• Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 15. 12. 2016 sa u nás uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda  ľudských práv“.  Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktorý si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho  žiaci prvého až piateho ročníka. S potešením môžeme konštatovať, že o tento ročník súťaže prejavili žiaci mimoriadny záujem. Z niektorých tried súťažilo nie jedno družstvo, ale tri až päť družstiev! Súťaž prebiehala vo výbornej atmosfére.

      Výsledky:

      1. miesto

      Miroslava Fedorová a Denis Židzik       

      2.B

      1. miesto

      Michaela Okošová a Anna Bučková                

      2.A

      1. miesto

      Michaela Lackaničová a Denisa Valenčinová

      Patrícia Jašová a Alexandra Kundeková      

      5.B

      1.C

       

      Víťazom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

      Fotografie nájdete vo fotoalbume. 

      PhDr. Marián GOGA
      PhDr. Jaroslav KONÍČEK

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • V dňoch 31.1. - 2.2.2017 sa bude na našej škole konať baristický kurz. Bližšie informácie Vám poskytne p. MOV Mikolajová. 

     • Oznam - Cyprus


     • Peniaze za prax na Cypre sa budú vyplácať 13.12. 2016 (utorok) o 16.00 hod v kongresovej sále.

      Účasť rodičov je nevyhnutná.

     • Čas plynie ako voda ... Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať školský Mikuláš. Aj tohto roku bolo 6. decembra na našej škole veselo. Samozrejme, že prišiel Mikuláš, a nebol sám. Prišli s ním anjelikovia a čerti, ktorí nás obdarili sladkosťami. Mikuláš nezabudol na nikoho smiley

       

       

    • Druhé vyhodnotenie motivačného programu
     • Druhé vyhodnotenie motivačného programu

     •  

      1. Učte sa  a pracujte – dobré známky, dobrý priemer, ale predovšetkým dobré vedomosti do života.
      2. Boli ste sa pýtať na možnosť praxe na akciách školy?
      3. Berte si príklad od tých, ktorí sú pred Vami – urobili niečo prospešné pre iných. Vymyslíte a urobíte  aj Vy niečo? Súťaž, kvíz, výlet, program na ples ... pre spolužiakov, učiteľov. Pri organizácii, ak bude potrebné, pomôžeme.

       

      Horúci tip:   Na FB spúšťame možnosť zverejňovať  Vaše recepty, slávnostné tabule. Fotku s výsledkom Vašej práce (na ktorej ste aj Vy – podmienka – „autorizácia“ práce), dajte na stránku FB vašej triedy. Poproste kamarátov, nech Vás „lajkujú“  (10 lajkov  = 1 bod), „zdieľajú“ (každé zdieľanie = 1bod).  Najúspešnejší z Vás budú prezentovaní na web stránke a FB školy.

      Držím prsty.

      Dana Kožlejová

    • Exkurzia - Žakovce
     • Exkurzia - Žakovce

     • Dňa 1.12.2016  sa  žiaci 1.B a 2.C zúčastnili exkurzie v Žakovciach - centrum pre drogovo závislých, väzňov, zdravotne postihnutých  . . .

      Duchovný o. Marián Kuffa sa prihovoril mladým:

      • Príprava na život
      • Sexualita mladých
      • Vzťahy mladých
      • Žena – matka
      • „Byť dobrou mamou a otcom“
      • Každá snaha sa počíta
      • Nevzdávať sa
      • Prijať urážky
    • Office 365
     • Office 365

     • Návod na prihlásenie sa študentov do systému Office 365, kde si môžu prezrieť priebežný stav bodovania študentov.

      Návod 

    • Súťaž - Ovládame čitateľskú gramotnosť?
     • Súťaž - Ovládame čitateľskú gramotnosť?

     • Milí študenti,                                                  

      ak máte chuť overiť si, do akej miery dokážete pozorne a s porozumením prečítať text, máte teraz možnosť. Raz mesačne, vždy z iného predmetu, zverejníme test na overenie ČG. Nájdete ho v E-Learningu,

      Každý, kto ho vypracuje na 85 % - 100 %, dostane z daného predmetu 100 %-nú jednotku (ak budete mať záujem, vyučujúci vám zapíše aj inú známku  z testu ).

