• Šikana a kyberšikana - prednáška

     • Dňa 15.2.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému „Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania“. Prednáška bola určená žiakom prvých ročníkov.

      Bolo im vysvetlené, čo znamená šikana a kyberšikana a ako sa s prípadnou šikanou majú vysporiadať. Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva im vysvetlil aj trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov. Ak už má žiak viac ako 14 rokov,  je trestnoprávne zodpovedný a môže byť za svoje činy riešený v medziach zákona.

      Jeho prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych príkladov z praxe.

     • Hodnoty života

     • Dňa 16.2.2018  sa uskutočnila pre žiakov 1.B a 1.C triedy prednáška o hodnotách života. Prednášajúci  Mgr. páter Masseo Golha na základe osobných skúseností rozprával o náročnom živote  v Južnom Sudáne.

      Poukázal na základné hodnoty života.

      Prístupové cesty zla – pornografia, závislosti . . .

     • Valentínska imatrikulácia

     • Dňa 14.2.2018 sa na našej škole konala imatrikulácia prvákov. Bola spojená s oslavou "Dňa zaľúbených". Prváci najprv zložili imatrikulačný sľub a potom sa aktívne zapojili do pripravených súťaží. Až po ich absolvovaní sa stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. V súťažiach vyhrala I.B trieda. Dúfame, že sa prvákom imatrikulácia páčila. 

     • Obezita mládeže - beseda

     • V rámci programu prevencie obezity sa dňa 14.februára 2018 v našej škole uskutočnila beseda na tému Obezita mládeže, ktorú viedla Mgr. Martina Libová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      Zúčastnili sa na nej žiaci III..IV. a V ročníka. Jej cieľom bola edukácia študentov smerom k zdravému životnému štýlu, zmene postoja k zdraviu. Žiaci by si mali uvedomiť zodpovednosť za svoje zdravie a poznať negatívny dopad zlej životosprávy.

    • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy
     • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy

     • Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitostí. 

      Štruktúrovaný dialóg

      • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
      • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
      • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

      Európsku úniu zaujíma tvoj názor. Povedz, čo si myslíš o vývoji súčasnej spoločnosti a ďalších témach a vyplň tento dotazník - http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/

     • Šikana a kyberšikana

     • Každý rok sa na našej škole za prítomnosti odborníkov vedú prednášky na tému šikany a kyberšikany. Prednášky sú určené triedam prvých ročníkov. Dňa 15.2.2018 o 8.30 hod. nám o tejto stále aktuálnejšej téme príde viac povedať Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, regionálnej kancelárie v Košiciach. 

     • Opäť sme žali úspech - DANUBIUS GASTRO 2018

     • V dňoch 25.2. až 28.2.2018 sa uskutočnil prestížny 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Ide o prezentáciu najnovších gastronomických trendov, potravín, kávy a vína z celého sveta; ukážky kuchárskych, pekárskych, cukrárskych, barmanských a baristických zručností profesionálov i amatérov.

      Počas veľtrhu sa konali významné súťaže, na ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením skúsených majstrov a získali cenné medaily:

       

      10. ročník Danubius GASTRO CUP 2018 – súťaž vo varení a pečení naživo

      strieborné pásmo kuchár junior: Hudáková Martina, Zajak Jakub

                                                              Dvorščák Jakub , Kundrát Lukáš

      bronz kuchár senior: Bc. Kolesár Damián (majster OV)

       

      Finále Skills Slovakia – Gastro Junior - BIDFOOD CUP 2017/2018

      3. miesto: Hudáková Martina

       

      SLOVAK BARISTA CUP Junior 2018

      1. miesto: Slimák Šimon

      3. miesto: Petrík Šimon

       

      13. ročník ST.NICOLAUS – PLATINUM CUP 2018 – Juniorská barmanská súťaž

      najlepší nealkoholický soft drink: Matolová Patrícia

      strieborné pásmo: Matolová Patrícia, Trebuňáková Blanka

     • Novoročná recepcia mesta Prešov

     • V stredu, 17.01.2018, usporiadala primátorka nášho mesta  p. Turčanová novoročnú recepciu v PKO, na ktorú pozvala významné osobnosti Prešova.

      Naša SSOŠ Mladosť bola pri tom. Zabezpečovala catering pre túto prestížnu spoločenskú akciu, ktorej sa zúčastnilo viac než 230 hostí.  Prítomní si mohli pochutnať na mnohých špecialitách, napr. guláši z diviny, mačanke, filetách z lososa, finger foodoch, jednohubkách, koláčikoch z odpaľovaného či lístkového cesta a rôznych druhoch ovocných či zeleninových šalátov...  Popri pošteklení chuťových buniek si hostia mohli nájsť na stromčeku  želaní holubice s posolstvom pre rok 2018.

    • „Olympiáda o ľudských právach“ – VÝSLEDKY
     • „Olympiáda o ľudských právach“ – VÝSLEDKY

     •  

      1. miesto: Vološin Martin, Sasarák Šimon, 2.A

      2. miesto: Balog Ĺubomír, Mazúrová Viktória, 2.B
                        Berdis Jakub, Fendek Martin Štefan, 2.B

      3. miesto: Novický Christián, Dzvonár Richard, 1.A

      4. miesto: Jaššová Patrícia, Kundeková Alexandra, 2.C

      5. miesto: Piskurová Lenka, Kollárová Judita, 1.A

      12. 12. 2017 sa na pôde našej školy uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda o ľudských právach“.  Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktorý si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho  žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka. S potešením môžeme konštatovať, že o tento ročník súťaže prejavili študenti mimoriadny záujem. Z niektorých tried súťažilo nie jedno družstvo, ale tri družstvá. Súťaž prebiehala vo výbornej atmosfére.

