• Deň boja za slobodu a demokraciu
     • Deň boja za slobodu a demokraciu

     •                 Študenti hotelovej akadémie štvrtého a piateho ročníka a triedy III. E si 16. novembra spoločne pripomenuli historické udalosti, ktoré viedli k vzniku Medzinárodného dňa študentstva a o polstoročie neskôr k vzniku štátneho sviatku známeho pod názvom Deň boja za slobodu a demokraciu.

                      Na záver sa rozhodli overiť si novozískané poznatky v teste, ktorý úspešne zvládli nasledujúci žiaci: Beliš Jakub, Bujňák Kristián, Verešpej Daniel  zo  IV.A, Grega Richard  a Petrič Vladimír z V.A, Petrovský Emil z V.B, Čačková Patrícia, Jurkovský Slavomír a Čižmárová Viktória z III.E triedy.

                      Všetkým Vám ďakuje za príjemne strávený čas organizátorka podujatia Darina Matiašová.

       

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    • EUROCUP - Aj my sme sa zúčastnili
     • EUROCUP - Aj my sme sa zúčastnili

     • V stredu a vo štvrtok, 9.–10. novembra 2016 sa v priestoroch Športovej haly HA v Prešove uskutočnil 24. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov, EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove.

      V roku 2016 sa súťaže EUROPUP zúčastnilo 81 súťažiacich z 8 krajín, medzi ktorými nechýbali Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, Taliansko či Ukrajina. Účastníci súťažili v kategórii Klasik v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev, a v  kategórii Flair. V chuťovej a technickej komisii hodnotili licencovaní komisári SKBA a CBA.

      Za našu školu sa súťaže zúčastnili Kamila Bujňáková a Tomáš Bujňák z III.A triedy pod vedením p. majsterky Pulščákovej a p. majsterky Krasnayovej.

      Aj malé úspechy majú zmysel. Sú to schody k veľkým cieľom ...

      Ďakujeme, že máte chuť niečo dokázať ...
      Ďakujeme, že im radíte ako na to ...

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia našich prvákov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme medzi nás prijímali študentov I.A, I.B a I.C triedy. Po zložení imatrikulačného sľubu  nasledovala časť súťažná. Súťažné výkony všetkých prvákov boli vynikajúce. V tento deň spojila všetkých prvákov priateľská, študentská atmosféra.

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

       

    • Čo vieš o Dni boja za slobodu a demokraciu?
     • Čo vieš o Dni boja za slobodu a demokraciu?

     • Ak sa chceš dozvedieť viac o tomto štátnom sviatku, ktorý každoročne oslavujeme 17. novembra, príď v stredu 16. novembra do učebne č. 119 a spolu s pani učiteľkou Matiašovou stráv príjemnú hodinku spojenú s filmovou projekciou. Tí  z Vás, ktorí úspešne zvládnu desať otázok na konci nášho posedenia, získajú šťastného žolíka, ktorý Vás môže zachrániť pred neočakávaným ústnym skúšaním na hodine z ktoréhokoľvek predmetu.

      Teší sa na Vás organizátorka Ing. Darina Matiašová

     • Prvé hodnotenie motivačného programu

     • Ubehol prvý mesiac a je tu prvé vyhodnotenie – poradie žiakov, poradie tried. Mimochodom, máte ako trieda vybrané, čo budete robiť s peniazmi, ak náhodou vyhráte? Musíte ich minúť ako trieda, nedajú sa rozdeliť. Vaši triedni učitelia Vám oznámia výsledky, pre Vašu kontrolu Vám ukážu pridelené body.

      Program je v testovacej fáze, stále sa „dolaďuje“, preto Vás chcem poprosiť o zhovievavosť, ak sa objavili nejaké chyby. Rada si vypočujem Vaše návrhy na zlepšenie.

