• "SLOVAK BARISTA CUP" junior Námestovo

    • 22. 5. 2019
    • 9. máj sa stal dňom oslavy správnej prípravy kávy v priestoroch hostiteľskej školy. Profesionálny tím SSŠ EDUCO Námestovo a hlavný organizátor a garant súťaže, akreditované školiace stredisko Academy of Coffee, zabezpečili príjemnú rodinnú atmosféru posledného kola tohto školského roka. Cesta za dosiahnutím kávového sna mladých baristov je tak už v polovici a každý z nich má na svojom konte zopár bodov. Na konci kalendárneho roka sa zrátajú všetky vysúťažené body zo všetkých kôl a víťaz z kategórie starších študentov a aj študentov prvých ročníkov získa okrem hodnotných cien aj neopísateľný kávový zážitok. Obrovskou motiváciou zúčastňovať sa tejto súťaže je okrem hlavnej výhry,  fakultatívneho pobytu na kávovníkových plantážach v Brazílii, najmä radosť z opätovných stretnutí s priateľmi a získavanie nových vedomostí a zručností.

     Aj v tomto kole sa naši žiaci umiestnili na krásnych miestach:

     Šimon Slimak - 1. miesto za najlepšiu techniku mlynčeka a celkové 8. miesto

     Mykhailo Savisko - celkové 5. miesto

     Klaudia Karafová - celkové 7. miesto

     Inna Kryvych - celkové 12. miesto

      

     Blahoželáme!

      

    • Deň športu 2019

    • 15. 5. 2019
    • V utorok (14.5.2019) celá naša škola športovala. Všetci sme sa nahodili do športového oblečenia a tímy z jednotlivých tried zápolili vo volejbale, floorballe a stolnom tenise. Základom celého dňa bol princíp "fair play". 

     Výsledky:

     Vo volejbale aj vo floorballe dosiahli triedy rovnaké výsledky: 1. miesto = V.A, 2. miesto = III.B, 3. miesto = IV.A.

     V stolnom tenise sa na 1. mieste umiestnil Matej Kudľák z V.A, na 2. mieste skončil Ľubomír Balog z III.B a na 3. mieste sa umiestnil Michael Hrabčák zo IV.A triedy.

     Za najaktívnejšieho športovca dňa bol vyhlásený Matej Kudľák z V.A. 

     Všetkým blahoželáme!

    • Kurz carvingu

    • 12. 5. 2019
    • V dňoch 9. a 10. mája sa uskutočnil základný kurz carvingu. Účastníci sa oboznámili s technikou vyrezávania ovocia a zeleniny. Ako môžete vidieť na fotografiách, boli veľmi šikovní a vytvorili naozaj krásne kúsky. 

    • Neformálne vzdelávanie

    • 10. 5. 2019
    • Vzdelávali sme sa trochu inak. Žiaci V.A sa učili ako odprezentovať svoj podnikateľský plán. Skúsili si skupinovú prácu, prezentáciu pred spolužiakmi, či rolovu hru. Dúfame, že si odniesli skúsenosti, ktoré využijú vo svojom ďalšom živote.

    • Prednáška - kariérny rast

    • 5. 5. 2019
    • Dňa 2.5.2019 sa v našej škole konala prednáška o kariérnom raste. Zúčastnili sa jej žiaci V.A, III.A a II.B triedy. O svoje skúsenosti sa s nimi  Milanom Kaplanom, ktorý je absolventom našej školy. Žiaci si z prednášky odniesli zaujímavé poznatky, ktoré budú môcť využiť vo svojom ďalšom živote...

    • Kubánska noc - maturitný raut V.A triedy

    • 4. 5. 2019
    • 30.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Žiaci V.A triedy zorganizovali raut na tému "Kubánska noc". Priestorom reštaurácie znela kubánska hudba a rozvoniavalo chutné jedlo. Atmosféru večera vám priblížia aj nasledujúce fotografie. 

    • Odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA

    • 5. 2. 2019
    • V školskom roku 2019/2020 otvárame odbor 6323 K hotelová akadémia. Študovať môžete aj v odboroch     6445 K kuchár, 6444 H  čašník, servírka, 6489 H hostinský.

     Príďte stať sa našou súčasťou.