      Výhercom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

       

      PhDr. Marián GOGA
      PhDr. Jaroslav KONÍČEK

     • DOD je za nami

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešného Dňa otvorených dverí. Výhercom súťaže "Varíme zdravo" gratulujeme. Tešíme sa na Vás aj na budúci rok. 

     • Zapojte sa a vyhrajte zaujímavé ceny

     • Dňa 20.11.2017 o 12:00 hod. štartuje v poradí už šiesty ročník finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:

      1. miesto - MacBook pre študenta a 2000 € pre školu

      2. miesto - iPad Mini pre študenta a 1000 € pre školu

      3. miesto - iPod Nano pre študenta a 500 € pre školu

      Súťažiť sa bude celkovo v troch kolách. Prvé dve kolá prebehnú formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2018 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARTNERS. Do súťaže bude zaradený každý študent strednej školy, ktorý na webovej stránke www.financnaolympiada.sk vyplní test a následne sa zaregistuje prostredníctvom online formulára. 

      Viac informácií u p. uč. Šofranko Minaričovej. 

       

       

       

     • Deň školských knižníc

     • Pripomenuli sme si ho s II. A triedou  návštevou Knižnice P. O. Hviezdoslava, ktorá sídli v budove Bosákovej banky v Prešove. V rámci prezentácie sme sa dozvedeli niečo o histórii budovy, ale hlavne o histórii knižnice, o jej zakladateľovi, o knižnom fonde a spôsobe požičiavania kníh. Prešli sme aj priestormi študovne  a  čitárne . Veríme, že mnohí z nás si po tejto návšteve  nájdu cestu ku knihe  a stanú sa členmi niektorej z knižníc , napríklad práve  -  Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

     • Deň zdravej výživy

     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981 na základe rozhodnutia konferencie OSN. V tento deň bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživy a poľnohospodárstvo.

      Tomuto dňu  venujeme v našej škole pozornosť už niekoľko rokov. Usporadúvame rôzne akcie,  ktorými  sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať lákavo a chutne.

      25. októbra pripravili naši žiaci ukážky zeleninových a ovocných jedál, ktoré ulahodili každému  oku a presvedčili nás o tom, že zdravá strava je ozaj chutná. Prekvapili aj zaujímavými  nápojmi  z  plodov jesene.

      Ďakujeme všetkým , ktorí sa do  akcie zapojili. Ukázali svoju  tvorivosť, nápaditosť, originalitu a určite  nám  spríjemnili  tento deň.

      Organizátorky   podujatia  p. učiteľka  Ďurkáňová,  p. učiteľka Vašková.

      Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume: https://skolamladost.edupage.org/album/?

       

    • Vzdelávací program
     • Vzdelávací program

     • 18. októbra sa žiaci III.B, IV. A a IV. B zúčastnili vzdelávacieho programu orientovaného na zvýšenie povedomia rovnosti, práva na rovnaké zaobchádzanie a práva na rozvoj vlastnej individuality bez ohľadu na rodové stereotypy. Program, organizovaný občianskym združením Mymamy, je výstupom projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách. Jeho súčasťou je aj prevencia a eliminácia domáceho násilia.

    • SLOVAK BARISTA CUP junior
     • SLOVAK BARISTA CUP junior

     • Naši baristi nesklamali. V Trnave na "SLOVAK BARISTA CUP junior" získal Šimon Petrík, pod vedením p. majsterky Mikolajovej, krásne 3. miesto. Blahoželáme

    • 2. ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR
     • 2. ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR

     • 29. septembra žiaci IV.C a II.A triedy navštívili Košice a zúčastnili sa 2. ročníka Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR. S modrými balónikmi si prešli priestory, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, vypočuli si odborný výklad o postavení, histórii a úlohách tejto štátnej inštitúcie, videli slávnostné otvorenie v zasadacej miestnosti za účasti predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej. S ošetrovateľmi na nádvorí si vyskúšali, ako sa správne poskytuje prvá pomoc, prispeli do zbierky s názvom „Ústavný súd za záchranu života“ na externý automatizovaný defibrilátor (AED) a prezreli si umelecké diela našich výtvarníkov v priestoroch hlavnej budovy. Program sa žiakom páčil a bol to pre nich určite nevšedný zážitok. 

      Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume:

       

    • Piknikové čítanie
     • Piknikové čítanie

     • Veľmi peknú akciu sme zažili v stredu a vo štvrtok  27. a 28. septembra, keď sme sa zúčastnili  podujatia , ktoré usporiadala Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. V rámci festivalu Prešov číta rád  sme sa zapojili do Piknikového čítania. Našli sme  zaujímavé zákutia v okolí nášho mesta, ale aj v priestoroch školy. Stalo za to prísť, zažiť úžasné chvíle nielen s knihou v ruke, aj so šálkou kávy a nejakou tou sladkosťou. Spolu so štvrtákmi sme zašli k historickým pamiatkam v Solivare, do parku Pánska záhrada v Nižnej  Šebastovej, ale nemuseli sme ani ďaleko ísť, lebo  pekné a zaujímavé miesta nám poskytli  aj exteriérové  priestory našej školy.

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.