• Barmanka roka 2018

     • Najlepšiu Barmanku roka 2018 máme na našej škole. Je to tretiačka Patrícia Matolová, ktorá získala tento titul v kategórii JUNIOR KLASIK. 

     • Flairový kurz - free style v barmanstve

     • V týchto dňoch sa na našej škole uskutočnil veľmi zaujímavý kurz, a to "free style" v barmanstve. Účastníci získali nové poznatky a hlavne si precvičii svoju zručnosť. 

     • Olympiáda ľudských práv

     • Na našej škole sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv, ktorej za zúčastnili žiaci z prvého a druhého ročníka. Výsledné poradie bolo takéto: 3. miesto Lucia Čubová a Júlia Zálešová z 2. A, druhé miesto obsadili Tomáš Hrušecký a Dominik Maňkoš z 2. B a suverénne víťazné prvé miesto patrí Lenke Piskurovej a Sofii Prusákovej z 2. A. Výhercom srdečne blahoželáme!

     • "SLOVAK BARISTA CUP" junior Námestovo

     • 9. máj sa stal dňom oslavy správnej prípravy kávy v priestoroch hostiteľskej školy. Profesionálny tím SSŠ EDUCO Námestovo a hlavný organizátor a garant súťaže, akreditované školiace stredisko Academy of Coffee, zabezpečili príjemnú rodinnú atmosféru posledného kola tohto školského roka. Cesta za dosiahnutím kávového sna mladých baristov je tak už v polovici a každý z nich má na svojom konte zopár bodov. Na konci kalendárneho roka sa zrátajú všetky vysúťažené body zo všetkých kôl a víťaz z kategórie starších študentov a aj študentov prvých ročníkov získa okrem hodnotných cien aj neopísateľný kávový zážitok. Obrovskou motiváciou zúčastňovať sa tejto súťaže je okrem hlavnej výhry,  fakultatívneho pobytu na kávovníkových plantážach v Brazílii, najmä radosť z opätovných stretnutí s priateľmi a získavanie nových vedomostí a zručností.

      Aj v tomto kole sa naši žiaci umiestnili na krásnych miestach:

      Šimon Slimak - 1. miesto za najlepšiu techniku mlynčeka a celkové 8. miesto

      Mykhailo Savisko - celkové 5. miesto

      Klaudia Karafová - celkové 7. miesto

      Inna Kryvych - celkové 12. miesto

       

      Blahoželáme!

       

     • Deň športu 2019

     • V utorok (14.5.2019) celá naša škola športovala. Všetci sme sa nahodili do športového oblečenia a tímy z jednotlivých tried zápolili vo volejbale, floorballe a stolnom tenise. Základom celého dňa bol princíp "fair play". 

      Výsledky:

      Vo volejbale aj vo floorballe dosiahli triedy rovnaké výsledky: 1. miesto = V.A, 2. miesto = III.B, 3. miesto = IV.A.

      V stolnom tenise sa na 1. mieste umiestnil Matej Kudľák z V.A, na 2. mieste skončil Ľubomír Balog z III.B a na 3. mieste sa umiestnil Michael Hrabčák zo IV.A triedy.

      Za najaktívnejšieho športovca dňa bol vyhlásený Matej Kudľák z V.A. 

      Všetkým blahoželáme!

     • Kurz carvingu

     • V dňoch 9. a 10. mája sa uskutočnil základný kurz carvingu. Účastníci sa oboznámili s technikou vyrezávania ovocia a zeleniny. Ako môžete vidieť na fotografiách, boli veľmi šikovní a vytvorili naozaj krásne kúsky. 

     • Neformálne vzdelávanie

     • Vzdelávali sme sa trochu inak. Žiaci V.A sa učili ako odprezentovať svoj podnikateľský plán. Skúsili si skupinovú prácu, prezentáciu pred spolužiakmi, či rolovu hru. Dúfame, že si odniesli skúsenosti, ktoré využijú vo svojom ďalšom živote.

     • Prednáška - kariérny rast

     • Dňa 2.5.2019 sa v našej škole konala prednáška o kariérnom raste. Zúčastnili sa jej žiaci V.A, III.A a II.B triedy. O svoje skúsenosti sa s nimi  Milanom Kaplanom, ktorý je absolventom našej školy. Žiaci si z prednášky odniesli zaujímavé poznatky, ktoré budú môcť využiť vo svojom ďalšom živote...

     • Kubánska noc - maturitný raut V.A triedy

     • 30.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Žiaci V.A triedy zorganizovali raut na tému "Kubánska noc". Priestorom reštaurácie znela kubánska hudba a rozvoniavalo chutné jedlo. Atmosféru večera vám priblížia aj nasledujúce fotografie. 