    • Deň učiteľov

    • 29. 3. 2019
    • „Píšem na nebo písmená,

     tomu, kto ma učil dýchať svet,

     tomu, kto ma učil písať hlásky viet

     pánu učiteľovi z lásky.“

      

     Tieto krásne verše a nádhernú pieseň venovali žiaci našej školy učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov  28. 3., v deň narodenia Jána Amosa Komenského – učiteľa národov. Na rozptýlenie pre nich tiež pripravili zábavný program aj vo forme kvízu. Našťastie žiaci neznámkovali, ale rozdávali odmeny. Aj pani riaditeľka pri tejto príležitosti odmenila štyroch zamestnancov školy z radov pedagogických a nepedagogických  pracovníkov za dlhodobé nadštandardné snaženie o rozvoj školy.

    • Budapešť - Tropicarium

    • 25. 3. 2019
    • V utorok (19.3.2019) 39 žiakov našej školy navštívilo mesto Budapešť. Odchádzali sme skoro ráno. V meste sme si pozreli najznámejšie pamiatky - Opera, Bazilika sv. Štefana, budova Parlamentu /považuje sa za najväčšiu v celej krajine, predstavuje 100 ročný symbol maďarskej demokracie, má 691 miestností a na jej výzdobe sa podieľali najlepší umelci v krajine/, Reťazový most /najznámejší z 8 mostov, ktoré preklenujú rieku Dunaj a spájajú hornatú Budu a rovinatú Pešť/, Rybárska bašta, odkiaľ je možné uvidieť peknú panorámu mesta, Matyášov Chrám, Kraľovský palác. Po prehliadke sme sa presunuli k jednej z atrakcií mesta - k Tropicariu, ktorého expozície sú situované v modernom obchodnom a zábavnom centre Campona. Absolvovali sme prehliadku podmorského sveta plného žralokov, rôznorodých rýb, koralov, ktorá bola obohatená exponátmi hadov, plazov a dažďového pralesa. V neskorých večerných hodinách sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet. 

    • Barmanský kurz 2019

    • 20. 3. 2019
    • Počas minulého týždňa sa na našej škole konal "barmanský kurz". Študenti sa zoznámili s tajomstvom barmnstva a získali barmanskú zručnosť. Úspešným absolvovaním záverečných skúšok získali certifikát.

    • Lyžiarsky kurz 2019

    • 25. 2. 2019
    • Žiaci prvých ročníkov sa od 11.2. do 15.2.2019 zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch.  

    • Valentínsky obed

    • 15. 2. 2019
    • Takto krásne nám včera žiaci na odbornom výcviku skrášlili priestory našej reštaurácie a spríjemnili nám chutný valentínsky obed 💕

    • Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity

    • 14. 2. 2019
    • Naši študenti sa zúčastnili v stredu (13.2.2019) Dňa otvorených dverí PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Oboznámili sa s možnosťami štúdia na rôznych fakultách a videli priestory a vybavenie univerzity.

    • Umenie barmanstva

    • 13. 2. 2019
    • S našimi žiakmi sme navštívili Základnú školu vo Finticiach. Žiakom sme ukázali umenie barmanstva a miešania nápojov. Do prípravy sa aktívne zapojil aj žiak školy, ktorý pre svojich spolužiakov namiešal chutný nápoj.

    • Poézia v gastronómii 2019

    • 31. 1. 2019
    • Aj tento rok Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v dňoch 24. – 27. januára 2019 zorganizoval už tradičné gastronomické súťaže: 20. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII a 11. ročník súťaže DANUBIUS GASTRO CUP – varenie a pečenie naživo.

     Tieto súťaže patria medzi najprestížnejšie súťaže pre kategórie juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike.

     Súťaže sa zúčastnili naši dvaja žiaci z II.B triedy – Dávid Bouška a Jakub Lux.

    • ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019

    • 31. 1. 2019
    • Medzinárodná výstava Danubius Gastro Incheba v Bratislave sa stala aj tento rok miestom opätovných stretnutí a meraní si síl najlepších junior baristov stredných odborných škôl a hotelových akadémií na Slovensku. Už štvrtý ročník súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior bol 25. januára hlavným lákadlom pre všetkých návštevníkov Kávového mestečka. V súťaži sa predstavilo 36 súťažiacich z 22 škôl zo Slovenska.

     Našu školu reprezentovali Šimon Slimak (IV.A), Inna Kryvych (II.A) a Mykhailo Savisko (I.B).