• SLOVAK BARISTA CUP

    • 5. 4. 2023
    • Opäť sme sa zúčastnili súťaže SLOVAK BARISTA CUP Junior, ktorá sa tohto roku konala na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Táto súťaž je určená pre všetkých mladých baristov a nadšencov kávy, ktorí ovládajú svoje baristické zručnosti na akejkoľvek úrovni. 

     Našu školu rezprezentovali Terézia Hudáková a Richard Kniezner. Terézia sa umiestnila na peknom 14. mieste zo 41 súťažiacich. Absolútnym víťazom tohto kola sa stal Richard Kniezner. Obom im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

    • Slávnostné oceňovanie učiteľov

    • 31. 3. 2023
    • V Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove sa 28. 3. 2023 konalo slávnostné oceňovanie učiteľov. Stalo sa tak pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2023. Medzi ocenenými boli učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, základných umeleckých škôl, ale aj centier voľného času, ktorí sa svojou zanietenosťou a tvrdou prácou mimoriadnym spôsobom podieľajú na formovaní mladej generácie v Prešove.

     My sme im pri tejto krásnej príležitosti pripravili malé občerstvenie.

      

    • EduScrum – samostatný a aktívny spôsob práce žiakov

    • 28. 3. 2023
    • Vyučovacie hodiny nemusia byť stále tradičné. Učitelia našej školy využívajú  moderné metódy, ktoré prispievajú k vyššej efektivite vyučovania. Už druhý rok pracujú s metódou EduScrum.

     Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metodík využívaných v tímovej práci v oblasti IT. EduScrum je mladou metódou využívanou vo vyučovacom procese.

     Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí: učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch. Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne. Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy. Dokonca si sami určujú, čo budú robiť na hodine a čo im ostane na domácu úlohu.

     Učiteľ im hovorí, čo majú robiť, ale neurčuje im ako. Už nie je len učiteľom, stáva sa koučom.

     Táto metóda sa dá použiť v akomkoľvek predmete. V predchádzajúcich mesiacoch si to žiaci vyskúšali na hodinách anglického a slovenského jazyka.

    • Deň učiteľov

    • 28. 3. 2023
    • 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, oslavujeme Svetový deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

    • Cassovia Cup 2023

    • 27. 3. 2023
    • V dňoch 22.-23.3.2023 sme sa zúčastnili XIV. ročníka Cassovia Cup, ktorý sa konal na pôde HA v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 47 účastníkov zo Slovenska, Česka, Lotyšska a Maďarska. Našu školu reprezentovali Vanesa Mekkova zo 4.A a Richard Kniezner z III.B triedy. RICHARD SA STAL ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM CASSOVIA CUP 2023. Gratulujeme obom účastníkom a prajeme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá sa bude konať 13.4.2023 v Matliaroch.

    • Prázdna stolička v galérii Caraffka

    • 22. 3. 2023
    • Prázdne stoličky, ktoré ostali po spolužiakoch v triede len preto, že mali židovský pôvod a nesmeli ďalej študovať. Židovský Prešov zorganizoval  ďalšiu zo série výstav „Nesmú byť zabudnutí“. Výstavu pripravili žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove na základe pátrania po osudoch žiakov židovského pôvodu, ktorí boli vylúčení z ich gymnázia v školskom roku 1940 – 1941. Do prvého ženského transportu, ktorý nesmeroval do pracovného ale do koncentračného vyhladzovacieho tábora boli zaradené aj ich 4 spolužiačky, prežila iba jedna.

     Návštevou tejto výstavy si naši žiaci pripomenuli smutnú históriu Slovenského štátu, ale aj hrdinstvo obyčajných ľudí, ktorí boli ochotní riskovať svoje životy a pomáhali židovským rodinám počas vojny.

    • DARUJ KNIHU ŠKOLE

    • 20. 3. 2023
    • Vážení kolegovia, milí študenti!

     Marec je Medzinárodným mesiacom knihy, ktorý si pripomíname od roku 1955. V tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ľudí ku knihám a čítaniu.

     Pri tejto príležitosti naša škola vyhlasuje aktivitu DARUJ KNIHU ŠKOLE.

     Milovníci kníh si budujú svoje vlastné knižnice, ktoré im prinášajú potešenie a radosť. Niekedy sa stane, že sa vo vašej knižnici objaví kniha, ktorú už poznáte naspamäť a nepotrebujete ju, alebo sa nedopatrením v knižnici nájdu dva rovnaké exempláre. V takom prípade neváhajte a prineste ich do školy. V škole si nájdu svoje miesto a určite aj vďačných čitateľov.

     Knihy, ktoré chcete darovať, prineste  vyučujúcim slovenského jazyka.

      

     „Daruješ knihu – daruješ lásku, úsmev, nádej, poznanie a príjemne strávený čas!“

      

     Všetkým darcom už teraz ďakujeme a tešíme sa na spoločné čitateľské zážitky.

    • Baristický kurz 2023

    • 3. 3. 2023
    • Opäť sa na našej škole konal "Baristický kurz" pod vedením skúsených inštruktorov z Academy of Coffee . Jeho účastníci získali mnoho cenných skúseností, ktoré budú môcť využiť pri svojom ďalšom pôsobení.