      Doba jeho realizácie bude obmedzená 2-3 dni. O termíne  zverejnenia testu budete informovaní  na facebooku, na stránke školy a na nástenke pri učebni SJL.

      Začíname  slovenským   jazykom. Pod hodnotením máte text. Pozorne si ho prečítajte.  Súčasne otvorte II. časť -  test  Ovládame   čitateľskú    gramotnosť?   a odpovedzte na otázky testu.

      Dátum a čas vypracovania:   2.12. od 13:00 - 4. 12. 2016 do 21:00. Rozsah testu: 25  otázok/každá za 1 bod

      Hodnotenie testu v %: 100 - 85 %    1

                                                84 -70 %       2

                                                69 - 50 %      3

                                                49-  36 %      4

                                                35 – 0 %       5

      Hurá, do čítania!  Prajeme vám samé jednotky.

     • Poďte sa zabaviť so spolužiakmi a kamarátmi na 1. študentský ples na Mladosti, ktorý je organizovaný ako prvý ročník študentského plesu pod záštitou pána riaditeľa Mgr. Františka Novotného.

      Lístky sú k zakúpeniu od 28.11.2016 u Valérie a Diany zo IV.B triedy. 

     • Aj naši žiaci sa zapojili do tohtoročnej zbierky HODINA DEŤOM. Najúspešnejšou skupinkou boli žiaci II.B triedy Miroslava Fedorová, Michal Hudaček a Zuzana Lackovičová.

      Všetkým tým, ktorí sa do Zbierky zapojili, patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

    • Deň boja za slobodu a demokraciu
     • Deň boja za slobodu a demokraciu

     •                 Študenti hotelovej akadémie štvrtého a piateho ročníka a triedy III. E si 16. novembra spoločne pripomenuli historické udalosti, ktoré viedli k vzniku Medzinárodného dňa študentstva a o polstoročie neskôr k vzniku štátneho sviatku známeho pod názvom Deň boja za slobodu a demokraciu.

                      Na záver sa rozhodli overiť si novozískané poznatky v teste, ktorý úspešne zvládli nasledujúci žiaci: Beliš Jakub, Bujňák Kristián, Verešpej Daniel  zo  IV.A, Grega Richard  a Petrič Vladimír z V.A, Petrovský Emil z V.B, Čačková Patrícia, Jurkovský Slavomír a Čižmárová Viktória z III.E triedy.

                      Všetkým Vám ďakuje za príjemne strávený čas organizátorka podujatia Darina Matiašová.

       

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    • EUROCUP - Aj my sme sa zúčastnili
     • EUROCUP - Aj my sme sa zúčastnili

     • V stredu a vo štvrtok, 9.–10. novembra 2016 sa v priestoroch Športovej haly HA v Prešove uskutočnil 24. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov, EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove.

      V roku 2016 sa súťaže EUROPUP zúčastnilo 81 súťažiacich z 8 krajín, medzi ktorými nechýbali Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, Taliansko či Ukrajina. Účastníci súťažili v kategórii Klasik v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev, a v  kategórii Flair. V chuťovej a technickej komisii hodnotili licencovaní komisári SKBA a CBA.

      Za našu školu sa súťaže zúčastnili Kamila Bujňáková a Tomáš Bujňák z III.A triedy pod vedením p. majsterky Pulščákovej a p. majsterky Krasnayovej.

      Aj malé úspechy majú zmysel. Sú to schody k veľkým cieľom ...

      Ďakujeme, že máte chuť niečo dokázať ...
      Ďakujeme, že im radíte ako na to ...

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia našich prvákov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme medzi nás prijímali študentov I.A, I.B a I.C triedy. Po zložení imatrikulačného sľubu  nasledovala časť súťažná. Súťažné výkony všetkých prvákov boli vynikajúce. V tento deň spojila všetkých prvákov priateľská, študentská atmosféra.

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

       

    • Čo vieš o Dni boja za slobodu a demokraciu?
     • Čo vieš o Dni boja za slobodu a demokraciu?

     • Ak sa chceš dozvedieť viac o tomto štátnom sviatku, ktorý každoročne oslavujeme 17. novembra, príď v stredu 16. novembra do učebne č. 119 a spolu s pani učiteľkou Matiašovou stráv príjemnú hodinku spojenú s filmovou projekciou. Tí  z Vás, ktorí úspešne zvládnu desať otázok na konci nášho posedenia, získajú šťastného žolíka, ktorý Vás môže zachrániť pred neočakávaným ústnym skúšaním na hodine z ktoréhokoľvek predmetu.

