• Predĺženie platnosti preukazu ISIC

    • 5. 6. 2023
    • Dobrý deň,

     aby ste mohli v ďalšom školskom roku využívať svoj preukaz ISIC, je potrebné si predĺžiť jeho platnosť:

     1. Zakúpením známky ISIC v hodnote 10 € (na využívanie veľkého množstva zliav). Táto známka platí až do 30.9.2024. - prinesiete poplatok p. uč. Šofranko Minaričovej a tá známku objedná. 

     2. Ak chcete ISIC využívať na dopravu (MHD, SAD, ZSSK, musíte zaslať SMS v hodnote 3,60 € na číslo  8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov). 

     3. Po zaslaní SMS je potrebné preukaz aktivovať priložením k terminálu - u p. uč. Šofranko Minaričová alebo verejný terminál (https://www.preukazstudenta.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/).

     V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte - p. uč. Šofranko MInaričovú

     V priložených plagátoch nájdeš návody na predĺženie platnosti: 

     plagat_SS_revalidacia_2023.pdf

     A3_UBIAN_SS_2023_mail.pdf

     A3_prolongacia_2023_mail.pdf

    • Kurz carvingu

    • 15. 5. 2023
    • Opäť sa u nás konal kurz carvingu pod vedením Luďka Procházku, ktorý je víťažom Svetovej kuchárskej olympiády IKA. Ako môžete vidieť na fotografiách, účastníci boli veľmi šikovní.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 15. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov ETV a NBV sme 12. 5. 2023 so žiakmi II.A a I.B navštívili „Oázu ticha a pokoja“. Exercičný dom neďaleko našej školy je skutočne miestom ticha, pokoja, lásky, meditácie a modlitby. Každý z nás by sa mal zastaviť a prehodnotiť svoje správanie a konanie.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 9. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov etická výchova a náboženská výchova sme uskutočnili aktivitu so žiakmi I.A a I.C triedy - pohyb, aktivita a poznávanie okolitej prírody.

     V živote každého z nás by mala byť veľmi dôležitá psychohygiena. Správna psychohygiena nám poskytne čas na prečistenie hlavy, utriedenie myšlienok a prinesie pozitívne myšlienky a pocity.

     Mgr. Irena Šoltýsová
     Mgr. Mária Slováková

    • 20-metrový koláč

    • 4. 5. 2023
    • Veľtrh stavebníctva pri mestskej hale v Prešove obohatil aj náš Šarišský závin, ktorý bol dlhý 20 metrov. Dúfame, že každému chutil a niekomu priniesol aj šťastie v podobe odmeny, ktorá bola v ňom ukrytá.

    • Deň zeme

    • 21. 4. 2023
    • Deň Zeme je venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Naši žiaci sa celoročne učia správať ekologicky. Ekologické hliadky na škole upratujú okolie školy, triedime odpad, staráme sa o rastliny. Okrášlili sme aj kvetináče z recyklovaného materiálu. Zato všetko všetkým dobrovoľníkom ĎAKUJEME.

    • Barmanský kurz

    • 30. 3. 2023
    • Opäť sa u nás bude organizovať "BARMANSKÝ KURZ. Cena kurzu je 130 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Horovskej. 

    • Dni SKBA 2023 - barmanská súťaž

    • 17. 4. 2023
    • V uplynulých dňoch sa naši žiaci Vanesa Mekková a Richard Kniezner zúčastnili barmanskej súťaže Dni SKBA 2023, kde sa súťažilo v kategóriách Junior aj Senior.

     Vanesa Mekková získala krásne 3. miesto za najlepší Long drink, k čomu jej blahoželáme.

    • SLOVAK BARISTA CUP

    • 5. 4. 2023
    • Opäť sme sa zúčastnili súťaže SLOVAK BARISTA CUP Junior, ktorá sa tohto roku konala na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Táto súťaž je určená pre všetkých mladých baristov a nadšencov kávy, ktorí ovládajú svoje baristické zručnosti na akejkoľvek úrovni. 

     Našu školu rezprezentovali Terézia Hudáková a Richard Kniezner. Terézia sa umiestnila na peknom 14. mieste zo 41 súťažiacich. Absolútnym víťazom tohto kola sa stal Richard Kniezner. Obom im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

    • Slávnostné oceňovanie učiteľov

    • 31. 3. 2023
    • V Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove sa 28. 3. 2023 konalo slávnostné oceňovanie učiteľov. Stalo sa tak pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2023. Medzi ocenenými boli učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, základných umeleckých škôl, ale aj centier voľného času, ktorí sa svojou zanietenosťou a tvrdou prácou mimoriadnym spôsobom podieľajú na formovaní mladej generácie v Prešove.

     My sme im pri tejto krásnej príležitosti pripravili malé občerstvenie.