     • Aj my sme oslávili Deň Zeme

     • Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Pracovníci ŠOP SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, pripravili v Ekoparku Holá hora rôzne súťaže, ekohry, zábavné kvízy, poznávačky rastlín, stôp zvierat a prednášky na tému ohrozené druhy našej fauny a flóry. Tejto akcie sa zúčastnili aj naši žiaci z I.A a II.A. Počasie bolo očarujúce, prostredie rozkvitnutej jari a k tomu zaujímavý program. Deň Zeme si užili.

     • Odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA

     • V školskom roku 2019/2020 otvárame odbor 6323 K hotelová akadémia. Študovať môžete aj v odboroch     6445 K kuchár, 6444 H  čašník, servírka, 6489 H hostinský.

      Príďte stať sa našou súčasťou.

     • "SLOVAK BARISTA CUP" junior Piešťany

     • Súťaž "SLOVAK BARISTA CUP" junior pokračovala tentoraz v Piešťanoch. Súťažilo rekordných 42 účastníkov z 24 škôl. Nestratili sa medzi nimi ani naši žiaci. 

      Inna Kryvych sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Šimon Slimak si odniesol 8. miesto. Medzi prvákmi zahviezdila Klaudia Karafová, ktorá obsadila 2. miesto. Mykhailo Savisko skončil na 11. mieste. Všetkým blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy...

     • Flairový kurz - free style v barmanstve

     • Chcete sa naučiť niečo nové a zaujímavé? Prihláste sa na "Flairový kurz - free style v barmanstve". Tento kurz sa bude organizovať na našej škole. Bližšie informácie získate u p. majsterky Krasnayovej. 

     • Praktická maturitná skúška - Raut IV.B trieda

     • Dňa 12.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Trieda IV.B si pripravila raut s témou "kvety". Výzdobu, jedlá, oblečenie a celé priestory našej reštaurácie prispôsobili tejto téme. Príprava bola ťažká, ale  zvládli to. Dúfame, že sa všetkým páčilo a chutilo.  

     • CASSOVIA KONIFERUM CUP 2019 KOŠICE

     • V dňoch 20.03. - 22.03. 2019 sa na Hotelovej akadémii v Košiciach konal 13. ročník barmanskej súťaže. Zúčastnili sa jej naši dvaja žiaci - Bohdan Shevchenko z II.A triedy a Patrícia Matolová z III.A triedy. Obaja sa umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme.

     • Deň učiteľov

     • „Píšem na nebo písmená,

      tomu, kto ma učil dýchať svet,

      tomu, kto ma učil písať hlásky viet

      pánu učiteľovi z lásky.“

       

      Tieto krásne verše a nádhernú pieseň venovali žiaci našej školy učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov  28. 3., v deň narodenia Jána Amosa Komenského – učiteľa národov. Na rozptýlenie pre nich tiež pripravili zábavný program aj vo forme kvízu. Našťastie žiaci neznámkovali, ale rozdávali odmeny. Aj pani riaditeľka pri tejto príležitosti odmenila štyroch zamestnancov školy z radov pedagogických a nepedagogických  pracovníkov za dlhodobé nadštandardné snaženie o rozvoj školy.

     • Budapešť - Tropicarium

     • V utorok (19.3.2019) 39 žiakov našej školy navštívilo mesto Budapešť. Odchádzali sme skoro ráno. V meste sme si pozreli najznámejšie pamiatky - Opera, Bazilika sv. Štefana, budova Parlamentu /považuje sa za najväčšiu v celej krajine, predstavuje 100 ročný symbol maďarskej demokracie, má 691 miestností a na jej výzdobe sa podieľali najlepší umelci v krajine/, Reťazový most /najznámejší z 8 mostov, ktoré preklenujú rieku Dunaj a spájajú hornatú Budu a rovinatú Pešť/, Rybárska bašta, odkiaľ je možné uvidieť peknú panorámu mesta, Matyášov Chrám, Kraľovský palác. Po prehliadke sme sa presunuli k jednej z atrakcií mesta - k Tropicariu, ktorého expozície sú situované v modernom obchodnom a zábavnom centre Campona. Absolvovali sme prehliadku podmorského sveta plného žralokov, rôznorodých rýb, koralov, ktorá bola obohatená exponátmi hadov, plazov a dažďového pralesa. V neskorých večerných hodinách sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet. 

     • Barmanský kurz 2019

     • Počas minulého týždňa sa na našej škole konal "barmanský kurz". Študenti sa zoznámili s tajomstvom barmnstva a získali barmanskú zručnosť. Úspešným absolvovaním záverečných skúšok získali certifikát.

     • Odborný výcvik si pre nás pripravil aj "českú kuchyňu"...

     • Vyhodnotenie motivačného programu za I. polrok

     • V utorok (5.3.2019) sa konalo odovzdávanie cien z "motivačného programu". Tí najlepší dostali aj finančnú odmenu. Všetkým blahoželáme 💐