• Vianočné tabule

    • 27. 2. 2023
    • Na konci roka 2022 počas projektového vyučovania bola našim študentom zadaná domáca úloha – odfotiť vianočné tabule, na ktorých príprave sa podieľali. Na konci januára sme na pedagogickej rade vyhodnotili víťazov. A počas februára sme našim šikovným študentom rozdali krásne dekorácie ako pamätné darčeky. Prinášame Vám fotografie vybraných vianočných tabúľ a aj ocenených študentov.

    • Rodičovské združenie

    • 20. 2. 2023
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 2.3.2023 o 15:30 hod. podľa rozpisu tried. 

      

    • Deň sv. Valentína

    • 17. 2. 2023
    • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

     Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Naozaj sme mali čo robiť, aby sme ich všetky roztriedili. V deň sv. Valentína ich  žiačky IV. A triedy – Sára a Veronika, odovzdávali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz dostal k tomu správnemu príjemcovi a veríme, že o rok tých krásnych červených srdiečok bude ešte viac.

     Valentínsku atmosféru nám navodili aj na odbornom výcviku triedy 3.A a 1.C. O sladké pokušenie v podobe donutov sa postarala 1.A trieda.

   • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity
    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity

    • 9. 2. 2023
    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity zjednocuje mladých ľudí, pre ktorých nie sú cudzie výzvy, potreba pracovať na sebe, túžba po dobrodružstve, solidarita a ochota pomáhať. Podľa milej a inšpiratívnej lektorky Zuzany Pitkovej aj jediná organizácia, ktorá umožňuje účastníkom dobrovoľníckych projektov cestovať, bývať a stravovať sa zadarmo. Tak prečo nie, ak je súčasťou dobrodružstva aj štúdium jazykov s certifikátom, posilnenie solidarity a účasť na aktivitách, ktoré ctia ľudskú dôstojnosť, spoluprácu, toleranciu, spravodlivosť a rovnosť. Informácie ako sa zúčastniť na tomto projekte si vypočuli maturanti našej školy (radi porozprávajú) a viac nájdete aj na https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en

    • Deň sv. Valentína

    • 7. 2. 2023
    • Milí učitelia, milí spolužiaci!

     Blíži sa sviatok sv. Valentína. Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže.

     A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti so sviatkom sv. Valentína. V utorok 14. februára 2023 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Môžeme tak  urobiť zaslaním valentínky prostredníctvom našej školskej valentínskej pošty. Schránka bude umiestnená vo vestibule školy do 14.2.2023.

     Nezabudnite uviesť meno a triedu adresáta, aby sa váš odkaz dostal do správnych rúk.

     Vaša ŽŠR

    • Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

    • 31. 1. 2023
    • Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy a podoby násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa týmito činmi. Toto násilie postihuje ženy na celom svete.

     Prednáška a beseda na túto tému s príslušníčkou policajného zboru na úseku prevencie kpt. JUDr. Gabrielou Gabošovou a žiakmi I.NA, IV.A IV.B bola nielen poučná, ale dúfajme aj nápomocná tým ženám v našej blízkosti, ktoré túto pomoc potrebujú.

     Pomôžte im aj Vy :Linka tiesňového volania 112, https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

    • SLOVAK BARISTA CUP junior 2022

    • 30. 1. 2023
    • Naši baristi sa opäť úspešne umiestnili na baristickej súťaži SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR. Richard Kniezner obsadil pekné 7. miesto a Terézia Hudáková skončila hneď za ním na 8. mieste. Na účet si pripísali ďalšie body za rok 2022 a sú o krok bližšie k hlavnej výhre, ktorou je cesta do Brazílie. 

    • SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023

    • 20. 1. 2023
    • Dňa 16.1.2023 sa konal 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023. Súťaž spoluorganizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov.

     Celkovo sa do súťaže prihlásilo 25 víťazných dvojčlenných tímov školských kôl , z ktorých do semifinálového kola dostalo pozvánku 16 tímov z hotelových akadémií a odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

     Za našu školu sa súťaže zúčastnila MÁRIA BELIŠOVÁ z II.A triedy spolu s pomocníkom MARCOM ČAJKOVKÝM. Na súťaž sa pripravovali pod vedením p. majstra SOPKA.

     Súťažné tímy mali za úlohu , podľa vlastných originálnych receptúr , pripraviť 3 porcie hlavného pokrmu, ktorého povinnou surovinou bol srnčí chrbát s kosťou a ľubovoľná vnútornosť (srdce, pečeň …). Na splnenie úlohy mali k dispozícii časový limit 120 minút.

