• Deň zdravej výživy

    • 24. 10. 2021
    • 16. október je Svetový deň výživy už od roku 1981. Oslavuje sa na základe rozhodnutia konferencie OSN. Je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Jej cieľom je spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých.

     Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom zdravotnom stave jedinca.

     My sme si tento deň pripomenuli zdravou ovocnou desiatou, ktorú naša škola pripravila pre svojich študentov, za čo jej ďakujeme.

    • Ponožkový október

    • 19. 10. 2021
    • Milí spolužiaci a učitelia!

     V mene žiackej školskej rady by sme vás chceli informovať, že v našej škole prebieha počas mesiaca október zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

     Cieľom tejto zbierky je vyzbierať čo najviac NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí pre ľudí v núdzi. Aj jediným párom dokážete vyčariť úsmev či ochrániť.

     Iba 30 minút trvá, kým pri teplote 0 °C vzniknú na nechránených nohách omrzliny. Pri teplote -15 °C sa tento čas skracuje na 5 -10 minút.

     Nebuďme ľahostajní k nášmu okoliu. Pomôžme, keď môžeme a spravme dobrý skutok, ktorý nás nestojí vôbec veľa námahy.

     Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste nové ponožky do školy a odovzdajte do krabice pri zborovni. Všetky ponožky na konci októbra odovzdáme OZ Podaj ďalej, ktoré ich venuje ľuďom v núdzi.

     Ďakujeme!

    • Kvetinová výzdoba

    • 18. 10. 2021
    • Jesenná príroda je pokojná a krásne pestrá a nám záleží na tom, aby vám aj kvetinová výzdoba našej školy navodzovala takéto pocity. Jednoducho, aby sme sa tu všetci cítili dobre. Preto sme sa postarali o naše rastlinky. Vymenili sme im zeminu, nasadili aj nové kvietky a ozdobili kvetináče. Dúfame, že sa vám to bude páčiť a spríjemní vám to dni strávené v našej škole. Žiaci III.C triedy a p. uč. Tomková a Šoltésová.

   • Skills Slovakia - Gastro Junior - METRO CUP KUCHÁR - záujemcovia sa môžu hlásiť
    • Skills Slovakia - Gastro Junior - METRO CUP KUCHÁR - záujemcovia sa môžu hlásiť

    • 13. 10. 2021
    • V tomto školskom roku sa bude organizovať už 11. ročník postupovej celoštátnej súťaže hotelových akadémií a stredných odborných škôl Skills Slovakia - Gastro Junior - METRO CUP KUCHÁR. Cieľom a zmyslom súťaže je nájsť zručných kuchárov, ktorí by mohli byť nominovaní do juniorského a neskôr do seniorského tímu kuchárov a cukrárov SZKC, ktorý bude reprezentovať Slovensko na domácich aj zahraničných gastronomických súťažiach. 

     Kto by mal záujem zapojiť sa do tejto súťaže, nech osobne vyhľadá v kuchyni p. majstra Damiána Kolesára. Záujemcovia sa môžu hlásiť do konca tohto týždňa. 

    • KURZ CARVINGU

    • 4. 10. 2021
    • Aj tohto roku sa bude na našej škole organizovať "Kurz carvingu". Ak máte šikovné ruky, fantáziu a chcete si rozšíriť svoje praktické zručnosti, prihláste sa u p. majstra D. Kolesára. Cena kurzu bude 70 € (žiaci školy). Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia, ktorí nie sú žiakmi školy - cena kurzu 140 €. Kurz by sa mal konať 14.10 - 15.10.2021. Veľa zaujímavého o carvingu si môžete prečítať aj v priloženom súbore - Carvingove_listy_(1).pdf Na fotografiách môžete vidieť, že naši prváci sa snažia už aj počas odborného výcviku získať základné zručnosti, ktoré si budú môcť prehĺbiť práve na tomto kurze. 

    • BARISTICKÝ KURZ

    • 23. 9. 2021
    • Chcete nazrieť do tajov baristiky? Chcete sa naučiť profesionálne pripravovať kávu? Teraz máte túto možnosť. Prihláse sa na "BARISTICKÝ KURZ". Predbežný termín konania je 8.11.2021 - 12.11.2021. Cena kurzu je 100 €. Svoj záujem môžete nahlásiť u p. Daniela Kropúcha. 

