• Odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA

     • V školskom roku 2019/2020 otvárame odbor 6323 K hotelová akadémia. Študovať môžete aj v odboroch     6445 K kuchár, 6444 H  čašník, servírka, 6489 H hostinský.

      Príďte stať sa našou súčasťou.

     • Dnes si pre nás odborný výcvik pripravil "deň talianskej kuchyne".

     • Lyžiarsky kurz 2019

     • Žiaci prvých ročníkov sa od 11.2. do 15.2.2019 zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch.  

     • Valentínsky obed

     • Takto krásne nám včera žiaci na odbornom výcviku skrášlili priestory našej reštaurácie a spríjemnili nám chutný valentínsky obed 💕

     • Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity

     • Naši študenti sa zúčastnili v stredu (13.2.2019) Dňa otvorených dverí PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Oboznámili sa s možnosťami štúdia na rôznych fakultách a videli priestory a vybavenie univerzity.

     • Umenie barmanstva

     • S našimi žiakmi sme navštívili Základnú školu vo Finticiach. Žiakom sme ukázali umenie barmanstva a miešania nápojov. Do prípravy sa aktívne zapojil aj žiak školy, ktorý pre svojich spolužiakov namiešal chutný nápoj.