• Predvianočná nálada
     • Predvianočná nálada

     • Príjemným pohladením pre dušu v uponáhľanom predvianočnom čase boli koledy, vinše a piesne pre zamestnancov a žiakov školy, ktoré nacvičili učiteľky SJL Ľ.Priesterová a E. Blizmanová  so žiačkami I.C, I.D, III.B a IV.A triedy.

      Aby sa nasýtila nielen duša, ale aj telo, učiteľky odb. predmetov A. Schwartzová  a D. Štroncerová  upiekli množstvo drobných koláčikov a spolu s chutným čajom ich ponúkali prítomným.

      Pred odchodom na prázdniny sme si takto spríjemnili predvianočné chvíle a navodili čarovnú sviatočnú atmosféru.

    • Darujme kúsok Vianoc
     • Darujme kúsok Vianoc

     • Škola má nielen učiť, ale aj vychovávať. A práve zrealizovanie projektu „Darujme kúsok Vianoc“ prinieslo žiakom vedomie toho, že nie všetko čo dostanú musia zužitkovať pre seba, ale že to môžu premeniť na pomoc iným. Projekt bol založený na pocite spolupatričnosti a pomoci, ktorý mnohým dnešným mladým ľuďom chýba. Žiaci v rámci projektu využili svoje vedomosti a zručnosti získané štúdiom a premenili ich na radosť v očiach tých, pre koho bol projekt určený. 
      Projekt „ Darujme kúsok Vianoc“ bol realizovaný z prostriedkov Grantového programu Mladosť v dňoch 12. 12. 2013 a 19. 12. 2013. Projektu sa zúčastnili žiaci I.NA a žiaci II.D. V rámci projektu žiaci upiekli vianočné pečivo – medovníky a koláčiky z lineckého cesta. Tie následne zabalili do balíčkov. Balíčky boli ponúkané na predaj v priestoroch školy medzi žiakmi a zamestnancami. Predali sa všetky balíčky. 
      Vyzbierané peniaze sa po rozhodnutí žiakov použili na nákup darčekov pre deti z Krízového centra „Slnečný dom“, ktorý sídli na Hlavnej ulici v Prešove. Darčeky boli odovzdané osobne žiakmi dňa 19.12.2013 v priestoroch centra. 
      Krízové stredisko je špecializované zariadenie sociálnych služieb, zamerané hlavne na maloleté deti, na predchádzanie krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. Primárnym cieľom činnosti KS je zabezpečenie základných potrieb detí, ktoré sú zanedbávané, ich výchova je vážne narušená, čím dochádza k disharmonickému osobnostnému vývinu detí, ktoré trpia poruchami správania, alebo je u nich dôvodné podozrenie z existencie takéhoto stavu.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558958747512219.1073741851.344838568924239&type=1

    • Kvíz z chémie
     • Kvíz z chémie

     • Dňa 17. decembra 2013 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili kvízu „Vedomosti z chémie“. Súťažiaci si overili, či dokážu pracovať s periodickou sústavou prvkov a vyberať z nej tie správne informácie. Preniknúť do abstraktného sveta zloženia atómov a vlastností prvkov nie je pre každého ľahké, ale všetci prejavili vysokú dávku súťaživosti a bojovnosti. Najvyššie skóre dosiahli žiačky Kamila Sasiková a Erika Birošová z II. B triedy. Odmenou pre všetkých bolo malé pohostenie a pre víťazov získanie troch žolíkov. A pre Vás ostatných ponúkame súťažné otázky spracované v prezentácii. Dokážete to, čo my???