      Vyhrať môžu ozaj len tí najlepší, ale vedzte, že každý z Vás je v niečom najlepší. Stačí zvoliť vhodnú stratégiu ... Pozrite si hodnotiace kritéria, určite ich máte na nástenke. A ak Vašou výhrou nebudú  priamo peniaze, získate minimálne  dobrý pocit z toho, že ste pre seba niečo urobili, kamsi sa posunuli.

      Ďakujem zároveň všetkým kolegom, ktorí si dali tú námahu, aby Vám do tabuliek body pozapisovali. Bez Vás by to nefungovalo...

      Takže – verte, že PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ. Posuniete sa dopredu.

       

      Dana Kožlejová

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Na našej škole sa pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) organizujú rôzne podujatia. Ani tento rok to nebude ináč. Pamätný deň si študenti a učitelia pripomenú  na triednických hodinách a na hodinách spoločenskovedných predmetov.

      V týždni od 12. 12. do 16. 12. 2016 sa uskutoční obľúbená  vedomostná súťaž „Olympiáda o ľudských právach“, ktorú organizujú učitelia občianskej náuky a dejepisu.

      Súťažiť budú dvojčlenné družstvá  z jednotlivých tried  (súťažiť môže aj viacero družstiev z jednej triedy). Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami.

      Prihlásiť sa a konzultovať prípravu na súťaž môžete u p. Gogu alebo p. Koníčka.

    • Ekologické hliadky na škole
     • Ekologické hliadky na škole

     • TRVANIE: 1. polrok - 3dni každá trieda. Váš termín zistite priebežne v udalostiach na stránke školy.

      Povinnosti EKOLOGICKEJ hliadky:

      • Poliať na školských chodbách kvety (nesmú byť preliate) a suché listy vyhodiť.
      • Na 5 chodbách (aj pri telocvični) sa nachádzajú veľké nádoby s triedeným plastom, ktorý však nie všetci minimalizujú (stlačených fliaš sa do kontajnera zmestí oveľa viac ako nestlačených, aj za vývoz odpadu sa platí :-). Školská hliadka má za úlohu vyniesť obsah 5 nádob do kontajnera a nestlačené fľaše minimalizovať.
      • Náhodná kontrola poriadku vo vlastnej triede (papieriky a iné odpadky nesmú byť ani pod lavicou, okolo koša, v lavici ani na inom mieste).
      • Poriadok na chodbách. Odpadky patria do koša.
      • Poriadok aj pred školou- plechovky, papieriky a iné odpadky patria do koša....

       

      Hodnotenie:  (od -25 bodov do 25 bodov)

      Kontrolovať sa bude priebežne počas celého týždňa.

      Pondelok - štvrtok do 12:40

      Piatok                       do 10:35

      Kontrolujú sa:

      - poliate kvety na chodbách ..............................................+1/-1 body

      - odstránené suché listy.....................................................+1/-1 bod

      - 5 modrých nádob (PLASTY) je prázdnych........................ +10/-10 bodov

      - vynesené plasty boli minimalizované...............................+1/-1 bod

      - čistota v triede počas trvania ekol. hliadky...................... +1/-1 body

      - čistota na chodbe pred triedou ....................................... +1/-1 body

      - poriadok pred vstupom do školy (počnúc rodinným domom a končiac parkoviskom pred reštauráciou) ......................................+10 /-10 bodov

    • PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ
     • PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ

     • Motivačný program, ktorý spúšťame, je určený pre Vás všetkých a každý z Vás má v ňom šancu. Môžete si tam nájsť „na zbieranie bodov“ tú aktivitu, ktorá Vám vyhovuje. Ak sa vyvarujete „strácaniu bodov“, šanca tu určite bude. A navyše – každý Váš bod pomôže Vašej triede. O podrobnostiach Vás bude informovať Váš/a  triedny učiteľ/triedna učiteľka.

