• 1. 6323 K hotelová akadémia (5-ročný odbor)
     2. 6445 K kuchár (4-ročný odbor)
     3. 6489 H hostinský (kuchár - čašník, 3-ročný odbor)
     4. 6444 H čašník, servírka (3-ročný odbor)
     5. 6489 F pomocník v kuchyni (2-ročný odbor aj pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku)
     6. 6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Naša škola poskytuje aj ubytovanie a stravovanie.
     • SLOVAK BARISTA CUP

      Opäť sme sa zúčastnili súťaže SLOVAK BARISTA CUP Junior, ktorá sa tohto roku konala na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Táto súťaž je určená pre všetkých mladých baristov a nadšencov kávy, ktorí ovládajú svoje baristické zručnosti na akejkoľvek úrovni.

      Našu školu rezprezentovali Terézia Hudáková a Richard Kniezner. Terézia sa umiestnila na peknom 14. mieste zo 41 súťažiacich. Absolútnym víťazom tohto kola sa stal Richard Kniezner. Obom im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Slávnostné oceňovanie učiteľov

      V Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove sa 28. 3. 2023 konalo slávnostné oceňovanie učiteľov. Stalo sa tak pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2023. Medzi ocenenými boli učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl, základných umeleckých škôl, ale aj centier voľného času, ktorí sa svojou zanietenosťou a tvrdou prácou mimoriadnym spôsobom podieľajú na formovaní mladej generácie v Prešove.

     • Deň učiteľov

      28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, oslavujeme Svetový deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

     • Cassovia Cup 2023

      V dňoch 22.-23.3.2023 sme sa zúčastnili XIV. ročníka Cassovia Cup, ktorý sa konal na pôde HA v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 47 účastníkov zo Slovenska, Česka, Lotyšska a Maďarska. Našu školu reprezentovali Vanesa Mekkova zo 4.A a Richard Kniezner z III.B triedy. RICHARD SA STAL ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM CASSOVIA CUP 2023. Gratulujeme obom účastníkom a prajeme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá sa bude konať 13.4.2023 v Matliaroch.

     • Prázdna stolička v galérii Caraffka

      Prázdne stoličky, ktoré ostali po spolužiakoch v triede len preto, že mali židovský pôvod a nesmeli ďalej študovať. Židovský Prešov zorganizoval ďalšiu zo série výstav „Nesmú byť zabudnutí“. Výstavu pripravili žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove na základe pátrania po osudoch žiakov židovského pôvodu, ktorí boli vylúčení z ich gymnázia v školskom roku 1940 – 1941. Do prvého ženského transportu, ktorý nesmeroval do pracovného ale do koncentračného vyhladzovacieho tábora boli zaradené aj ich 4 spolužiačky, prežila iba jedna.

     • DARUJ KNIHU ŠKOLE

      Vážení kolegovia, milí študenti!

      Marec je Medzinárodným mesiacom knihy, ktorý si pripomíname od roku 1955. V tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ľudí ku knihám a čítaniu.

     • Zdravá výživa

      V rámci programu zdravej výživy sa dňa 17. februára 2023 v našej škole uskutočnila prednáška na tému Výživa v prevencii nádorových ochorení, ktorú viedla Mgr. Haľková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Zúčastnili sa na nej žiačky II.A, IV.A a V.A triedy hotelovej akadémie. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s rizikovými faktormi vzniku nádorových ochorení a uvedomiť si zodpovednosť za svoje zdravie správnou životosprávou.

     • Pivná akadémia

      Dňa 21.2.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili pivného školiaceho programu Cervesario. Získali zručnosti v čapovaní piva, ktoré určite využijú vo svojom profesionálnom živote.

     • Vianočné tabule

      Na konci roka 2022 počas projektového vyučovania bola našim študentom zadaná domáca úloha – odfotiť vianočné tabule, na ktorých príprave sa podieľali. Na konci januára sme na pedagogickej rade vyhodnotili víťazov. A počas februára sme našim šikovným študentom rozdali krásne dekorácie ako pamätné darčeky. Prinášame Vám fotografie vybraných vianočných tabúľ a aj ocenených študentov.

