• 1. 6323 K hotelová akadémia (5-ročný odbor)
     2. 6445 K kuchár (4-ročný odbor)
     3. 6489 H hostinský (kuchár - čašník, 3-ročný odbor)
     4. 6444 H čašník, servírka (3-ročný odbor)
     5. 6489 F pomocník v kuchyni (2-ročný odbor aj pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku)
     6. 6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Naša škola poskytuje aj ubytovanie a stravovanie.
     • Vianočné tabule

      Na konci roka 2022 počas projektového vyučovania bola našim študentom zadaná domáca úloha – odfotiť vianočné tabule, na ktorých príprave sa podieľali. Na konci januára sme na pedagogickej rade vyhodnotili víťazov. A počas februára sme našim šikovným študentom rozdali krásne dekorácie ako pamätné darčeky. Prinášame Vám fotografie vybraných vianočných tabúľ a aj ocenených študentov.

     • Deň sv. Valentína

      Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných a priateľských citov.

    • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity
     • European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity

      European Solidarity Corps – Európsky zbor solidarity zjednocuje mladých ľudí, pre ktorých nie sú cudzie výzvy, potreba pracovať na sebe, túžba po dobrodružstve, solidarita a ochota pomáhať. Podľa milej a inšpiratívnej lektorky Zuzany Pitkovej aj jediná organizácia, ktorá umožňuje účastníkom dobrovoľníckych projektov cestovať, bývať a stravovať sa zadarmo. Tak prečo nie, ak je súčasťou dobrodružstva aj štúdium jazykov s certifikátom, posilnenie solidarity a účasť na aktivitách, ktoré ctia ľudskú dôstojnosť, spoluprácu, toleranciu, spravodlivosť a rovnosť. Informácie ako sa zúčastniť na tomto projekte si vypočuli maturanti našej školy (radi porozprávajú) a viac nájdete aj na https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en

     • Deň sv. Valentína

      Milí učitelia, milí spolužiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. Je to jeden z najobľúbenejších svätcov, patrón zaľúbencov, pocestných a mládeže.

      A asi už tušíte, že sa vám prihovárame v súvislosti so sviatkom sv. Valentína. V utorok 14. februára 2023 by sme aj my chceli vyjadriť svoju náklonnosť, lásku, priateľstvo a úctu všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Môžeme tak urobiť zaslaním valentínky prostredníctvom našej školskej valentínskej pošty. Schránka bude umiestnená vo vestibule školy do 14.2.2023.

     • SLOVAK BARISTA CUP junior 2022

      Naši baristi sa opäť úspešne umiestnili na baristickej súťaži SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR. Richard Kniezner obsadil pekné 7. miesto a Terézia Hudáková skončila hneď za ním na 8. mieste. Na účet si pripísali ďalšie body za rok 2022 a sú o krok bližšie k hlavnej výhre, ktorou je cesta do Brazílie.

     • SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023

      Dňa 16.1.2023 sa konal 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2022/2023. Súťaž spoluorganizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov.

      Celkovo sa do súťaže prihlásilo 25 víťazných dvojčlenných tímov školských kôl , z ktorých do semifinálového kola dostalo pozvánku 16 tímov z hotelových akadémií a odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

     • Predvianočná atmosféra aj na vyučovaní

      Žiaci nadstavbového štúdia v rámci témy súkromná komunikácia vytvárali krásne vianočné pozdravy
      pre svojich najbližších. Pekne ich ozdobili, napísali vlastné priania, ktoré sme spolu pravopisne
      opravili a vpísali si ich do pozdravov. Na hodine vládla pravá predvianočná atmosféra. Hoci sú to už
      dospelí ľudia, vyžarovala z ich práce priam detská radosť. Týmito pozdravmi určite potešia svojich
      blízkych a niektoré dokonca poputujú aj na Ukrajinu.

     • Finančná gramotnosť - opäť sme sa naučili niečo nové

      Aj tento rok sme pripravili prednášku pre piatakov z oblasti financovania. Viedla ju p. Slávka Kovačiková zo spoločnosti Partners group. Jej cieľom bolo priblížiť študentom základné pojmy z oblasti finančníctva a sveta peňazí, ukázať im ako poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, ako sa naučiť rozoznať riziká v riadení vlastných financií, ako si stanoviť finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, ako rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť alebo ako efektívne používať finančné služby. Dve vyučovacie hodiny si tak piataci mohli vyskúšať svoje vedomosti a znalosti z ekonomiky a diskutovať na dané témy.

     • Nie drogám

      Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

      ABC centrum voľného času v Prešove opäť pripravilo súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorí sa zúčastnili rôznych zaujímavých športových aktivít..

     • Jeseň na Tokaji

      Dňa 23.11.2022 sa konal IV. ročník súťaže "Jeseň na Tokaji", ktorú organizoval Košický zväz kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.

      Súťažilo 10 tímov a našu školu zastupovali v kategórii Kuchár junior - varenie Mária Belišová a v kategórii Kuchár junior - cukrár Gabriela Čekanová a Marianna Čekanová.

     • DOD 2022

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš Deň otvorených dver. Veríme, že sa vám u nás páčilo a že sa s niektorými uvidíme aj v septembri.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 9. 6. 2023
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • 60-te výročie školy

   •              2 %

   • Vážení rodičia, priatelia školy,

    o Vašu priazeň sa uchádza naša nezisková organizácia Mladosť. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť vzdelávanie a výchovu na SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť poukázaním 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane fyzických osôb. Ďakujeme!

    Vyhlasenie.pdf


   • Iba spolu zastavíme šikanu

   • Stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom? Nezostávaj potichu. Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým, koho vo svojom okolí poznáš, kontaktuj Linku detskej istoty pre deti a mladých ľudí a porozprávaj sa s odborníkmi. Stačí zavolať anonymne na bezplatné telefónne číslo 116 111. Volať môžeš 24 hodín, 7 dní v týždni, alebo napísať email na: 116111@ldi.sk alebo kontaktuj poradcov online cez čet.

    Odpovieme Ti cez telefón, email či čet. Nie si v tom sám.

    https://www.odpisemeti.sk/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Mladosť v 3D

   • Spolupráca našej školy s Fakultou manažmentu Prešovskej Univerzity

   • Spolupráca je zameraná hlavne na oblasť:

    - spolupracovať na propagácii zmluvných partnerov a jej uvádzanie vo významných dokumentoch zmluvných partnerov, oboznamovanie študentov s činnosťou zmluvného partnera a možnosťami stáží,

    - spolupracovať v oblasti výskumu,

    - výmena najnovších skúseností z oblasti pôsobenia zmluvných partnerov,

    - Fakulta manažmentu ponúkne ZP – konkrétny názov bakalárskych a diplomových prác, ktoré by mohli byť spracované pre podmienky podniku,

    - zosúladenia študijných programov v nadväznosti na možnosti štúdia na vysokej škole.