    • Zbierka "Biela pastelka" na našej škole

    • 3. 10. 2021
    • Milí kolegovia a milí žiaci.

     Tento školský rok sa nesie v znamení solidarity a podpory komunity. Dovoľte nám, aby sme sa Vám z celého ❤ poďakovali za podporu vo forme finančného príspevku do verejnej zbierky Biela pastelka. Hovorí sa, že to nie je pomoc, ak nás to nič nestojí, o to viac je pomocou, ak niečo oželieme a podelíme sa. Dobrovoľníkom z našej školy sa podarilo vyzbierať krásnych 109,78 €. Za každú mincičku ĎAKUJEME. 

     Dakovny_list_pre_skoly.pdf​​​​​​​


    • Odovzdávanie notebookov žiakom duálneho vzdelávania

    • 27. 9. 2021
    • Ďakujeme zamestnáveteľom duálného vzdelávania, ktorí sa v spolupráci s našou školou zapojili do projektu. Aj vďaka nim sme dňa 8.6. 2021 odovzdali v kongresovej sále 34 žiakom (súčasným druhákom) notebooky, ktoré môžu využiť na ďalšie vzdelávanie a odborný rast. 

      

    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2021
    • Milí kolegovia, milí žiaci!

     V dňoch 23. a 24. septembra sa v našich priestoroch uskutoční verejná zbierka Biela pastelka 2021. Každodenné spletitosti života sú náročné pre všetkých ľudí. Oveľa ťažšie to majú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

     O pomoc verejnej zbierky Biela pastelka sa opierajú nevidiaci a slabozrakí.  Zbierka významne napomáha nevidiacim a slabozrakým aktívne sa zapájať do bežného života.

     Za váš príspevok vopred ďakujeme.

    • EKOHLIADKA - rozpis tried

    • 17. 9. 2021
    • Milí študenti.

     Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v ekohliadkach v rámci environmentálnej výchovy.

     Povinnosti ekohliadok:

     • Udržiavať poriadok v okolí našej školy, reštaurácie a parkoviska. Metly a zmetáky sú pri zborovni.
     • Starostlivosť o kvety - budú sa polievať vždy vo štvrtok (sukulenty potrebujú menej vody).

      

     Nádoby na triedený odpad sú v triedach a na chodbách. Obsah nádob sa vynáša do separačných kontajnerov vždy v piatok. Nezabudnite stláčať plastové fľaše.

      

     September - 5A, 1NA

     Október - 4A, 4B

     November - 3A, 3B, 3C,3D

     December - 2A, 2B, 2C,

     Január - 1A,1B,1C,1PM

     Február - 5A, 1NA,

     Marec - 4A, 4B

     Apríl - 3A, 3B, 3C, 3D

     Máj - 2A, 2B, 2C

     Jún - 1A, 1B, 1C, 1PM

    • 9.september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    • 9. 9. 2021
    • Návšteva vzácne dochovanej prešovskej synagógy po uvoľnení epidemiologických opatrní pripomenie našim žiakom pamätný deň obetí holokaustu.

     9. septembra uplynulo 80 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) vydala nariadenie o právnom postavení Židov - takzvaný Židovský kódex. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

     "Židovský kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Vo veľkej miere prevzal mnohé antisemitské normy, ktoré na území Slovenska vychádzali od roku 1940, inšpirované a prevzaté od tzv. Norimberských zákonov v Nemecku z roku 1935," uvádza historik Pavol Makyna na stránke Ústavu pamäti národa.

