• ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

    • 2. 11. 2019
    • Dnešná doba kladie dôraz na nové znalosti barmana, barovú mixológiu, servis nápojov a prívetivé správanie k hosťom. V rámci projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT  lektor Tomáš Gyén – majster sveta v miešaní nápojov v kategórii nealkoholických koktailov z roku 2018 realizoval na našej škole dňa 25.09.2019 workshop.

     V rámci workshopu odovzdal účastníkom veľmi cenné vedomosti o nápojovej gastronómii, priblížil históriu a výrobu špičkových značkových liehovín, vín a sirupov. Na základe získaných vedomostí žiaci písali odborný test. Po vyhodnotení testu boli vybraní dvaja žiaci, ktorí postúpili do finále projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktoré sa bude konať v Bratislave. 

     Za našu školu sa finále zúčastnia Erika Ptašinská a Patrícia Matolová. Budeme im vo finále držať prsty. 

      

      

      

    • EUROCUP 2019

    • 1. 11. 2019
    • V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja.

     Obohatením podujatia bol 3. ročník súťaže „EUROCUP – BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017. 

     Baristickej súťaže sa zúčastnil náš žiak Mykhailo Savisko.

     V rámci barmanstva súťažili Bohdan Shevchenko a Blanka Trebuňáková. V celkovom hodnotení skončil Bohdan na krásnom 11. mieste a Blanka na 20. Bohdan sa stal aj najúspešnejším reprezentantom PSK. Ako škola sme skončili na 6. mieste.

     Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj vďaka podpore Nadácie EPH. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Flairový kurz - free style v barmanstve

    • 9. 4. 2019
    • Chcete sa naučiť niečo nové a zaujímavé? Prihláste sa na "Flairový kurz - free style v barmanstve". Tento kurz sa bude organizovať na našej škole. Bližšie informácie získate u p. majsterky Krasnayovej. 

    • Praktická maturitná skúška - Raut IV.B trieda

    • 18. 4. 2019
    • Dňa 12.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Trieda IV.B si pripravila raut s témou "kvety". Výzdobu, jedlá, oblečenie a celé priestory našej reštaurácie prispôsobili tejto téme. Príprava bola ťažká, ale  zvládli to. Dúfame, že sa všetkým páčilo a chutilo.  

    • "SLOVAK BARISTA CUP" junior Piešťany

    • 24. 4. 2019
    • Súťaž "SLOVAK BARISTA CUP" junior pokračovala tentoraz v Piešťanoch. Súťažilo rekordných 42 účastníkov z 24 škôl. Nestratili sa medzi nimi ani naši žiaci. 

     Inna Kryvych sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Šimon Slimak si odniesol 8. miesto. Medzi prvákmi zahviezdila Klaudia Karafová, ktorá obsadila 2. miesto. Mykhailo Savisko skončil na 11. mieste. Všetkým blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy...

    • CASSOVIA KONIFERUM CUP 2019 KOŠICE

    • 2. 4. 2019
    • V dňoch 20.03. - 22.03. 2019 sa na Hotelovej akadémii v Košiciach konal 13. ročník barmanskej súťaže. Zúčastnili sa jej naši dvaja žiaci - Bohdan Shevchenko z II.A triedy a Patrícia Matolová z III.A triedy. Obaja sa umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme.

    • Odovzdávanie odmien za súťaž "Zdravá výživa"

    • 25. 11. 2019
    • V rámci Dňa otvorených dverí sa mohli žiaci základných škôl zapojiť do súťaže "Zdravá výživa". Pripravili a priniesli zaujímavé a hlavne zdravé jedlá. A my sme ich odmenili. Do školy sme im priniesli chutnú desiatu a vecné ceny. Sme radi, že sa témy zdravia a výživy tak úspešne zhostili. 

