• Predvianočná atmosféra aj na vyučovaní

    • 14. 12. 2022
    • Žiaci nadstavbového štúdia v rámci témy súkromná komunikácia vytvárali krásne vianočné pozdravy
     pre svojich najbližších. Pekne ich ozdobili, napísali vlastné priania, ktoré sme spolu pravopisne
     opravili a vpísali si ich do pozdravov. Na hodine vládla pravá predvianočná atmosféra. Hoci sú to už
     dospelí ľudia, vyžarovala z ich práce priam detská radosť. Týmito pozdravmi určite potešia svojich
     blízkych a niektoré dokonca poputujú aj na Ukrajinu.

    • Finančná gramotnosť - opäť sme sa naučili niečo nové

    • 14. 12. 2022
    • Aj tento rok sme pripravili prednášku pre piatakov z oblasti financovania. Viedla ju p. Slávka Kovačiková zo spoločnosti Partners group. Jej cieľom bolo priblížiť študentom základné pojmy z oblasti finančníctva a sveta peňazí, ukázať im ako poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, ako sa naučiť rozoznať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, ako rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť alebo ako efektívne používať finančné služby. Dve vyučovacie hodiny si tak piataci mohli vyskúšať svoje vedomosti a znalosti z ekonomiky a diskutovať na dané témy.

    • Prednáška na tému drogových závislostí a sociálno-patologických javov

    • 9. 12. 2022
    • V dňoch 2.11.2022 a 7.12.2022 sa uskutočnila prednáška na tému "Drogové závislosti a iné sociálno-patologické javy". Prednášku viedla kapitánka Zuzana Dudová. Motívom prednášky bolo upozorniť žiakov na vážnosť tejto témy a zastaviť rastúci trend v tejto oblasti a minimalizovať ho. Jedným z najdôležitejších prvkov v oblasti znižovania sociálno-patologických javov je prevencia v tejto oblasti. Práve prevenciou možno predchádzať mnohým nešťastným osudom mladých ľudí, nehovoriac o tom, že prevencia je oveľa menej finančne nákladná ako represia či liečba.

    • Nie drogám

    • 7. 12. 2022
    • Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

     ABC centrum voľného času v Prešove opäť pripravilo súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorí sa zúčastnili rôznych zaujímavých športových aktivít.. 

     Naše družstvo sa vo finálovom kole umiestnilo na peknom 5. mieste, k čomu im blahoželáme. 

    • Divadelné predstavenie Ťapákovci

    • 7. 12. 2022
    • 29. novembra žiaci maturitných ročníkov navštívili Divadlo Jonáša Záborského a užili si predstavenie s názvom Ťapákovci. Herecké výkony vnímali veľmi pozorne s vedomím, že ak pri maturitnej skúške bude ich témou B.S. Timrava, majú vyhraté.

    • Aj k nám prišiel Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

    • Jeseň na Tokaji

    • 6. 12. 2022
    • Dňa 23.11.2022 sa konal IV. ročník súťaže "Jeseň na Tokaji", ktorú organizoval Košický zväz kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.

     Súťažilo 10 tímov a našu školu zastupovali v kategórii Kuchár junior - varenie Mária Belišová a v kategórii Kuchár junior - cukrár Gabriela Čekanová a Marianna Čekanová.

     Mária v rámci témy Jeseň - inšpirácia pre kuchyňu pripravovala morčaciu rolku plnenú špenátom s karamelizovanou hruškou a hokaido kroketkou. Umiestnila sa na 3. mieste - bronzové pásmo.

     Gabriela s dezertom Orieškovo-kávová mini roládka s brusnicami a Marianna s dezertom Makovo-tvarohová tortička s malinovým kaviárom sa umiestnili na 1. mieste - zlaté pásmo.

     Všetkým blahoželáme.

    • DOD 2022

    • 2. 12. 2022
    • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš Deň otvorených dver. Veríme, že sa vám u nás páčilo a že sa s niektorými uvidíme aj v septembri.