• Prijímacie skúšky

          • Oznamujeme žiakom ZŠ, že naša škola bude prijímať študentov aj v 2. kole prijímacích skúšok administratívnou formou, ktoré sa uskutoční 19. júna 2020. V prípade otázok  nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0915 766 327.