• ENVIRONMENTÁLNE NOVINKY

    • 23. 9. 2020
    • Milí študenti,

     určite ste si vo vašich triedach všimli nové žlté nádoby na triedenie plastov. Chceme vás poprosiť, aby ste boli zodpovední a do košov dávali zminimalizovaný plastový odpad - fľaše od nápojov stlačte.

     Žlté nádoby si vynášate sami a to do veľkého kontajnera, ktorý je umiestnený v chodbičke pri vstupe do kuchyne. Dbajte na to, aby ste pred odchodom na víkend alebo na prázdniny mali koše prázdne.

     Aj tento školský rok pokračujú vo svojej práci ekohliadky. Ekohliadky majú však trochu pozmenené pravidlá oproti minulým rokom.

     Budú mať tri úlohy:

     1. Starať sa o čistotu okolia školy, nielen zametajú malé odpadky, ale aj vyzbierajú iné pohodené papieriky, plechovky. Metly a vrecia na odpad sú pri zborovni.
     2. Každý štvrtok sa polievajú v škole všetky kvety, netreba zabudnúť ani na tie, čo sú až pri telocvični.
     3. No a veľmi dôležitá úloha je, aby sa biele separačné koše: plasty, kovy, papier, sklo, ktoré sú na chodbách, tiež vynášali na dvor do kontajnerov.

     ROZVRH EKOHLIADOK: stále sa musíte vypýtať od vyučujúceho, max. traja ľudia s jeho súhlasom

     september - 5.A, 3.A

     október - 3.B, 2.B, 3.C

     november - 4.A, 2.C, 1.C

     december - 4.B, 1.B, 2.A

     január - 1.A, 2.D

   • Zbierka Biela pastelka
    • Zbierka Biela pastelka

    • 16. 9. 2020
    • Milí zamestnanci a žiaci,

     ďakujeme, že ste sa aj tento rok zapojili do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jednej z najväčších zbierok na Slovensku. Pomohli ste zlepšiť život znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. V uliciach bude zbierka prebiehať 18.09.2020 a prispieť môžete aj pomocou SMS s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2€.