• Kurz carvingu

    • 15. 5. 2023
    • Opäť sa u nás konal kurz carvingu pod vedením Luďka Procházku, ktorý je víťažom Svetovej kuchárskej olympiády IKA. Ako môžete vidieť na fotografiách, účastníci boli veľmi šikovní.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 15. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov ETV a NBV sme 12. 5. 2023 so žiakmi II.A a I.B navštívili „Oázu ticha a pokoja“. Exercičný dom neďaleko našej školy je skutočne miestom ticha, pokoja, lásky, meditácie a modlitby. Každý z nás by sa mal zastaviť a prehodnotiť svoje správanie a konanie.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 9. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov etická výchova a náboženská výchova sme uskutočnili aktivitu so žiakmi I.A a I.C triedy - pohyb, aktivita a poznávanie okolitej prírody.

     V živote každého z nás by mala byť veľmi dôležitá psychohygiena. Správna psychohygiena nám poskytne čas na prečistenie hlavy, utriedenie myšlienok a prinesie pozitívne myšlienky a pocity.

     Mgr. Irena Šoltýsová
     Mgr. Mária Slováková

    • 20-metrový koláč

    • 4. 5. 2023
    • Veľtrh stavebníctva pri mestskej hale v Prešove obohatil aj náš Šarišský závin, ktorý bol dlhý 20 metrov. Dúfame, že každému chutil a niekomu priniesol aj šťastie v podobe odmeny, ktorá bola v ňom ukrytá.