      Dúfam, že osloví  všetkých, ktorí chcú uspieť. Držím Vám všetkým prsty – všetkých dvadsať. Dana Kožlejová

    • PRIHLÁSENIE SA do e-learningového programu VIAC AKO PENIAZE
     • PRIHLÁSENIE SA do e-learningového programu VIAC AKO PENIAZE

     • Okrem času a ochoty je potrebné mať funkčný e-mail, cez ktorý sa budeš prihlasovať do programu. Registrácia musí prebehnúť do piatku 14.10.2016 do 20:00. Okrem mena, priezviska, e-mailovej adresy budem potrebovať aj dátum narodenia. Po zaregistrovaní dostaneš na e-mail prihlasovacie údaje do e-learningu a do nedele 16.10. musíš (ak chceš certifikát)/môžeš (ak Ti ide iba o vyskúšanie) urobiť vstupný test. Je jedno, ako ho urobíš, meria Tvoje vstupné vedomosti. V programe budem Vaša „tútorka“, teda tá osoba na nete, ktorá Vás bude programom viesť, pomáhať Vám pri plnení jednotlivých úloh. Teším sa na Vás. Dana Kožlejová

    • Návšteva Pamätníka Slovenského národného povstania
     • Návšteva Pamätníka Slovenského národného povstania

     • Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorého úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny.
      Študenti našej školy, prevažne z prvého a druhého ročníka, tento pamätník navštívili 6.10.2016. Oboznámili sa s expozíciou múzea, vypočuli si fundované sprievodné slovo pracovníkov múzea, vzdali úctu mŕtvym a poďakovali živým za ich obete a za to, čo urobili pre našu slobodu, pre našu krajinu. 

      Organizátori: PhDr. Marián Goga, Ing. Danka Kožlejová

       

    • Osvienčim – pripravovaná exkurzia
     • Osvienčim – pripravovaná exkurzia

     • Po ročnej prestávke sa pre veľký záujem študentov na našej škole znova pripravuje exkurzia – návšteva koncentračného tábora Osvienčim, tentokrát  rozšírená aj o žiadanú prehliadku starobylého mesta Krakow (zámocký komplex Wawel, Hlavný rynek, tržnica Sukienica, Mariánksy kostol, Kostol sv. Vojtecha).

      Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Bol zriadený roku 1941 neďaleko poľského mestečka Osvinčim. Auschwitz sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí.

      O holokauste  sa veľa píše, k dispozícii je mnoho materiálov, no priamy zážitok na mieste sa nedá ničím nahradiť. Utkvie to študentom v pamäti a navždy pochopia, čo vlastne holokaust bol. Pokiaľ to majú len z učebníc, alebo z rozprávania na hodine dejepisu, či občianskej náuky, nemajú celkom jasnú predstavu o čom to všetko je.

      Vraví sa, že prevencia je najjednoduchší spôsob ako predchádzať extrémizmu. Keď budú naši študenti na vlastné oči vidieť hrôzy holokaustu, prispeje to k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie na Slovensku. Nehovoriac o tom, že exkurzie, zážitkové  formy vyučovania sú  u mládeže veľmi populárne.

      Cena zájazdu je 35 € (doprava klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu CK, komplexné cestovné poistenie, vstup do Osvienčimu). Žiaci, ktorí majú záujem o zájazd sa môžu prihlásiť a získať bližšie informácie u p. učiteľa Gogu alebo p. učiteľky Timkovej.

       

    • Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky
     • Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky

     • Ústavný súd Slovenskej republiky organizoval Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil po prvýkrát 29.9.2016 v jeho  priestoroch v Košiciach. Účasť verejnosti, študentov a médií bola veľká.

      Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli za prítomnosti všetkých ústavných sudcov vypočuť  príhovor predsedníčky ústavného súdu p. Macejkovej, vyfotografovať  sa v talári sudcu ústavného súdu a  pozrieť si vyhradené priestory ústavného súdu - pracovne sudcov a predsedníčky US, miestnosť  na pojednávanie s účasťou verejnosti. Pripravený bol aj zaujímavý sprievodný kultúrny program.

