• Ponuka pre absolventov

    • 13. 5. 2020
    • V reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.

     Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.

    • Šikovnosť našich žiakov

    • 11. 5. 2020
    • Karanténa môže slúžiť na zdokonaľovanie zručností a aj na skúšanie nových vecí. Naši žiaci sa aj v domácich podmienkach snažia rozvíjať svoje schopnosti. 

    • Zastavme násilie v čase izolácie

    • 7. 5. 2020
    • Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislosti členov domácnosti.  Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku.