• Deň nástupu do školy sa nezadržateľne blíži
     • Deň nástupu do školy sa nezadržateľne blíži

     • Naša škola otvorí svoje brány      2. septembra 2015. Triedy II.A, II.C, II.D, III.C, III.E, IV.D a IV.E začínajú odborným výcvikom. Ostatné triedy začínajú teoretickým vyučovaním. Rozpis odborného výcviku bude zverejnený od 26.08.2015 na nástenke. 

     • Rodičovské združenie žiakov prvého ročníka

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2015 (štvrtok) o 15.30 hod. v kongresovej sále Súkromnej strednej odbornej školy, Pod Kalváriou 36 v Prešove. 

    • Exkurzia v Bratislave
     • Exkurzia v Bratislave

     • Dňa 23.6.2015 žiaci III.C triedy odboru  Manažment  regionálneho cestovného ruchu pripravili a uskutočnili exkurziu do Bratislavy pod vedením p . uč.  Danky Kožlejovej a p. uč. Slávky Klovaničovej. Aj keď nám počasie neprialo, neodradilo  nás to a plánovaný program sme zrealizovali. Našou prvou zastávkou bol Grasalkovičov palác. Peši sme sa presúvali k Bratislavskému hradu. Na hrade sme videli klenotnicu, obrazáreň a uskutočnili sme výstup na najstaršiu vežu hradu,  ktorá bola postavená v 13. storočí. Po prehliadke naše kroky smerovali k parlamentu, kde nám bolo umožnené zúčastniť sa rokovania Národnej rady SR. Po odchode sme sa vydali ku kostolu sv. Martina. V poobedňajších hodinách smerovala naša cesta k historickému centru, tam  sme si prezreli  historickú budovu SND, odfotili sme sa pri soche Čumila. Náš voľný čas sme strávili v nákupnom centre EUROVEA, kde sme mali neskorú obedňajšiu prestávku. Medzi posledné navštívené historické pamiatky patril Modrý kostolík. Pred odchodom na stanicu sme sa zastavili pri pamätníku Slavín, ktorý nám poskytol krásny výhľad na nočnú Bratislavu.  Po poslednej zástavke sme sa premiestnili na železničnú stanicu a unavení, ale plní zážitkov sme cestovali domov. 

      Viac foto TU

    • Exkurzia do pivovaru
     • Exkurzia do pivovaru

     • Dňa 16.6.2015 sa žiaci z druhého ročníka našej školy odboru hostinský zúčastnili  spolu s pani učiteľkou Kukurovou a Vaškovou exkurzie v pivovare Šariš. Pivovarom nás sprevádzal zamestnanec, ktorý nám priblížil technologický proces výroby piva v postupných krokoch a oboznámil nás aj s históriou pivovaru. Sme radi, že aj napriek  stavebnému ruchu, ktorý v súčasnosti v pivovare prebieha nám umožnili prehliadku a podali nám odborný výklad. Daná problematika pre žiakov bola vítaná, nakoľko ide o tému záverečnej skúšky a jej osvojovanie si  priamo v praxi je tak pre žiakov zážitkovým učením.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Úspešní absolventi našej školy sa 8. júna 2015 predpoludním stretli v kongresovej sále na slávnostnom ukončení štúdia. Z rúk pána riaditeľa a triednych učiteľov si prevzali svoje maturitné vysvedčenia a výučné listy. Čerstvým maturantom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štúdia a do života prajeme veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a naplnenie svojich predstáv a ambícií.

      Viac foto TU

    • SOČ
     • SOČ

     • Dňa 29.5.2015 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tohto roku prezentovali svoje práce 2 žiaci, hodnotili PhDr. Marián Goga a Mgr. Irena Šoltésová.

      V odbore História, filozofia, právne vedy s témou Adolf Hitler- 2. svetová vojna  žiak tretieho ročníka Vlado Petrič a žiačka Veronika Geregová (3.A) v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia s témou Keď psychika zabíja.

      Zúčastnených na SOČ chválime a tých ostatných vyzývame, aby si už hromadili materiál na budúcoročné SOČ-ky. Aj tí, čo ste tohto roku nestihli odovzdať svoje práce načas, nevzdávajte to, o rok sa uvidíme zase. Informácie o SOČ vám poskytne p. uč. Šoltésová

       

    • Exkurzia-Žakovce
     • Exkurzia-Žakovce

     • Dňa 24.4.2015 žiaci 1. ročníkov pod vedením p. riaditeľa a vyučujúcich sa zúčastnili exkurzie  v  Žakovciach -  centrum pre drogovo závislých, zdravotne postihnutých, . . .  

      Duchovný Ing.Marián Kuffa sa prihovoril mladým:

      • Neodsudzujte nikoho
      • Milujte“ bytostne“
      • Pripravte sa na život . . . . .

      „Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb“

      Ing. Marián Kuffa 

       

      Viac fotiek TU

    • Vitajte v našom regióne
     • Vitajte v našom regióne

     • Dňa 16. 4. 2015 sa žiačky III.C zúčastnili súťaže „Vitajte v našom regióne“. Už 13. ročník celoslovenskej súťaže študentov programu Podnikanie v cestovnom ruchu sa opäť konal v žilinskom nákupnom centre Mirage.

