• Prvé hodnotenie motivačného programu

     • Ubehol prvý mesiac a je tu prvé vyhodnotenie – poradie žiakov, poradie tried. Mimochodom, máte ako trieda vybrané, čo budete robiť s peniazmi, ak náhodou vyhráte? Musíte ich minúť ako trieda, nedajú sa rozdeliť. Vaši triedni učitelia Vám oznámia výsledky, pre Vašu kontrolu Vám ukážu pridelené body.

      Program je v testovacej fáze, stále sa „dolaďuje“, preto Vás chcem poprosiť o zhovievavosť, ak sa objavili nejaké chyby. Rada si vypočujem Vaše návrhy na zlepšenie.

      Vyhrať môžu ozaj len tí najlepší, ale vedzte, že každý z Vás je v niečom najlepší. Stačí zvoliť vhodnú stratégiu ... Pozrite si hodnotiace kritéria, určite ich máte na nástenke. A ak Vašou výhrou nebudú  priamo peniaze, získate minimálne  dobrý pocit z toho, že ste pre seba niečo urobili, kamsi sa posunuli.

      Ďakujem zároveň všetkým kolegom, ktorí si dali tú námahu, aby Vám do tabuliek body pozapisovali. Bez Vás by to nefungovalo...

      Takže – verte, že PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ. Posuniete sa dopredu.

       

      Dana Kožlejová

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Na našej škole sa pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) organizujú rôzne podujatia. Ani tento rok to nebude ináč. Pamätný deň si študenti a učitelia pripomenú  na triednických hodinách a na hodinách spoločenskovedných predmetov.

      V týždni od 12. 12. do 16. 12. 2016 sa uskutoční obľúbená  vedomostná súťaž „Olympiáda o ľudských právach“, ktorú organizujú učitelia občianskej náuky a dejepisu.

      Súťažiť budú dvojčlenné družstvá  z jednotlivých tried  (súťažiť môže aj viacero družstiev z jednej triedy). Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami.

      Prihlásiť sa a konzultovať prípravu na súťaž môžete u p. Gogu alebo p. Koníčka.

    • Ekologické hliadky na škole
     • Ekologické hliadky na škole

     • TRVANIE: 1. polrok - 3dni každá trieda. Váš termín zistite priebežne v udalostiach na stránke školy.

      Povinnosti EKOLOGICKEJ hliadky:

      • Poliať na školských chodbách kvety (nesmú byť preliate) a suché listy vyhodiť.
      • Na 5 chodbách (aj pri telocvični) sa nachádzajú veľké nádoby s triedeným plastom, ktorý však nie všetci minimalizujú (stlačených fliaš sa do kontajnera zmestí oveľa viac ako nestlačených, aj za vývoz odpadu sa platí :-). Školská hliadka má za úlohu vyniesť obsah 5 nádob do kontajnera a nestlačené fľaše minimalizovať.
      • Náhodná kontrola poriadku vo vlastnej triede (papieriky a iné odpadky nesmú byť ani pod lavicou, okolo koša, v lavici ani na inom mieste).
      • Poriadok na chodbách. Odpadky patria do koša.
      • Poriadok aj pred školou- plechovky, papieriky a iné odpadky patria do koša....

       

      Hodnotenie:  (od -25 bodov do 25 bodov)

      Kontrolovať sa bude priebežne počas celého týždňa.

      Pondelok - štvrtok do 12:40

      Piatok                       do 10:35

      Kontrolujú sa:

      - poliate kvety na chodbách ..............................................+1/-1 body

      - odstránené suché listy.....................................................+1/-1 bod

      - 5 modrých nádob (PLASTY) je prázdnych........................ +10/-10 bodov

      - vynesené plasty boli minimalizované...............................+1/-1 bod

      - čistota v triede počas trvania ekol. hliadky...................... +1/-1 body

      - čistota na chodbe pred triedou ....................................... +1/-1 body

      - poriadok pred vstupom do školy (počnúc rodinným domom a končiac parkoviskom pred reštauráciou) ......................................+10 /-10 bodov

    • PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ
     • PRACOVAŤ NA SEBE SA OPLATÍ

     • Motivačný program, ktorý spúšťame, je určený pre Vás všetkých a každý z Vás má v ňom šancu. Môžete si tam nájsť „na zbieranie bodov“ tú aktivitu, ktorá Vám vyhovuje. Ak sa vyvarujete „strácaniu bodov“, šanca tu určite bude. A navyše – každý Váš bod pomôže Vašej triede. O podrobnostiach Vás bude informovať Váš/a  triedny učiteľ/triedna učiteľka.