      Z našej školy sa tejto akcie zúčastnili žiaci  štvrtého a druhého ročníka. Cieľom tejto akcie bolo  predovšetkým priblížiť ústavný súd a jeho činnosť študentom našej školy a tak napomôcť vyučovaniu spoločensko-vedných predmetov, ale aj zvýšiť celkový spoločensko-politický rozhľad študentov. Fotografie z tejto akcii nájdete vo fotoalbume. 

      Organizátori:  Ing. Darina Matiašová
                           Ing. Miriama Timková
                           PhDr. Marián Goga

       

    • Adaptačný deň
     • Adaptačný deň

     • Pre I.A začal tento školský rok netradične adaptačným dňom. Žiaci neboli  v škole, ale premiestnili sa do centra voľného času na Októbrovej ulici, kde nám poskytli priestory. Celé dopoludnie žiaci  strávili hrami, plnením rôznych úloh, ktorých účelom bolo odhaliť, čo v kom je, aký kto je, ale predovšetkým sa navzájom spoznať. 

      Viac fotiek nájdete vo fotoalbume. 

    • Tematická noc
     • Tematická noc

     • Vo štvrtok podvečer (8.9.2016) naša škola privítala prvákov – dobrodruhov. Zúčastnili sa zábavno-súťažného podujatia Tematická noc. Keďže len prednedávnom po prvýkrát prekročili bránu strednej školy, dievčatá a chlapci sa oboznamovali s jej priestormi, učebňami, prihlasovaním do programu eLearning a prácou v ňom.

      Mýli sa ten, kto by si myslel, že sa len zabávali. Odviedli kus práce. Žiaci poctivo vypracovali dva dotazníky, v ktorých spoznávali samých seba – prečo sa učia a aký štýl učenia im vyhovuje. Výsledky dotazníkov pomôžu nielen im, ale aj pedagógovom počas práce na vyučovaní v priebehu školského roka. A online správy o absolvovaní lekcie Učebné štýly a vypracovaní testov pribúdali aj cez víkend – to svedčí o úspechu prvej časti tematickej noci.

      V druhej časti sa prváci navzájom zoznamovali prostredníctvom zábavných aktivít. V telocvični školy súťažili a v aktivite Sme na jednej lodi zisťovali, prekvapivo koľko spoločného majú s ostatnými, ktorí sú okolo nich. Za to si odniesli pekné ceny, ktoré ich budú sprevádzať počas celého štúdia. Ani večierka o polnoci niektorým študentom, bivakujúcim na žinenkách v spacákoch, nebránila v ďalšej zábave a ešte o druhej hodine nadránom za všeobecnej veselosti skúšali, ako sa rôzne vtipné zvuky nesú telocvičňou. Našťastie nemuseli mať v piatok vyučovanie.

      Vyučujúce, ktoré iniciovali zoznamovací večer, by sa chceli poďakovať riaditeľstvu školy, majstrom odborného výcviku a prevádzkovým zamestnancom za mimoriadnu ústretovosť, za výbornú večeru, priestory a žiakom za aktívnu účasť a bezprostrednú spoluprácu. Ďakujeme.

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

    • Otvorenie školského roka 2016/2017
     • Otvorenie školského roka 2016/2017

     • V pondelok 5.9. sa na celom Slovensku otvorili brány škôl, aby privítali svojich žiakov v školskom roku 2016/2017. Žiakov čaká 10 mesiacov snaženia, driny a prekonávania ťažkostí, ale veríme, že bude viac radosti z práce, nových priateľstiev a zábavy a dúfame, že hlavne nepôjde o premárnených 10 mesiacov. Prajeme žiakom veľa chuti, múdrosti a energie do štúdia a všetkým, aby sme šťastne vstúpili do nového školského roka.