     Išlo o vládne nariadenie, ktoré na rozdiel od zákonov nepodliehalo schváleniu snemu a prezidenta!
     "Riešenie tzv. židovskej otázky sa postavilo na rasovom základe pomocou definície pojmu 'Žid' (každý, kto pochádzal aspoň z troch starých rodičov židovského pôvodu) a 'židovský miešanec' (osoby pochádzajúce z dvoch, resp. jedného starého židovského rodiča)," 

     Kódex v prvej časti výrazne obmedzoval osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov – upravoval ich evidenciu, zavádzal verejné označenie, vylučoval ich zo škôl. Obmedzenia sa týkali aj manželstva – zmiešané manželstvá trestal kódex trojročným väzením.
     "Druhá časť kódexu sa zaoberala majetkovoprávnym postavením Židov a odoberala im niektoré predmety osobného vlastníctva. V tretej a najrozsiahlejšej časti kódexu sa normami upravoval prevod židovského majetku do 'árijského' vlastníctva," .

     V dôsledku uplatňovania tzv. Židovského kódexu bolo židovské obyvateľstvo do konca roka 1941 chudobné a sociálne odkázané. "Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany hľadal riešenie tejto situácie a v snahe zbaviť sa Židov sa dohodol s predstaviteľmi nacistického Nemecka na deportáciách slovenských Židov na územie pod kontrolou Tretej ríše.

     Transporty začali zo Slovenska odchádzať 25. marca 1942, do 20. októbra 1942 bolo zo Slovenska vyvezených takmer 58.000 Židov. Ďalšia vlna deportácií trvala od septembra 1944 do marca 1945. Sprevádzalo ju masové vraždenie obetí priamo na slovenskom území.
      

    • Pozvánka na rodičovské združenie žiakov prvého ročníka

    • 21. 7. 2021
    • Rodičovské združenie sa uskutoční 18. augusta 2021 (streda) o 14:30 hod. v Súkromnej strednej odbornej škole hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36  v Prešove (v reštaurácii Mladosť) s vedením školy a triednymi učiteľmi. Účasť rodičov je veľmi žiadúca.  Na rodičovskom združení budú prítomní aj zamestnávatelia, ktorí predstavia možnosť duálneho vzdelávania Vašich detí vo svojich firmách (preto je veľmi žiadúca aj účasť žiakov). 

     Program: 14:30 hod. spoločný úvod a rozdelenie do tried

                     14:45 hod. triedny aktív s triednymi učiteľmi

                     16:00 hod. stretnutie so zamestnávateľmi - výber do duálneho vzdelávania

     Po skončení bude meranie veľkostí pracovného oblečenia.

     Prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálne platných epidemiologických nariadení ( napr. rúška, hygienu rúk). 

     Prípadné otázky alebo ďalšie informácie Vám zodpovieme na tel. č. 0915 766 327.

    • Príjemné letné prázdniny

    • 2. 7. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci, želáme Vám dva mesiace oddychu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov. Veríme, že na našu školu úplne nezabudnete ani počas prázdnin a občas sa pozriete na našu web stránku, či na náš facebook, prostredníctvom ktorých Vás budeme naďalej informovať o aktualitách a novinkách. 

    • Oznámenie o II.kole prijímacích skúšok

    • 9. 6. 2021
    • Pre školský rok 2021/2021 ponúkame voľné miesta na nenaplnený počet miest pre žiakov, v odboroch:

     5 - ročný študijný odbor : 6323 K    hotelová akadémia

     4 - ročný študijný odbor : 6445 K   kuchár

     3 - ročný učebný odbor : 6489 H   hostinský, hostinská

     3 - ročný učebný odbor : 6444 H   čašník, servírka

     2 - ročný učebný odbor : 6468 F pomocník v kuchyni

     V prípade otázok, nás prosím kontaktujte nás na tel. čísle: 0915 766 327.

    • Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP

    • 8. 6. 2021
    • V pondelok 7.6.2021 sa náš maturant Dávid Bouška zúčastnil 10. ročníka celoštátnej súťaže hotelových  akadémií a stredných odborných škôl - Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP - KUCHÁR. Dávid získal krásny bronz. Prípravu a výsledok jeho práce si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC - doprava + zľavy

    • 1. 6. 2021
    • Nemáte ešte preukaz ISIC alebo si chcete predĺžiť jeho platnosť? Len s komplet predlženým preukazom sa vyhnete problémom u poskytovateľov zliav, aj u niektorých dopravcov, ktorí overujú platnosť vizuálne aj čipovo.