      Stiahnite si ich tu: KVIZ.pptx

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558103667597727.1073741850.344838568924239&type=1

    • Bring&Buy Sale
     • Bring&Buy Sale

     • Malý bazár sa uskutočnil aj tento rok dňa 6. 12. 2013. Populárne podujatie s veľkým zápalom opäť zorganizovali žiačky III.A a III.B triedy. Na lavice učebne 120 rozložili šatstvo, kozmetiku, bižutériu, doplnky, kabelky, ktoré nezištne venovali na charitatívny účel. Do burzy významne prispeli aj učitelia, a tak sa všetci upratovaním v skriniach i hlavách za účelom veľkorysosti naladili na vianočnú atmosféru obdarúvania a solidarity. Úctyhodný finančný výťažok z burzy dostane do svojej správy žiacka rada, ktorá rozhodne, ako ho využije. Nepredané veci nájdu svoje uplatnenie v sociálne odkázaných rodinách.
      Paralelne s burzou prebiehala aj zbierka finančných prostriedkov, hračiek, detských potrieb a ošatenia pre bábätká, opäť z iniciatívy žiakov III.B triedy, ktorí 12. 12. 2013 navštívili detský domov na Požiarnickej ulici, aby pomohli a potešili tam, kde pomoci nie je nikdy dosť. Žiaci našej školy majú dobré srdiečka.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.556093487798745.1073741849.344838568924239&type=3&uploaded=1

    • Prezentácia na ZŠ Československej armády
     • Prezentácia na ZŠ Československej armády

     • V rámci našej „presentation tour“ po základných školách v Prešove a prešovskom kraji, sme sa aj tohto roku vybrali ukázať budúcim stredoškolákom to najlepšie a najchutnejšie z toho, čo sa na našej škole môžu naučiť na profesionálnej úrovni. Deň otvorených dverí na najväčšej základnej škole Československej armády v Prešove naplnil naše očakávania. Príjemne prostredie, dobrá organizácia a predovšetkým šikovní deviataci ukázali, čo sa v nich skrýva. Pod dozorom si tí najodvážnejší vyskúšali rolu barmana a vlastnoručne namiešali pred zrakmi svojich spolužiakov miestami až príliš sladký drink. Pevne veríme, že sme aj my svojou účasťou prispeli k správnemu rozhodnutiu pri výbere budúceho štúdia a profesie. Teší sa na Vás Súkromná SOŠ Pod Kalváriou 36 v Prešove.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550901868317907.1073741847.344838568924239&type=3&uploaded=33

    • Projekt IUVENTA
     • Projekt IUVENTA

     • Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA zorganizoval pre nádejných žiakov stredných škôl projekt, ktorý si žiaci za odbornej asistencie školiteľov sami vymyslia, zorganizujú, zrealizujú a pri ktorom si na vlastnej koži vyskúšajú svoje schopnosti. Do projektu KomPrax – Kompetencie pre prax („Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“) sa zapojili aj členovia žiackej školskej rady. Miriam Krausová, žiačka 1.B triedy svoju úlohu od začiatku brala vážne a s nadšením sa pustila do realizácie svojho projektu. Tri víkendové školenia sa uskutočňovali na Drienici, kde si naši žiaci okrem práce, užili aj množstvo zábavy. Cieľom školení bolo pracovať s vlastnými nápadmi, ako riešiť problémy a potreby mladých ľudí vo svojom okolí. Vytvorený projekt bo podporený finančným príspevkom do 200 Eur. Mirka sa rozhodla vytvoriť zábavne dopoludnie hendikepovaným deťom zo ZŠ na Prostejovskej ulici. Či sa jej to podarilo, uvidíte na usmiatych a spokojných tváričkách jej nových malých kamarátov.

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550018871739540.1073741846.344838568924239&type=1

    • Prednáška – Vzťahy mladých, sebaúcta
     • Prednáška – Vzťahy mladých, sebaúcta

     • Dňa 22.11.2013 v rámci výchovného predmetu bol pozvaný rektor Mgr. Pavol Hudák- centrum mladých Vysoká nad Uhom. 
      Prednáška – Vzťahy mladých, sebaúcta, sexualita – pre žiakov II.C, II.D a niektorých z I.C
      Odpovede na otázky mladých
      Konkrétne príklady zo života mladých
      „Prečo láska stroskotáva“ mp3 Pavol Hudák, 
      CD – prednášky „Milovať a byť milovaný“ „Telesná a citová sexualita“

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Prváci sa dočkali! Aj keď tohtoročná imatrikulácia prvákov sa konala až začiatkom novembra, zanechala veľa pozitívnych dojmov  hádam v každom, kto sa jej zúčastnil, či  ako účinkujúci, alebo aspoň ako divák.  Organizátorom imatrikulácie bola tradične školská žiacka rada  pod dohľadom Veroniky Jankovičovej,  jej šarmantnej asistentky Moniky Mišenkovej a ich tímu ( Dominika Kačmárová, Mária Ivanová, Barbora Kušlitová, Matej Luterančík, Fero Kaduk, Janko Verčimák ). Moderovania sa tohto roku ujala Anka Hudáková spolu s Pavlom Novysedlákom, ktorým ich nová úloha moderátorskej dvojice veľmi pristala. O hudbu a celé ozvučenie sa postaral Zdeno Vitásek.  Súťažno – zábavný program bol spestrený speváckym vystúpením   dvoch charizmatických chalanov Milana Chromého a jeho hosťa Jozefa Kandráča  (pre bližšie info kontaktujte  Milana ) . Za celé podujatie  ďakujeme členom žiackej školskej rady. 

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546283418779752.1073741844.344838568924239&type=3&uploaded=49

    • "Pivná" prezentácia
     • "Pivná" prezentácia

     • Dňa 14.11.2013 sa uskutočnil v poradí už tretí beh pivného školiaceho programu. Zúčastnili sa ho žiaci III.F. a III.G triedy. Získali nové informácie o pive, o čapovaní, o sanitácii a rôzne kuriozity z oblasti pivovarníctva. Po školení vypracovali test,ktorý bol ukazovateľom úspešnosti našich žiakov. V záverečnom teste študenti dosiahli 94,69 % úspešnosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nadnárodným monopólom vo výrobe piva.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543614669046627.1073741841.344838568924239&type=3

    • Detské prečo
     • Detské prečo

     • Dňa 10.11.2013 sa tri žiačky III.C triedy (Daniela Baliková, Dominika Lysáková a Martina Vancová) zúčastnili akcie „Detské prečo“, ktorú každú druhú nedeľu organizuje Reštaurácia KORZO. Akcia je venovaná deťom. Dievčatá si pripravili program o zdravej výžive a otužovaní. Akcie sa zúčastnilo asi 15 detí. Dievčatá im povedali niekoľko základných vecí o tom, ako sa zdravo stravovať a prečo je otužovanie pre nich prospešné. Akciu spestrili súťažami, ktoré sa deťom veľmi páčili a aktívne sa do nich zapájali.

      Vedenie reštaurácie vyjadrilo veľkú spokojnosť s realizáciou akcie a pochválilo dievčatá za ich aktívny a profesionálny prístup. Poďakovať sa chce aj p. učiteľka Timková, pod vedením ktorej sa dievčatá akcie zúčastnili, keďže tá sa konala v nedeľu, v čase ich osobného voľna.

       

      Viac fotiek na:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543611255713635.1073741840.344838568924239&type=3

     • Besedy pre prvákov

     • Dňa 10. októbra 2013 sa konali besedy žiakov prvých ročníkov s pracovníčkou oddelenia prevencie KR PZ v Prešove. Ide o cyklus aktivít zameraných na prevenciu nežiadúcich sociálno-patologických javov, ktoré sa m§žu vyskytovať u stredoškolskej mládeže a preto je účinné im včas predchádzať. Jedná sa najmä o povinnú školskú dochádzku a dôsledky, ktoré vznikajú pri jej neplnení zo strany žiakov, ďalej záškoláctvo a javy s ním súvisiace (klamanie doma, v škole, falšovanie ospravedlneniek, ....), požívanie alkoholu u mladistvých, výtržníctvo, nevhodné správanie a v neposlednom rake šikanovanie. Účinná prevencia nemá strašiť, zakazovať alebo prikazovať, má pravdivo vysvetľovať, objasňovať a ponúkať iné možnosti. A preto na našej škole spolu s odborníkmi v danej oblasti plánujeme i naďalej pravidelne spolupracovať. 