      Na veľtrhu sa celkovo predstavilo 30 študentských tímov, ktorí prezentovali kultúrne, historické, prírodné a turistické zaujímavosti regiónov Slovenska. Súťažné tímy hodnotila odborná, učiteľská aj študentská porota. Hodnotila sa originálnosť nápadu - ako zaujímavo prezentovať región, celkový vzhľad stánku, úroveň propagačných materiálov, obsahová stránka prezentácie, názov, logo a vzájomná spolupráca členov tímu a ich znalosť daného regiónu.

      Našu školu  na súťaži reprezentovali Simona Karabinošová, Denisa Kinčáková, Zuzana Škutová, Júlia Škutová a Daniela Velgosová pod vedením pani učiteľky Ing. Slávky Klovaničovej. Súťažiace zaujali svojím stánkom aj originálnosťou nápadu a vytvorili tak silnú konkurenciu ostatným 29 tímom zo všetkých regiónov Slovenska. Aj napriek tomu, že  nezískali žiadne ocenenie,  domov si odnášali  nové skúsenosti a zážitky. 

      Všetky fotografie z veľtrhu nájdete TU

    • Osobné svedectvo narkomana
     • Osobné svedectvo narkomana

     • V rámci výchovného predmetu pre žiakov I. ročníkov -  16.4.2015  našej vyjadril osobné svedectvo bývalý narkoman – Peter Lipták  - z Košíc. Jeho cesta  uzdravenia z drog, zo závislosti / alkohol, nikotín/. Telesné aj vnútorné  uzdravenie  na evanjelizačnom stretnutí. Zdôraznil osobný vzťah k Najvyššej Autorite. Osobnú skúsenosť na ceste k uzdraveniu. 

      Poradenstvo

      Kontakt: Mgr. Peter Lipták – 0903 697242      peter.liptak.ke@gmail.com

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov uvili žiaci 1. a 5. ročníka kyticu zo slov, spevu a tanca pre zamestnancov školy. Chceli sa takto poďakovať svojim pedagógom  za ich obetavú a náročnú prácu pri rozvíjaní osobnosti žiakov. Priblížili prítomným aj osobnosť  J.A. Komenského, učiteľa národov, na počesť ktorého sa oslavy konali.

      Milým kultúrnym programom spríjemnili slávnostné chvíle  a zaželali pedagógom pevné zdravie, veľa dôvodov na  úsmev, radosť na duši, spokojnosť a šťastie aj v obyčajné dni.

      Viac fotiek TU

    • Deň maďarskej kuchyne
     • Deň maďarskej kuchyne

     • Dňa 4.2.2015 sa v našej škole uskutočnil Deň maďarskej kuchyne. V príjemnom prostredí reštaurácie a školskej jedálne sme podávali jedlá a nápoje tejto kuchyne. Špeciality pripravovali žiaci V.A pod vedením MOV p. D. Kolesára. Dekoráciu, podávanie jedál a príjemnú atmosféru počas obeda zabezpečovali žiaci I.C a II.B triedy s MOV p.Ing. Strojnou a Bc. Kočiškovou. Koordinátorom prípravy Dňa maďarskej kuchyne bola pani učiteľka Mgr. A. Schwartzová. Veríme, že sa všetci hostia príjemne cítili a jedlá im chutili.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Ani tento rok našu školu neminula návšteva Mikuláša, anjelov a čertov. Sladká odmena za dobre správanie poteší každú vekovú kategóriu. Nezaslúžia si ju žiaci aj učitelia rovnako?

      Viac fotiek TU

    • Školenie členov školskej rady
     • Školenie členov školskej rady

     • Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili školenia členov školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo na pôde SOŠ Technickej v Prešove. Bolo pre nás pripravených niekoľko workshopov na množstvo zaujímavých tém. Spolu s Klaudiou Hitríkovou (3.D) a Sašou Holecyovou (1.C) sme  sa na pár aj prihlásili. Niekoľko zlepšovacích návrhov sme predniesli aj nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý nám ochotne vyhovel, za čo mu patrí veľká vďaka.   
      Predseda ŽŠR    Veronika Jankovičová
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 16.12.2014 sa na našej škole konalo 1. školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov zo všetkých ročníkov. Sily si zmerali v gramatickej časti, čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením a vo voľnom rozprávaní. 1. miesto obsadil Viktor Illiaš z III. C, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole. Na 2. mieste skončil Jakub Vojtek z III. E, ktorý postúpil do obvodného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že v budúcnosti prejaví záujem o nemecký jazyk viac našich žiakov. Postupujúcim držíme palce v ďalších kolách.

