• Pozvánka na rodičovské združenie žiakov prvého ročníka

    • 21. 7. 2021
    • Rodičovské združenie sa uskutoční 18. augusta 2021 (streda) o 14:30 hod. v Súkromnej strednej odbornej škole hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36  v Prešove (v reštaurácii Mladosť) s vedením školy a triednymi učiteľmi. Účasť rodičov je veľmi žiadúca.  Na rodičovskom združení budú prítomní aj zamestnávatelia, ktorí predstavia možnosť duálneho vzdelávania Vašich detí vo svojich firmách (preto je veľmi žiadúca aj účasť žiakov). 

     Program: 14:30 hod. spoločný úvod a rozdelenie do tried

                     14:45 hod. triedny aktív s triednymi učiteľmi

                     16:00 hod. stretnutie so zamestnávateľmi - výber do duálneho vzdelávania

     Po skončení bude meranie veľkostí pracovného oblečenia.

     Prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálne platných epidemiologických nariadení ( napr. rúška, hygienu rúk). 

     Prípadné otázky alebo ďalšie informácie Vám zodpovieme na tel. č. 0915 766 327.

    • Príjemné letné prázdniny

    • 2. 7. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci, želáme Vám dva mesiace oddychu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov. Veríme, že na našu školu úplne nezabudnete ani počas prázdnin a občas sa pozriete na našu web stránku, či na náš facebook, prostredníctvom ktorých Vás budeme naďalej informovať o aktualitách a novinkách.