• Dni Nezábudiek 2020

    • 13. 10. 2020
    • Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky "DNI NEZÁBUDIEK", organizovanej Ligou za duševné zdravie. Nežné modré kvietky nezábudiek ako symboly krehkosti duše upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia a pomáhajú šíriť destigmatizáciu duševných porúch.

     Každý rok má zbierka aj svoju ústrednú kampaňovú tému, ktorá kopíruje tému vyhlásenú World Federation For Mental Health.

     DARUJME SI POKOJ V DUŠI

      

    • ENVIRONMENTÁLNE NOVINKY

    • 23. 9. 2020
    • Milí študenti,

     určite ste si vo vašich triedach všimli nové žlté nádoby na triedenie plastov. Chceme vás poprosiť, aby ste boli zodpovední a do košov dávali zminimalizovaný plastový odpad - fľaše od nápojov stlačte.

     Žlté nádoby si vynášate sami a to do veľkého kontajnera, ktorý je umiestnený v chodbičke pri vstupe do kuchyne. Dbajte na to, aby ste pred odchodom na víkend alebo na prázdniny mali koše prázdne.

     Aj tento školský rok pokračujú vo svojej práci ekohliadky. Ekohliadky majú však trochu pozmenené pravidlá oproti minulým rokom.

     Budú mať tri úlohy:

     1. Starať sa o čistotu okolia školy, nielen zametajú malé odpadky, ale aj vyzbierajú iné pohodené papieriky, plechovky. Metly a vrecia na odpad sú pri zborovni.
     2. Každý štvrtok sa polievajú v škole všetky kvety, netreba zabudnúť ani na tie, čo sú až pri telocvični.
     3. No a veľmi dôležitá úloha je, aby sa biele separačné koše: plasty, kovy, papier, sklo, ktoré sú na chodbách, tiež vynášali na dvor do kontajnerov.

     ROZVRH EKOHLIADOK: stále sa musíte vypýtať od vyučujúceho, max. traja ľudia s jeho súhlasom

     september - 5.A, 3.A

     október - 3.B, 2.B, 3.C

     november - 4.A, 2.C, 1.C

     december - 4.B, 1.B, 2.A

     január - 1.A, 2.D

   • Zbierka Biela pastelka
    • Zbierka Biela pastelka

    • 16. 9. 2020
    • Milí zamestnanci a žiaci,

     ďakujeme, že ste sa aj tento rok zapojili do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jednej z najväčších zbierok na Slovensku. Pomohli ste zlepšiť život znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. V uliciach bude zbierka prebiehať 18.09.2020 a prispieť môžete aj pomocou SMS s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2€.

    • Hurá prázdniny

    • 30. 6. 2020
    • Vážení rodičia, ďakujeme Vám za pomoc pri dištančnom vzdelávaní. Prajeme Vám a vašim deťom pekné prázdniny.

    • Prijímacie skúšky

    • 12. 3. 2020
    • Oznamujeme žiakom ZŠ, že naša škola bude prijímať študentov aj v 2. kole prijímacích skúšok administratívnou formou, ktoré sa uskutoční 19. júna 2020. V prípade otázok  nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0915 766 327.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

    • OBNOVTE SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC V DVOCH KROKOCH

    • 4. 6. 2020
    •  

     1./ Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk. Známka Vám bude doručená domov.

     2./ Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

     📍 Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

     📍 Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.

     📍 Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

    • Ponuka pre absolventov

    • 13. 5. 2020
    • V reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.

     Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.

    • Šikovnosť našich žiakov

    • 11. 5. 2020
    • Karanténa môže slúžiť na zdokonaľovanie zručností a aj na skúšanie nových vecí. Naši žiaci sa aj v domácich podmienkach snažia rozvíjať svoje schopnosti. 

    • Zastavme násilie v čase izolácie

    • 7. 5. 2020
    • Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislosti členov domácnosti.  Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku.  

    • Výzva od p. učiteľky Zákutnej: "Zacvičte si!"

    • 17. 4. 2020
    • Budúcu stredu (22.4.2020) sa uskutoční historicky najväčšia online hodina telesnej a športovej výchovy a snahou organizátorov je prilákať k cvičeniu čo najväčší počet ľudí s cieľom vytvoriť svetový rekord. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. 

     Bližšie informácie sa dozviete na: 

     https://www.facebook.com/events/1080597062310488/?__mref=mb

    • Kávová konferencia

    • 23. 2. 2020
    • Dňa 21.2.2020 sa v Trnave konala "Kávová konferencia", ktorú zorganizoval Medzinárodný kávový inštitút. Účastníkom konferencie bol aj náš úspešný žiak Bohdan Shevchenko spolu s majsterkami odborného výcviku p. Pulščákovou a p. Horovskou. 

     Dozvedeli sa mnoho nových a zaujímavých informácií, ktoré Bohdan určite využije pri účasti na baristických súťažiach. 

    • Sv. Valentín

    • 17. 2. 2020
    • Láska a dobré jedlo patria k sebe. Pod týmto heslom si pre nás žiaci v piatok pripravili valentínsky obed ❤️

    • Získali sme zlato a striebro - 27. ročník VEĽTRHU GASTRONÓMIE DANUBIUS GASTRO 2020 INCHEBA EXPO BRATISLAVA

    • 2. 2. 2020
    • V dňoch 23. až 26. januára 2020, v spoločnej Expozícii SZKC a generálneho partnera SZKC METRO Cash & Carry, aj tento rok prebiehala už tradičná gastronomická súťaž organizované SZKC - 21. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII.

     V kategórii KUCHÁR JUNIOR nás reprezentovali naši dvaja žiaci - Jakub Lux a Dávid Bouška, ktorí získali krásnu striebornú medialu. 

      

     24. január sa na veľtrhu stal dňom ukážok najlepších baristických zručností študentov z 13 slovenských škôl. V rámci 6. kola súťaže "BARISTA CUP" junior, ktoré sa konalo v kávovom mestečku, súťažili aj naši žiaci Bohdan Shevchenko a Mykhailo Savisko. 

     Bohdan Shevchenko skončil na 1. miesto v kategórii starších študentov. K umiestneniu mu srdečne blahoželáme.

    • Kurz carvingu

    • 2. 2. 2020
    • Naši žiaci sa opäť naučili niečo nové. Absolvovaním kurzu carvingu získali cenné skúsenosti.