála svätého Mikuláša

    • 13. 6. 2023
    • V rámci výchovného predmetu NBV sme so žiakmi 1.A a 1.C triedy navštívili Konkatedrálu sv. Mikuláša v Prešove. Je to historicko-goticka stavba zo 14. storočia a patrí medzi jednen z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku. Chrám je miestom posvätného ticha, modlitby a kultúry.

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

    • 5. 6. 2023
    • Dobrý deň,

     aby ste mohli v ďalšom školskom roku využívať svoj preukaz ISIC, je potrebné si predĺžiť jeho platnosť:

     1. Zakúpením známky ISIC v hodnote 10 € (na využívanie veľkého množstva zliav). Táto známka platí až do 30.9.2024. - prinesiete poplatok p. uč. Šofranko Minaričovej a tá známku objedná. 

     2. Ak chcete ISIC využívať na dopravu (MHD, SAD, ZSSK, musíte zaslať SMS v hodnote 3,60 € na číslo  8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov). 

     3. Po zaslaní SMS je potrebné preukaz aktivovať priložením k terminálu - u p. uč. Šofranko Minaričová alebo verejný terminál (https://www.preukazstudenta.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/).

     V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte - p. uč. Šofranko MInaričovú

     V priložených plagátoch nájdeš návody na predĺženie platnosti: 

     plagat_SS_revalidacia_2023.pdf

     A3_UBIAN_SS_2023_mail.pdf

     A3_prolongacia_2023_mail.pdf