      Teší sa na Vás organizátorka Ing. Darina Matiašová

     • Prvé hodnotenie motivačného programu

     • Ubehol prvý mesiac a je tu prvé vyhodnotenie – poradie žiakov, poradie tried. Mimochodom, máte ako trieda vybrané, čo budete robiť s peniazmi, ak náhodou vyhráte? Musíte ich minúť ako trieda, nedajú sa rozdeliť. Vaši triedni učitelia Vám oznámia výsledky, pre Vašu kontrolu Vám ukážu pridelené body.

      Program je v testovacej fáze, stále sa „dolaďuje“, preto Vás chcem poprosiť o zhovievavosť, ak sa objavili nejaké chyby. Rada si vypočujem Vaše návrhy na zlepšenie.

      Vyhrať môžu ozaj len tí najlepší, ale vedzte, že každý z Vás je v niečom najlepší. Stačí zvoliť vhodnú stratégiu ... Pozrite si hodnotiace kritéria, určite ich máte na nástenke. A ak Vašou výhrou nebudú  priamo peniaze, získate minimálne  dobrý pocit z toho, že ste pre seba niečo urobili, kamsi sa posunuli.

      Ďakujem zároveň všetkým kolegom, ktorí si dali tú námahu, aby Vám do tabuliek body pozapisovali. Bez Vás by to nefungovalo...

      Takže – verte, že PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ. Posuniete sa dopredu.

       

      Dana Kožlejová

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Na našej škole sa pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) organizujú rôzne podujatia. Ani tento rok to nebude ináč. Pamätný deň si študenti a učitelia pripomenú  na triednických hodinách a na hodinách spoločenskovedných predmetov.

      V týždni od 12. 12. do 16. 12. 2016 sa uskutoční obľúbená  vedomostná súťaž „Olympiáda o ľudských právach“, ktorú organizujú učitelia občianskej náuky a dejepisu.

      Súťažiť budú dvojčlenné družstvá  z jednotlivých tried  (súťažiť môže aj viacero družstiev z jednej triedy). Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami.

      Prihlásiť sa a konzultovať prípravu na súťaž môžete u p. Gogu alebo p. Koníčka.

    • Ekologické hliadky na škole
     • Ekologické hliadky na škole

     • TRVANIE: 1. polrok - 3dni každá trieda. Váš termín zistite priebežne v udalostiach na stránke školy.

      Povinnosti EKOLOGICKEJ hliadky:

      • Poliať na školských chodbách kvety (nesmú byť preliate) a suché listy vyhodiť.
      • Na 5 chodbách (aj pri telocvični) sa nachádzajú veľké nádoby s triedeným plastom, ktorý však nie všetci minimalizujú (stlačených fliaš sa do kontajnera zmestí oveľa viac ako nestlačených, aj za vývoz odpadu sa platí :-). Školská hliadka má za úlohu vyniesť obsah 5 nádob do kontajnera a nestlačené fľaše minimalizovať.
      • Náhodná kontrola poriadku vo vlastnej triede (papieriky a iné odpadky nesmú byť ani pod lavicou, okolo koša, v lavici ani na inom mieste).
      • Poriadok na chodbách. Odpadky patria do koša.
      • Poriadok aj pred školou- plechovky, papieriky a iné odpadky patria do koša....

       

      Hodnotenie:  (od -25 bodov do 25 bodov)

      Kontrolovať sa bude priebežne počas celého týždňa.

      Pondelok - štvrtok do 12:40

      Piatok                       do 10:35

      Kontrolujú sa:

      - poliate kvety na chodbách ..............................................+1/-1 body

      - odstránené suché listy.....................................................+1/-1 bod

      - 5 modrých nádob (PLASTY) je prázdnych........................ +10/-10 bodov

      - vynesené plasty boli minimalizované...............................+1/-1 bod

      - čistota v triede počas trvania ekol. hliadky...................... +1/-1 body

      - čistota na chodbe pred triedou ....................................... +1/-1 body

      - poriadok pred vstupom do školy (počnúc rodinným domom a končiac parkoviskom pred reštauráciou) ......................................+10 /-10 bodov