    • Baristický kurz 2019

    • 6. 11. 2019
    • Popri iných aktivitách sa žiaci našej školy priúčali baristickému umeniu. Účasťou na baristickom kurze získali cenné znalosti a praktické zručnosti z oblasti prípravy kávy. Kurz sa realizoval v spolupráci s Academy of coffee a s podporou Nadácie EPH. 

    • "SLOVAK BARISTA CUP" junior Prešov

    • 4. 11. 2019
    • Opäť sme boli spoluorganizátorom jedného z kôl "SLOVAK BARISTA CUP" junior, a to aj vďaka podpore Nadácie EPH. 29. októbra sa na pôde našej školy stretlo 12 stredných odborných škôl a hotelových akadémií  zo Slovenska. 25 súťažiacich predviedlo dych vyrážajúce výkony a dokázalo, že pre nich baristika nie je iba povolanie. 

     Našu školu reprezetnovali: Kristína Kačmareková, Mykhailo Savisko a Klaudia Karafová. 

     Súťažiaci sa predstavili v dvoch hlavných bodovacích disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom bola káva. Všetci súťažiaci museli absolvovať novú, zatiaľ len vzdelávaciu disciplínu, alternatívnu prípravu kávy. V každom kole tohto ročníka súťaže sa predstavuje jedna z najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Po príprave kávy cez Chemex,  Aeropress, Walküre, V60 či v Džezve sa baristi vrhli na jednu z najobľúbenejších príprav kávy v našich domácnostiach French Press.  Okrem netradičnej chuti kávy sa súťažiaci sústredili na odborný výklad komisárov, vďaka ktorému pochopili dôležitosť všetkých postupov pri príprave zdravej zalievanej kávy.  Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov, to boli hlavné body záujmu komisárov vo všetkých disciplínach. 

      

    • Baristický kurz

    • 9. 9. 2019
    • V dňoch 21.10. – 24.10. 2019 sa bude na našej škole konať baristický kurz. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Mikolajovej.

    • Koláč Rádia Regina Východ 2019

    • 9. 9. 2019
    • Žiačky našej školy Judita Kollárová a Blanka Trebuňáková spolu s p. majsterkou Frištykovou sa zúčastnili súťaže Koláč Rádia Regina Východ. Tento 8. ročník bol s podtitulom "Štyri lady čokolády..." Dievčatá mohli súťažiť vďaka podpore Nadácie EPH. Upiekli sladké čokoládové koláče, ktorých krásu si môžete pozrieť aspoň na nasledujúcich fotografiách. 

    • Imatrikulácia prvákov na školskom internáte

    • 18. 10. 2019
    • Imatrikulácia prvákov na školskom internáte sa konala 9.10.2019. Študenti sa stretli v kongrésovej sále a matrikulaciu začali spoločnou večerou. Celú akciu pripravili J.Zálešova, L.Čubová, P.Hurtuk a B.Hovancová. Ďakujeme im za nápadité súťaže a disciplíny a prvákom za ich statočné zvládnutie. Tešime sa na ďalši rok. 

    • FGC tour 2019

    • 16. 10. 2019
    • Študenti medicíny Lekárskej fakulty UK v rámci projektu "Medici za zdravie žien", ktorý organizuje Liga proti rakovine, robia počas októbra prednášky pre mladé dievčatá – študentky o dôležitosti prvej gynekologickej  prehliadky. 

     Navštívili aj našu školu. Cieľom prednášky spojenej s besedou bolo priblížiť študentkám problematiku prvej prehliadky, pomôcť prekonať strach z nej. Poukázali tiež na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré môžu odhaliť rakovinu v počiatočnom štádiu.

    • Svetový deň úsmevu

    • 10. 10. 2019
    • Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

     Nám priniesli v tento deň úsmev žiaci ubytovaní na internáte. Ako? Pozrite si fotografie a uvidíte...

