• Šarišský závin

     • Každý rok sa v Prešove upečie poriadne dlhý závin. Upiekli sme ho my "Mladosť" v rámci ABC veľtrhu záhradníctva a stavebníctva, ktorý sa konal pri Mestskej hale. Radosť priniesol okrem chute ešte aj tým, ktorí mali pri jeho maškrtení šťastie. V niektorých kusoch totiž boli zapečené aj výhry, celkovo ich bolo 26. Na výber bola pritom okrem makovej aj kakaová príchuť. Na prípravu boli použité desiatky kíl múky aj cukru. A tí, ktorí ste ho náhodou neochutnali, nezúfajte. Vychutnať si ho môžete aspoň v našej fotogalérii.

     • Motivačný program

     • Poznáme už víťazov aj tretieho hodnotiaceho obdobia motivačného programu. Všetkým oceneným blahoželáme. Medzi najúspešnejších patrili a zaujímavú finančnú odmenu si odniesli: František Janíčko z V.A, Šimon Slimák z III.A a Inna Kryvych z I.A. Z tried bola najúspešnejšia IV.B, po nej sa na ocenenom mieste umiestnili triedy III.A a V.A

      Nabudúce, ak Ťa to motivovalo, môžeš byť medzi nimi aj Ty. Šancu má naozaj každý.

    • ISIC - informácia pre maturantov
     • ISIC - informácia pre maturantov

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6.2018.
      Do 30.6.2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
      kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

      Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
      platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

      Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....) platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!

      Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov. Po maturitách to už nebude možné.

     • Európsky týždeň peňazí

     • Dnes, 15.3.2018, sa aj na našej škole uskutočnila akcia pri príležitosti Európskeho týždňa peňazí. V zábavno–poučnom kvíze si žiaci vyskúšali svoje vedomosti o svete peňazí. Víťazkou sa stala Judita Kollárová z I.A triedy. Na druhom mieste boli študenti III.A triedy - Michal Hrabčák a Marek Soholub. Na treťom mieste skončila Dagmar Mihalíková, taktiež z III.A. Víťazi mali možnosť vybrať si cenu z burzy cien.

    • Týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti
     • Týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti

     • Týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti - European Money Week 12. až 18. marec 2018.

      Príď si so spolužiakom, spolužiačkou vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti z bežného života Peňazí.

      Vo štvrtok 15.3. 2018 o 8:00 v učebni 215.

      Prihlás sa u p. Kožlejovej – osobne, správou cez asc agendu.

     • KRÁĽOVSKÝ KRAKOW a TÁBOR OSWIENČIM

     • Aj tento rok sa na našej škole organizuje 1-dňový výlet do Krakowa a Oswienčimu. Bude sa konať 10.5.2018. Prihlásiť sa môžete u p. uč. Šofranko Minaričovej a p. uč. Gogu. 

      Odchod z Prešova v skorých ranných hodinách. Príchod do Oswienčimu, cca 3hod. prehliadka rozsiahleho koncentračného tábora z obdobia II. svetovej vojny a jeho okolia so sprievodcom. Pokračovanie v ceste do Krakowa /tretie najväčšie poľské mesto/. Prehliadka mesta: zámocký komplex Wawel v renesančnej podobe zo 16. storočia predstavujúceho kultúrny a národný symbol Poľska. Presun do gotickej katedrály /korunovačné miesto kráľov/ zo 14. storočia s hrobkami poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Hlavný rynek /najväčšie námestie v strednej Európe s krásnymi gotickými, renesančnými a barokovými budovami/ s tržnicou Sukienica /postavená v renesančnom štýle/ a Mariánskym kostolom /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/, Kostol sv. Vojtechažidovská štvrť Kazimierz /podľa časových možností/, voľný program. Vo večerných hodinách návrat na Slovensko.

     • Deň materinského jazyka - 21. február

     • Tento deň sme si pripomenuli na hodinách slovenského jazyka a literatúry  krátkou besedou  o vzniku, o histórii, ale i súčasnosti  nášho  jazyka.

      Zábavným kvízom „Ako ovládaš svoj jazyk“ si žiaci mohli overiť  vedomosti z gramatiky, vetnej stavby, ale i hláskoslovia.

      Netradičná hodina sa všetkým páčila. Každý prejavil patričnú hrdosť na svoj materinský jazyk.

     • Šikana a kyberšikana - prednáška

     • Dňa 15.2.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému „Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania“. Prednáška bola určená žiakom prvých ročníkov.