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • 16. október- Deň zdravej výživy - vyzýva k zdravému stravovaniu a teda aj boju s obezitou. Pri príležitosti tohto dňa, žiaci našej školy na podnet učiteľov odborných predmetov Mgr. D. Štroncerovej, Mgr. M. Ďurkáňovej a RNDr. M. Gajdošovej prezentovali svoje vlastné práce týkajúce sa zdravej výživy, ktoré boli spojené aj s ochutnávkou. Do prípravy sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Zdravý životný štýl prezentovali pod názvom: "Žiaci učiteľom". Žiaci pripravili širokú škálu zdravých a chutných pokrmov z potravín, ktoré prospievajú nášmu zdraviu. Pokrmy, ktoré pripravili boli nielen zdravé a chutné, ale hýrili úžasnou nápaditosťou a pestrosťou.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536430716431689.1073741839.344838568924239&type=3

    • Súťažno-zábavný kvíz
     • Súťažno-zábavný kvíz

     • Dňa 23.10.2013 sa uskutočnil súťažno-zábavný kvíz z technológie. Zúčastnili sa ho žiaci II. a III. ročníkov v počte 25. Súťažilo sa v poznávaní korenín, byliniek, využívaných na dochucovanie jedál, poznávali sa jednotlivé druhy zeleniny, či názvy pomôcok kuchára. Tiež sa overili znalosti nárečových výrazov a znalosti českého jazyka – názvy základných potravín. Bolo to zábavné, ako aj poučné. 

    • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom
     • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom

     • Dňa 18.10.2013 sa na našej škole uskutočnila prednáška „Odsúdení na spolunažívanie v dobrom“, s ktorou medzi žiakov II.B a II.C triedy prišla p. Monika Kašová. Prednáška bola realizovaná v spolupráci so združením Jekhatane – Spolu, Prešov v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR.

      Život nie je čiernobiely. Je farebný. A to je na tom krásne. Ľudia zvyknú odsudzovať iných na základe výzoru, z pár počutých viet, oblečenia. Dôvod sa vždy nájde.

      A práve snahou projektu a samotnej prednášky bolo prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi väčšinovými obyvateľmi a menšinami. A to prostredníctvom krátkych dokumentárnych filmov o osudoch ľudí inej národnosti, či pleti, ktorí sa v živote aj napriek inakosti dokázali presadiť. Po zhliadnutí filmov nasledovala diskusia, do ktorej sa žiaci aktívne zapájali. Cieľom prednášky bolo napomôcť k vzájomnému prijatiu sa, pochopeniu a tolerancii voči inakosti. Myslíme si, že tento cieľ bol naplnený. Dúfame, že žiaci si odniesli pozitívne myšlienky a iný uhol pohľadu na spolunažívanie.

       

      Viac fotiek na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531766570231437.1073741837.344838568924239&type=3

    • Prevencia šikanovania a kyberšikana
     • Prevencia šikanovania a kyberšikana

     • Pod záštitou školskej žiackej rady sa v dňoch 9.10.2013 a 10.10.2013 konala beseda zameraná na prevenciu šikany a kyberšikany ( druh šikany, ktorá využíva elektronické prostriedky, ako sú mobilné telefóny, e-mail, internet, blogy a pod.). Beseda bola vedená odborníkom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove,  kde boli žiaci  zaujímavým spôsobom oboznámení s danou problematikou a formou diskusie  sa mohli dozvedieť aj to, kde sa končia  hranice nevinnej zábavy a kedy už ide o problém, ktorý treba riešiť.

      Termíny   nasledujúcich  prednášok:

      24.10.2013šikana, kyberšikana

      14.11.2013šikana, kyberšikana

      22.01.2014vzťahy v kolektíve, triede, moje miesto v skupine spolužiakov

      23.01.2014vzťahy v kolektíve, triede, moje miesto v skupine spolužiakov

      September 2014adaptácia prvákov

    • Grantový program Mladosť
     • Grantový program Mladosť

     • Mladosť  n. o. podporujúc oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, poskytovanie humanitárnej starostlivosti, ochranu ľudských práv a základných slobôd, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, vypisuje grantový program pre rok 2013 na podporu výchovy a vzdelávania a mimoškolských aktivít

       

      Viac informácií nájdete tu: Grant.doc