    • "SLOVAK BARISTA CUP" Žilina 2019

    • 30. 9. 2019
    • Prvýkrát v tomto školskom roku a prvýkrát na Hotelovej akadémii v Žiline sa konala ďalšia súťaž zo série "SLOVAK BARISTA CUP". Skvelá atmosféra aj skvelá kávička sprevádzala účastníkov celým dňom. 

     Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí získali pekné umiestnenie v rámci mladších účastníkov: 5. miesto - Klaudia Karafová, 9. miesto - Mykhailo Savisko, 11. miesto - Kristína Kačmareková.

     Blahoželáme!

    • World Cleanup Day

    • 30. 9. 2019
    • Do iniciatívy “World Cleanup Day” (Svetový čistiaci deň) sa 21. septembra zapojIlo 150 krajín s ambíciou zapojiť 5 % ich populácie a upratať si okolie. Predstavte si 300 miliónov ľudí, ktorí zbierajú odpad a zanechávajú za sebou čistú prírodu a mestá. Teraz si predstavte ten skvelý pocit, keď priložíte ruku k dielu aj vy.

     Aj naša škola našla dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do upratovania. Cez aplikáciu TrashOut našli lokalizovanú nelegálnu skládku a čiastočne ju vypratali. Tiež upratali okolie Torysy pri našej škole.

     Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

    • Aj my sme oslávili Deň Zeme

    • 29. 4. 2019
    • Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Pracovníci ŠOP SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, pripravili v Ekoparku Holá hora rôzne súťaže, ekohry, zábavné kvízy, poznávačky rastlín, stôp zvierat a prednášky na tému ohrozené druhy našej fauny a flóry. Tejto akcie sa zúčastnili aj naši žiaci z I.A a II.A. Počasie bolo očarujúce, prostredie rozkvitnutej jari a k tomu zaujímavý program. Deň Zeme si užili.

   • Inštrukcie k používaniu preukazu ISIC
    • Inštrukcie k používaniu preukazu ISIC

    • 5. 9. 2018
    •  

     1. Na preukaz je potrebné nalepiť fotografiu s použitím priloženej fólie. Bez fotografie je preukaz neplatný.
     2. Pre využívanie zliav ISIC a EURO<26 v obchodoch, kinách, Orange, kúpaliskách, e-shopoch, na cestovanie, poistenie,  na zľavy ISIC a EURO<26 v zahraničí  je preukaz platný hneď od obdržania, až do doby vyznačenej na preukaze, napr. 09/2019.

     V ďalšom roku sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky 09/2020.

     Viac na: www.studentskypreukaz.sk

      

     1. V SAD sa karta aktivuje prvým nabitím kreditu u šoféra autobusu alebo na predajnom mieste dopravcu.
     2. V MHD (na predajnom mieste alebo cez internet) si žiak môže na preukaz kúpiť mesačník, alebo nahrať kredit.
     3. Pre použitie na bezplatnú vlakovú dopravu je potrebné, aby žiak s preukazom ISIC/EURO26  išiel po 1.9.2018 na železničnú stanicu a preukaz si zaregistroval. Pre registráciu je potrebný preukaz totožnosti, registrácia je zdarma. Registráciou žiak získa  papierový preukaz zákazníka. Pri cestovaní používa už iba svoj preukaz ISIC/EURO<26 – najprv si kúpi cestovný lístok na bezplatnú dopravu za 0 € a vo vlaku ukáže revízorovi lístok a svoj preukaz ISIC/EURO<26. (papierový preukaz od železníc už nemusí nosiť).

     Viac na:  www.transcard.sk     

    • ISIC

    • 23. 8. 2019
    • 1. Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2020 a s predĺženou platnosťou elektronickej peňaženky (čip).

     2. Predĺženie preukazu novou známkou ISIC 09/2020 bude na škole možné do 31.10.2019 bez poštovného.

     3. Od 1.11.2019 sa bude dať známka ISIC 09/2020 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s poštovným 2,80 € navyše.