     • Deň sv. Valentína

      Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných a priateľských citov.

    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity
     • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity

      European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity zjednocuje mladých ľudí, pre ktorých nie sú cudzie výzvy, potreba pracovať na sebe, túžba po dobrodružstve, solidarita a ochota pomáhať. Podľa milej a inšpiratívnej lektorky Zuzany Pitkovej aj jediná organizácia, ktorá umožňuje účastníkom dobrovoľníckych projektov cestovať, bývať a stravovať sa zadarmo. Tak prečo nie, ak je súčasťou dobrodružstva aj štúdium jazykov s certifikátom, posilnenie solidarity a účasť na aktivitách, ktoré ctia ľudskú dôstojnosť, spoluprácu, toleranciu, spravodlivosť a rovnosť. Informácie ako sa zúčastniť na tomto projekte si vypočuli maturanti našej školy (radi porozprávajú) a viac nájdete aj na https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en

     • Deň sv. Valentína

      Milí učitelia, milí spolužiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže.

      A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti so sviatkom sv. Valentína. V utorok 14. februára 2023 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Môžeme tak urobiť zaslaním valentínky prostredníctvom našej školskej valentínskej pošty. Schránka bude umiestnená vo vestibule školy do 14.2.2023.

     • SLOVAK BARISTA CUP junior 2022

      Naši baristi sa opäť úspešne umiestnili na baristickej súťaži SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR. Richard Kniezner obsadil pekné 7. miesto a Terézia Hudáková skončila hneď za ním na 8. mieste. Na účet si pripísali ďalšie body za rok 2022 a sú o krok bližšie k hlavnej výhre, ktorou je cesta do Brazílie.

     • SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023

      Dňa 16.1.2023 sa konal 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023. Súťaž spoluorganizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov.

      Celkovo sa do súťaže prihlásilo 25 víťazných dvojčlenných tímov školských kôl , z ktorých do semifinálového kola dostalo pozvánku 16 tímov z hotelových akadémií a odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 2. 10. 2023
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • 60-te výročie školy

   •              2 %

   • Vážení rodičia, priatelia školy,

    o Vašu priazeň sa uchádza naša nezisková organizácia Mladosť. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť vzdelávanie a výchovu na SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť poukázaním 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane fyzických osôb. Ďakujeme!

    Vyhlasenie.pdf


   • Iba spolu zastavíme šikanu

   • Stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom? Nezostávaj potichu. Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým, koho vo svojom okolí poznáš, kontaktuj Linku detskej istoty pre deti a mladých ľudí a porozprávaj sa s odborníkmi. Stačí zavolať anonymne na bezplatné telefónne číslo 116 111. Volať môžeš 24 hodín, 7 dní v týždni, alebo napísať email na: 116111@ldi.sk alebo kontaktuj poradcov online cez čet.

    Odpovieme Ti cez telefón, email či čet. Nie si v tom sám.

    https://www.odpisemeti.sk/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Mladosť v 3D

   • Spolupráca našej školy s Fakultou manažmentu Prešovskej Univerzity

   • Spolupráca je zameraná hlavne na oblasť:

    - spolupracovať na propagácii zmluvných partnerov a jej uvádzanie vo významných dokumentoch zmluvných partnerov, oboznamovanie študentov s činnosťou zmluvného partnera a možnosťami stáží,

    - spolupracovať v oblasti výskumu,

    - výmena najnovších skúseností z oblasti pôsobenia zmluvných partnerov,

    - Fakulta manažmentu ponúkne ZP – konkrétny názov bakalárskych a diplomových prác, ktoré by mohli byť spracované pre podmienky podniku,

    - zosúladenia študijných programov v nadväznosti na možnosti štúdia na vysokej škole.