    • Zdravá výživa

    • 27. 2. 2023
    • V rámci programu zdravej výživy sa dňa 17. februára 2023 v našej škole uskutočnila prednáška na tému Výživa v prevencii nádorových ochorení, ktorú viedla Mgr. Haľková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Zúčastnili sa na nej žiačky II.A, IV.A a V.A triedy hotelovej akadémie. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s rizikovými faktormi vzniku nádorových ochorení a uvedomiť si zodpovednosť za svoje zdravie správnou životosprávou.

    • Pivná akadémia

    • 27. 2. 2023
    • Dňa 21.2.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili pivného školiaceho programu Cervesario. Získali zručnosti v čapovaní piva, ktoré určite využijú vo svojom profesionálnom živote. 

    • Vianočné tabule

    • 27. 2. 2023
    • Na konci roka 2022 počas projektového vyučovania bola našim študentom zadaná domáca úloha – odfotiť vianočné tabule, na ktorých príprave sa podieľali. Na konci januára sme na pedagogickej rade vyhodnotili víťazov. A počas februára sme našim šikovným študentom rozdali krásne dekorácie ako pamätné darčeky. Prinášame Vám fotografie vybraných vianočných tabúľ a aj ocenených študentov.

    • Rodičovské združenie

    • 20. 2. 2023
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 2.3.2023 o 15:30 hod. podľa rozpisu tried. 

      

    • Deň sv. Valentína

    • 17. 2. 2023
    • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

     Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Naozaj sme mali čo robiť, aby sme ich všetky roztriedili. V deň sv. Valentína ich  žiačky IV. A triedy – Sára a Veronika, odovzdávali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz dostal k tomu správnemu príjemcovi a veríme, že o rok tých krásnych červených srdiečok bude ešte viac.

     Valentínsku atmosféru nám navodili aj na odbornom výcviku triedy 3.A a 1.C. O sladké pokušenie v podobe donutov sa postarala 1.A trieda.

   • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity
    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity

    • 9. 2. 2023
    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity zjednocuje mladých ľudí, pre ktorých nie sú cudzie výzvy, potreba pracovať na sebe, túžba po dobrodružstve, solidarita a ochota pomáhať. Podľa milej a inšpiratívnej lektorky Zuzany Pitkovej aj jediná organizácia, ktorá umožňuje účastníkom dobrovoľníckych projektov cestovať, bývať a stravovať sa zadarmo. Tak prečo nie, ak je súčasťou dobrodružstva aj štúdium jazykov s certifikátom, posilnenie solidarity a účasť na aktivitách, ktoré ctia ľudskú dôstojnosť, spoluprácu, toleranciu, spravodlivosť a rovnosť. Informácie ako sa zúčastniť na tomto projekte si vypočuli maturanti našej školy (radi porozprávajú) a viac nájdete aj na https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en

    • Deň sv. Valentína

    • 7. 2. 2023
    • Milí učitelia, milí spolužiaci!

     Blíži sa sviatok sv. Valentína. Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže.

     A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti so sviatkom sv. Valentína. V utorok 14. februára 2023 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Môžeme tak  urobiť zaslaním valentínky prostredníctvom našej školskej valentínskej pošty. Schránka bude umiestnená vo vestibule školy do 14.2.2023.

     Nezabudnite uviesť meno a triedu adresáta, aby sa váš odkaz dostal do správnych rúk.

     Vaša ŽŠR

    • Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

    • 31. 1. 2023
    • Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy a podoby násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa týmito činmi. Toto násilie postihuje ženy na celom svete.

     Prednáška a beseda na túto tému s príslušníčkou policajného zboru na úseku prevencie kpt. JUDr. Gabrielou Gabošovou a žiakmi I.NA, IV.A IV.B bola nielen poučná, ale dúfajme aj nápomocná tým ženám v našej blízkosti, ktoré túto pomoc potrebujú.

     Pomôžte im aj Vy :Linka tiesňového volania 112, https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

    • SLOVAK BARISTA CUP junior 2022

    • 30. 1. 2023
    • Naši baristi sa opäť úspešne umiestnili na baristickej súťaži SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR. Richard Kniezner obsadil pekné 7. miesto a Terézia Hudáková skončila hneď za ním na 8. mieste. Na účet si pripísali ďalšie body za rok 2022 a sú o krok bližšie k hlavnej výhre, ktorou je cesta do Brazílie. 

    • SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023

    • 20. 1. 2023
    • Dňa 16.1.2023 sa konal 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023. Súťaž spoluorganizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov.

     Celkovo sa do súťaže prihlásilo 25 víťazných dvojčlenných tímov školských kôl , z ktorých do semifinálového kola dostalo pozvánku 16 tímov z hotelových akadémií a odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

     Za našu školu sa súťaže zúčastnila MÁRIA BELIŠOVÁ z II.A triedy spolu s pomocníkom MARCOM ČAJKOVKÝM. Na súťaž sa pripravovali pod vedením p. majstra SOPKA.

     Súťažné tímy mali za úlohu , podľa vlastných originálnych receptúr , pripraviť 3 porcie hlavného pokrmu, ktorého povinnou surovinou bol srnčí chrbát s kosťou a ľubovoľná vnútornosť (srdce, pečeň …). Na splnenie úlohy mali k dispozícii časový limit 120 minút.

     Najlepšie umiestnenie získali tímy , ktoré dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav. Šesť súťažných tímov s najvyšším bodovým ohodnotením , získalo postup do celoštátneho finálového kola súťaže.

     Našej dvojici sa nepodarilo síce postúpiť, ale získali cenné skúsenosti do ďalších súťaží.