     Najlepšie umiestnenie získali tímy , ktoré dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav. Šesť súťažných tímov s najvyšším bodovým ohodnotením , získalo postup do celoštátneho finálového kola súťaže.

     Našej dvojici sa nepodarilo síce postúpiť, ale získali cenné skúsenosti do ďalších súťaží.

    • Predvianočná atmosféra aj na vyučovaní

    • 14. 12. 2022
    • Žiaci nadstavbového štúdia v rámci témy súkromná komunikácia vytvárali krásne vianočné pozdravy
     pre svojich najbližších. Pekne ich ozdobili, napísali vlastné priania, ktoré sme spolu pravopisne
     opravili a vpísali si ich do pozdravov. Na hodine vládla pravá predvianočná atmosféra. Hoci sú to už
     dospelí ľudia, vyžarovala z ich práce priam detská radosť. Týmito pozdravmi určite potešia svojich
     blízkych a niektoré dokonca poputujú aj na Ukrajinu.

    • Finančná gramotnosť - opäť sme sa naučili niečo nové

    • 14. 12. 2022
    • Aj tento rok sme pripravili prednášku pre piatakov z oblasti financovania. Viedla ju p. Slávka Kovačiková zo spoločnosti Partners group. Jej cieľom bolo priblížiť študentom základné pojmy z oblasti finančníctva a sveta peňazí, ukázať im ako poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, ako sa naučiť rozoznať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, ako rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť alebo ako efektívne používať finančné služby. Dve vyučovacie hodiny si tak piataci mohli vyskúšať svoje vedomosti a znalosti z ekonomiky a diskutovať na dané témy.

    • Prednáška na tému drogových závislostí a sociálno-patologických javov

    • 9. 12. 2022
    • V dňoch 2.11.2022 a 7.12.2022 sa uskutočnila prednáška na tému "Drogové závislosti a iné sociálno-patologické javy". Prednášku viedla kapitánka Zuzana Dudová. Motívom prednášky bolo upozorniť žiakov na vážnosť tejto témy a zastaviť rastúci trend v tejto oblasti a minimalizovať ho. Jedným z najdôležitejších prvkov v oblasti znižovania sociálno-patologických javov je prevencia v tejto oblasti. Práve prevenciou možno predchádzať mnohým nešťastným osudom mladých ľudí, nehovoriac o tom, že prevencia je oveľa menej finančne nákladná ako represia či liečba.

    • Nie drogám

    • 7. 12. 2022
    • Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

     ABC centrum voľného času v Prešove opäť pripravilo súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorí sa zúčastnili rôznych zaujímavých športových aktivít.. 

     Naše družstvo sa vo finálovom kole umiestnilo na peknom 5. mieste, k čomu im blahoželáme. 

    • Divadelné predstavenie Ťapákovci

    • 7. 12. 2022
    • 29. novembra žiaci maturitných ročníkov navštívili Divadlo Jonáša Záborského a užili si predstavenie s názvom Ťapákovci. Herecké výkony vnímali veľmi pozorne s vedomím, že ak pri maturitnej skúške bude ich témou B.S. Timrava, majú vyhraté.

    • Aj k nám prišiel Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

    • Jeseň na Tokaji

    • 6. 12. 2022
    • Dňa 23.11.2022 sa konal IV. ročník súťaže "Jeseň na Tokaji", ktorú organizoval Košický zväz kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.

     Súťažilo 10 tímov a našu školu zastupovali v kategórii Kuchár junior - varenie Mária Belišová a v kategórii Kuchár junior - cukrár Gabriela Čekanová a Marianna Čekanová.

     Mária v rámci témy Jeseň - inšpirácia pre kuchyňu pripravovala morčaciu rolku plnenú špenátom s karamelizovanou hruškou a hokaido kroketkou. Umiestnila sa na 3. mieste - bronzové pásmo.

     Gabriela s dezertom Orieškovo-kávová mini roládka s brusnicami a Marianna s dezertom Makovo-tvarohová tortička s malinovým kaviárom sa umiestnili na 1. mieste - zlaté pásmo.

     Všetkým blahoželáme.

    • DOD 2022

    • 2. 12. 2022
    • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš Deň otvorených dver. Veríme, že sa vám u nás páčilo a že sa s niektorými uvidíme aj v septembri.