      Bolo im vysvetlené, čo znamená šikana a kyberšikana a ako sa s prípadnou šikanou majú vysporiadať. Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva im vysvetlil aj trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov. Ak už má žiak viac ako 14 rokov,  je trestnoprávne zodpovedný a môže byť za svoje činy riešený v medziach zákona.

      Jeho prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych príkladov z praxe.

     • Hodnoty života

     • Dňa 16.2.2018  sa uskutočnila pre žiakov 1.B a 1.C triedy prednáška o hodnotách života. Prednášajúci  Mgr. páter Masseo Golha na základe osobných skúseností rozprával o náročnom živote  v Južnom Sudáne.

      Poukázal na základné hodnoty života.

      Prístupové cesty zla – pornografia, závislosti . . .

     • Valentínska imatrikulácia

     • Dňa 14.2.2018 sa na našej škole konala imatrikulácia prvákov. Bola spojená s oslavou "Dňa zaľúbených". Prváci najprv zložili imatrikulačný sľub a potom sa aktívne zapojili do pripravených súťaží. Až po ich absolvovaní sa stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. V súťažiach vyhrala I.B trieda. Dúfame, že sa prvákom imatrikulácia páčila. 

     • Obezita mládeže - beseda

     • V rámci programu prevencie obezity sa dňa 14.februára 2018 v našej škole uskutočnila beseda na tému Obezita mládeže, ktorú viedla Mgr. Martina Libová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      Zúčastnili sa na nej žiaci III..IV. a V ročníka. Jej cieľom bola edukácia študentov smerom k zdravému životnému štýlu, zmene postoja k zdraviu. Žiaci by si mali uvedomiť zodpovednosť za svoje zdravie a poznať negatívny dopad zlej životosprávy.

    • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy
     • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy

     • Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitostí. 

      Štruktúrovaný dialóg

      • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
      • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
      • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

      Európsku úniu zaujíma tvoj názor. Povedz, čo si myslíš o vývoji súčasnej spoločnosti a ďalších témach a vyplň tento dotazník - http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/

     • Šikana a kyberšikana

     • Každý rok sa na našej škole za prítomnosti odborníkov vedú prednášky na tému šikany a kyberšikany. Prednášky sú určené triedam prvých ročníkov. Dňa 15.2.2018 o 8.30 hod. nám o tejto stále aktuálnejšej téme príde viac povedať Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, regionálnej kancelárie v Košiciach. 

     • Opäť sme žali úspech - DANUBIUS GASTRO 2018

     • V dňoch 25.2. až 28.2.2018 sa uskutočnil prestížny 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Ide o prezentáciu najnovších gastronomických trendov, potravín, kávy a vína z celého sveta; ukážky kuchárskych, pekárskych, cukrárskych, barmanských a baristických zručností profesionálov i amatérov.

      Počas veľtrhu sa konali významné súťaže, na ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením skúsených majstrov a získali cenné medaily:

       

      10. ročník Danubius GASTRO CUP 2018 – súťaž vo varení a pečení naživo

      strieborné pásmo kuchár junior: Hudáková Martina, Zajak Jakub

                                                              Dvorščák Jakub , Kundrát Lukáš

      bronz kuchár senior: Bc. Kolesár Damián (majster OV)

       

      Finále Skills Slovakia – Gastro Junior - BIDFOOD CUP 2017/2018

      3. miesto: Hudáková Martina

       

      SLOVAK BARISTA CUP Junior 2018

      1. miesto: Slimák Šimon

      3. miesto: Petrík Šimon

       

      13. ročník ST.NICOLAUS – PLATINUM CUP 2018 – Juniorská barmanská súťaž

      najlepší nealkoholický soft drink: Matolová Patrícia

      strieborné pásmo: Matolová Patrícia, Trebuňáková Blanka

     • Novoročná recepcia mesta Prešov

     • V stredu, 17.01.2018, usporiadala primátorka nášho mesta  p. Turčanová novoročnú recepciu v PKO, na ktorú pozvala významné osobnosti Prešova.

      Naša SSOŠ Mladosť bola pri tom. Zabezpečovala catering pre túto prestížnu spoločenskú akciu, ktorej sa zúčastnilo viac než 230 hostí.  Prítomní si mohli pochutnať na mnohých špecialitách, napr. guláši z diviny, mačanke, filetách z lososa, finger foodoch, jednohubkách, koláčikoch z odpaľovaného či lístkového cesta a rôznych druhoch ovocných či zeleninových šalátov...  Popri pošteklení chuťových buniek si hostia mohli nájsť na stromčeku  želaní holubice s posolstvom pre rok 2018.