• BARISTICKÝ KURZ

    • 23. 9. 2021
    • Chcete nazrieť do tajov baristiky? Chcete sa naučiť profesionálne pripravovať kávu? Teraz máte túto možnosť. Prihláse sa na "BARISTICKÝ KURZ". Predbežný termín konania je 8.11.2021 - 12.11.2021. Cena kurzu je 100 €. Svoj záujem môžete nahlásiť u p. Daniela Kropúcha. 

    • Odovzdávanie notebookov žiakom duálneho vzdelávania

    • 27. 9. 2021
    • Ďakujeme zamestnáveteľom duálného vzdelávania, ktorí sa v spolupráci s našou školou zapojili do projektu. Aj vďaka nim sme dňa 8.6. 2021 odovzdali v kongresovej sále 34 žiakom (súčasným druhákom) notebooky, ktoré môžu využiť na ďalšie vzdelávanie a odborný rast. 

      

    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2021
    • Milí kolegovia, milí žiaci!

     V dňoch 23. a 24. septembra sa v našich priestoroch uskutoční verejná zbierka Biela pastelka 2021. Každodenné spletitosti života sú náročné pre všetkých ľudí. Oveľa ťažšie to majú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

     O pomoc verejnej zbierky Biela pastelka sa opierajú nevidiaci a slabozrakí.  Zbierka významne napomáha nevidiacim a slabozrakým aktívne sa zapájať do bežného života.

     Za váš príspevok vopred ďakujeme.

    • EKOHLIADKA - rozpis tried

    • 17. 9. 2021
    • Milí študenti.

     Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v ekohliadkach v rámci environmentálnej výchovy.

     Povinnosti ekohliadok:

     • Udržiavať poriadok v okolí našej školy, reštaurácie a parkoviska. Metly a zmetáky sú pri zborovni.
     • Starostlivosť o kvety - budú sa polievať vždy vo štvrtok (sukulenty potrebujú menej vody).

      

     Nádoby na triedený odpad sú v triedach a na chodbách. Obsah nádob sa vynáša do separačných kontajnerov vždy v piatok. Nezabudnite stláčať plastové fľaše.

      

     September - 5A, 1NA

     Október - 4A, 4B

     November - 3A, 3B, 3C,3D

     December - 2A, 2B, 2C,

     Január - 1A,1B,1C,1PM

     Február - 5A, 1NA,

     Marec - 4A, 4B

     Apríl - 3A, 3B, 3C, 3D

     Máj - 2A, 2B, 2C

     Jún - 1A, 1B, 1C, 1PM

    • 9.september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    • 9. 9. 2021
    • Návšteva vzácne dochovanej prešovskej synagógy po uvoľnení epidemiologických opatrní pripomenie našim žiakom pamätný deň obetí holokaustu.

     9. septembra uplynulo 80 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) vydala nariadenie o právnom postavení Židov - takzvaný Židovský kódex. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

     "Židovský kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Vo veľkej miere prevzal mnohé antisemitské normy, ktoré na území Slovenska vychádzali od roku 1940, inšpirované a prevzaté od tzv. Norimberských zákonov v Nemecku z roku 1935," uvádza historik Pavol Makyna na stránke Ústavu pamäti národa.

     Išlo o vládne nariadenie, ktoré na rozdiel od zákonov nepodliehalo schváleniu snemu a prezidenta!
     "Riešenie tzv. židovskej otázky sa postavilo na rasovom základe pomocou definície pojmu 'Žid' (každý, kto pochádzal aspoň z troch starých rodičov židovského pôvodu) a 'židovský miešanec' (osoby pochádzajúce z dvoch, resp. jedného starého židovského rodiča)," 

     Kódex v prvej časti výrazne obmedzoval osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov – upravoval ich evidenciu, zavádzal verejné označenie, vylučoval ich zo škôl. Obmedzenia sa týkali aj manželstva – zmiešané manželstvá trestal kódex trojročným väzením.
     "Druhá časť kódexu sa zaoberala majetkovoprávnym postavením Židov a odoberala im niektoré predmety osobného vlastníctva. V tretej a najrozsiahlejšej časti kódexu sa normami upravoval prevod židovského majetku do 'árijského' vlastníctva," .

     V dôsledku uplatňovania tzv. Židovského kódexu bolo židovské obyvateľstvo do konca roka 1941 chudobné a sociálne odkázané. "Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany hľadal riešenie tejto situácie a v snahe zbaviť sa Židov sa dohodol s predstaviteľmi nacistického Nemecka na deportáciách slovenských Židov na územie pod kontrolou Tretej ríše.

     Transporty začali zo Slovenska odchádzať 25. marca 1942, do 20. októbra 1942 bolo zo Slovenska vyvezených takmer 58.000 Židov. Ďalšia vlna deportácií trvala od septembra 1944 do marca 1945. Sprevádzalo ju masové vraždenie obetí priamo na slovenskom území.