      

    • EduScrum – samostatný a aktívny spôsob práce žiakov

    • 28. 3. 2023
    • Vyučovacie hodiny nemusia byť stále tradičné. Učitelia našej školy využívajú  moderné metódy, ktoré prispievajú k vyššej efektivite vyučovania. Už druhý rok pracujú s metódou EduScrum.

     Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metodík využívaných v tímovej práci v oblasti IT. EduScrum je mladou metódou využívanou vo vyučovacom procese.

     Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí: učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch. Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne. Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy. Dokonca si sami určujú, čo budú robiť na hodine a čo im ostane na domácu úlohu.

     Učiteľ im hovorí, čo majú robiť, ale neurčuje im ako. Už nie je len učiteľom, stáva sa koučom.

     Táto metóda sa dá použiť v akomkoľvek predmete. V predchádzajúcich mesiacoch si to žiaci vyskúšali na hodinách anglického a slovenského jazyka.

    • Deň učiteľov

    • 28. 3. 2023
    • 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, oslavujeme Svetový deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

    • Cassovia Cup 2023

    • 27. 3. 2023
    • V dňoch 22.-23.3.2023 sme sa zúčastnili XIV. ročníka Cassovia Cup, ktorý sa konal na pôde HA v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 47 účastníkov zo Slovenska, Česka, Lotyšska a Maďarska. Našu školu reprezentovali Vanesa Mekkova zo 4.A a Richard Kniezner z III.B triedy. RICHARD SA STAL ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM CASSOVIA CUP 2023. Gratulujeme obom účastníkom a prajeme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá sa bude konať 13.4.2023 v Matliaroch.

    • Prázdna stolička v galérii Caraffka

    • 22. 3. 2023
    • Prázdne stoličky, ktoré ostali po spolužiakoch v triede len preto, že mali židovský pôvod a nesmeli ďalej študovať. Židovský Prešov zorganizoval  ďalšiu zo série výstav „Nesmú byť zabudnutí“. Výstavu pripravili žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove na základe pátrania po osudoch žiakov židovského pôvodu, ktorí boli vylúčení z ich gymnázia v školskom roku 1940 – 1941. Do prvého ženského transportu, ktorý nesmeroval do pracovného ale do koncentračného vyhladzovacieho tábora boli zaradené aj ich 4 spolužiačky, prežila iba jedna.

     Návštevou tejto výstavy si naši žiaci pripomenuli smutnú históriu Slovenského štátu, ale aj hrdinstvo obyčajných ľudí, ktorí boli ochotní riskovať svoje životy a pomáhali židovským rodinám počas vojny.

    • DARUJ KNIHU ŠKOLE

    • 20. 3. 2023
    • Vážení kolegovia, milí študenti!

     Marec je Medzinárodným mesiacom knihy, ktorý si pripomíname od roku 1955. V tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ľudí ku knihám a čítaniu.

     Pri tejto príležitosti naša škola vyhlasuje aktivitu DARUJ KNIHU ŠKOLE.

     Milovníci kníh si budujú svoje vlastné knižnice, ktoré im prinášajú potešenie a radosť. Niekedy sa stane, že sa vo vašej knižnici objaví kniha, ktorú už poznáte naspamäť a nepotrebujete ju, alebo sa nedopatrením v knižnici nájdu dva rovnaké exempláre. V takom prípade neváhajte a prineste ich do školy. V škole si nájdu svoje miesto a určite aj vďačných čitateľov.

     Knihy, ktoré chcete darovať, prineste  vyučujúcim slovenského jazyka.

      

     „Daruješ knihu – daruješ lásku, úsmev, nádej, poznanie a príjemne strávený čas!“

      

     Všetkým darcom už teraz ďakujeme a tešíme sa na spoločné čitateľské zážitky.

    • Baristický kurz 2023

    • 3. 3. 2023
    • Opäť sa na našej škole konal "Baristický kurz" pod vedením skúsených inštruktorov z Academy of Coffee . Jeho účastníci získali mnoho cenných skúseností, ktoré budú môcť využiť pri svojom ďalšom pôsobení.

    • Zdravá výživa

    • 27. 2. 2023
    • V rámci programu zdravej výživy sa dňa 17. februára 2023 v našej škole uskutočnila prednáška na tému Výživa v prevencii nádorových ochorení, ktorú viedla Mgr. Haľková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Zúčastnili sa na nej žiačky II.A, IV.A a V.A triedy hotelovej akadémie. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s rizikovými faktormi vzniku nádorových ochorení a uvedomiť si zodpovednosť za svoje zdravie správnou životosprávou.

    • Pivná akadémia

    • 27. 2. 2023
    • Dňa 21.2.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili pivného školiaceho programu Cervesario. Získali zručnosti v čapovaní piva, ktoré určite využijú vo svojom profesionálnom živote.