      Vyučujúce nemeckého jazyka

    • Kvíz
     • Kvíz

     • V priestoroch odbornej učebne pre teoretické vyučovanie sa dňa 25.11.2014 konal v popoludňajších hodinách kvíz pre študentov prvých ročníkov našej školy. Súťažiaci v priebehu súťaže preukázali nielen svoje vedomosti z poznávania inventára a jeho využitia v praxi, ale aj v poznávaní  korenín a pochutín. Špeciálnou súťažnou disciplínou bolo skladanie obrúskov na čas a na estetický vzhľad. Súťažiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v škole v pomerne krátkom čase. Triedy I. A, B, C reprezentovalo 12 súťažiacich. Na 1. mieste sa umiestnila Kamila Bujňáková (I.A), na 2. mieste Zuzana Zakarovská (I.A) a na 3. mieste Šimon Petrík (I.B).

      Všetci súťažiaci boli za svoj výkon odmenení. Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť, ale aj za krásne popoludnie, ktoré sme spolu strávili.

      Ďakujem mojim kolegyniam Ing. Danke Kožlejovej a Mgr. Monike Lučanskej za pomoc pri hodnotení niektorých výkonov súťažiacich.

      Mgr. Darina Štroncerová

       

      Viac fotiek nájdete TU

    • YOUNG BARISTA
     • YOUNG BARISTA

     • Naši prváci úspešne zvládli kurz Young Barista. Prečítajte si, čo všetko zažili.

      Na tento kurz sme sa prihlásili, pretože nás zaujalo, čo nám o baristoch rozprávala pani učiteľka Štroncerová. Pravdu povediac, na začiatku sme ani netušili, čo to je barista je. No keď sme prišli k slečne Ribovičovej, bolo tam veľmi príjemné prostredie. Na začiatku sme preberali teoretickú časť, kde sme sa učili o rôznych druhoch kávy. Poobede sme už vedeli pracovať s kávovarom. Pripravovali sme síce iba espresá, ale aj tak nám to šlo veľmi dobre. Na druhý deň sme začali s parením mlieka, naučili sme sa pripraviť cappucina, caffe latte, caffe latte machiato, espresso machiato a pod. Na konci druhého dňa sme absolvovali záverečné skúšky, ktoré spočívali v príprave všetkých druhov káv na kávovare. Zvládli sme to úspešne všetci traja. Kurz nám dal dosť veľa. ŠIMON PETRÍK, MICHAELA KATUŠOVÁ, MARTIN VANGOR

      Viac fotiek na:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.729850840423008.1073741870.344838568924239&type=3&uploaded=21

    • Imatrikulácia 2014/2015
     • Imatrikulácia 2014/2015

     • Tohtoročná imatrikulácia bola pre našich prvákov naozajstným krstom ohňom. Zástupcovia žiackej rady si dali mimoriadne záležať na výbere disciplín a o dobrovoľníkov nakoniec nebola núdza. Všetci zúčastnení prváci sa držali hrdinsky a za povzbudzovania svojich spolužiakov dosahovali naozaj skvelé výkony.
      Za tento deň patrí veľká vďaka najmä našim prvákom a nepochybne aj zástupcom žiackej rady a dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave a priebehu imatrikulácie podieľali.
       
      Viac fotiek nájdete TU
    • EUROCUP
     • EUROCUP

     • V stredu 22.októbra sa v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove konal 22.ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP. Podujatia sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy – Jozef Lackaň a Aleš Szabó.  Chlapci pripravovali svoje nápoje pod vedením  majsterky odborného výcviku  Aleny Krasnayovej. Jozef alkoholický after dinner coctail  PAPA JACK a soft drink s názvom LEVANDUĽA. Aleš súťažil s after dinner drinkom JACK Nr. 9 a soft drinkom s názvom ŠKORICOVÝ ZÁZRAK.  V konkurencii 77 súťažiacich zo siedmich krajín Európy uspeli obaja veľmi dobre. Aleš so svojím soft drinkom  v tejto kategórii zvíťazil. V celkovom hodnotení jednotlivcov sa Aleš Szabó umiestnil na 7. a Jozef Lackaň na 9. mieste. Obaja boli ocenení v zlatom pásme, čiže sa dostali medzi desiatku najlepších súťažiacich. V poradí tímov sa naša škola celkovo umiestnila na krásnom 4. mieste. Obom študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a inšpirácie do ďalšieho miešania.

    • Pišqworky
     • Pišqworky

     • Dňa 22. 10. 2014 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže v piškvorkách, ktorej vyhlasovateľom je občianske združenie Student Cyber Games. Dvadsiati prihlásení žiaci si mohli overiť svoje logické myslenie a predvídavosť.

      Postup do okresného kola si vybojovalo 10 najlepších hráčov, ktorí vytvoria dva súťažné tímy.  Víťazom školského kola a zároveň kapitánom prvého tímu sa stal Tomáš Dzuričko.  V jeho súťažnom tíme sú Tibor Szalay, Roman Konečný, Filip Šitár a Matej Mikita. Druhý súťažný tím tvoria Dávid Rakaš, Lukáš Kanuščák, Vlasta Džačovská, Tomáš Keresteš a kapitánka Nikola Krivá. Náhradníkmi budú Martin Hudák a Silvia Maľcovská.

      Okresné kolo sa uskutoční dňa 4. 11. 2014 na Súkromnej hotelovej akadémii v Prešove. Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a obidvom súťažným tímom držíme palce.

      Viac fotiek nájdete TU