      Dúfam, že osloví  všetkých, ktorí chcú uspieť. Držím Vám všetkým prsty – všetkých dvadsať. Dana Kožlejová

    • PRIHLÁSENIE SA do e-learningového programu VIAC AKO PENIAZE
     • PRIHLÁSENIE SA do e-learningového programu VIAC AKO PENIAZE

     • Okrem času a ochoty je potrebné mať funkčný e-mail, cez ktorý sa budeš prihlasovať do programu. Registrácia musí prebehnúť do piatku 14.10.2016 do 20:00. Okrem mena, priezviska, e-mailovej adresy budem potrebovať aj dátum narodenia. Po zaregistrovaní dostaneš na e-mail prihlasovacie údaje do e-learningu a do nedele 16.10. musíš (ak chceš certifikát)/môžeš (ak Ti ide iba o vyskúšanie) urobiť vstupný test. Je jedno, ako ho urobíš, meria Tvoje vstupné vedomosti. V programe budem Vaša „tútorka“, teda tá osoba na nete, ktorá Vás bude programom viesť, pomáhať Vám pri plnení jednotlivých úloh. Teším sa na Vás. Dana Kožlejová

    • Návšteva Pamätníka Slovenského národného povstania
     • Návšteva Pamätníka Slovenského národného povstania

     • Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorého úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny.
      Študenti našej školy, prevažne z prvého a druhého ročníka, tento pamätník navštívili 6.10.2016. Oboznámili sa s expozíciou múzea, vypočuli si fundované sprievodné slovo pracovníkov múzea, vzdali úctu mŕtvym a poďakovali živým za ich obete a za to, čo urobili pre našu slobodu, pre našu krajinu. 

      Organizátori: PhDr. Marián Goga, Ing. Danka Kožlejová

       

    • Osvienčim – pripravovaná exkurzia
     • Osvienčim – pripravovaná exkurzia

     • Po ročnej prestávke sa pre veľký záujem študentov na našej škole znova pripravuje exkurzia – návšteva koncentračného tábora Osvienčim, tentokrát  rozšírená aj o žiadanú prehliadku starobylého mesta Krakow (zámocký komplex Wawel, Hlavný rynek, tržnica Sukienica, Mariánksy kostol, Kostol sv. Vojtecha).

      Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Bol zriadený roku 1941 neďaleko poľského mestečka Osvinčim. Auschwitz sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí.

      O holokauste  sa veľa píše, k dispozícii je mnoho materiálov, no priamy zážitok na mieste sa nedá ničím nahradiť. Utkvie to študentom v pamäti a navždy pochopia, čo vlastne holokaust bol. Pokiaľ to majú len z učebníc, alebo z rozprávania na hodine dejepisu, či občianskej náuky, nemajú celkom jasnú predstavu o čom to všetko je.

      Vraví sa, že prevencia je najjednoduchší spôsob ako predchádzať extrémizmu. Keď budú naši študenti na vlastné oči vidieť hrôzy holokaustu, prispeje to k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie na Slovensku. Nehovoriac o tom, že exkurzie, zážitkové  formy vyučovania sú  u mládeže veľmi populárne.

      Cena zájazdu je 35 € (doprava klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu CK, komplexné cestovné poistenie, vstup do Osvienčimu). Žiaci, ktorí majú záujem o zájazd sa môžu prihlásiť a získať bližšie informácie u p. učiteľa Gogu alebo p. učiteľky Timkovej.

       

    • Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky
     • Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky

     • Ústavný súd Slovenskej republiky organizoval Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil po prvýkrát 29.9.2016 v jeho  priestoroch v Košiciach. Účasť verejnosti, študentov a médií bola veľká.

      Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli za prítomnosti všetkých ústavných sudcov vypočuť  príhovor predsedníčky ústavného súdu p. Macejkovej, vyfotografovať  sa v talári sudcu ústavného súdu a  pozrieť si vyhradené priestory ústavného súdu - pracovne sudcov a predsedníčky US, miestnosť  na pojednávanie s účasťou verejnosti. Pripravený bol aj zaujímavý sprievodný kultúrny program.

      Z našej školy sa tejto akcie zúčastnili žiaci  štvrtého a druhého ročníka. Cieľom tejto akcie bolo  predovšetkým priblížiť ústavný súd a jeho činnosť študentom našej školy a tak napomôcť vyučovaniu spoločensko-vedných predmetov, ale aj zvýšiť celkový spoločensko-politický rozhľad študentov. Fotografie z tejto akcii nájdete vo fotoalbume. 

      Organizátori:  Ing. Darina Matiašová
                           Ing. Miriama Timková
                           PhDr. Marián Goga

       

    • Adaptačný deň
     • Adaptačný deň

     • Pre I.A začal tento školský rok netradične adaptačným dňom. Žiaci neboli  v škole, ale premiestnili sa do centra voľného času na Októbrovej ulici, kde nám poskytli priestory. Celé dopoludnie žiaci  strávili hrami, plnením rôznych úloh, ktorých účelom bolo odhaliť, čo v kom je, aký kto je, ale predovšetkým sa navzájom spoznať. 

      Viac fotiek nájdete vo fotoalbume. 

    • Tematická noc
     • Tematická noc

     • Vo štvrtok podvečer (8.9.2016) naša škola privítala prvákov – dobrodruhov. Zúčastnili sa zábavno-súťažného podujatia Tematická noc. Keďže len prednedávnom po prvýkrát prekročili bránu strednej školy, dievčatá a chlapci sa oboznamovali s jej priestormi, učebňami, prihlasovaním do programu eLearning a prácou v ňom.

      Mýli sa ten, kto by si myslel, že sa len zabávali. Odviedli kus práce. Žiaci poctivo vypracovali dva dotazníky, v ktorých spoznávali samých seba – prečo sa učia a aký štýl učenia im vyhovuje. Výsledky dotazníkov pomôžu nielen im, ale aj pedagógovom počas práce na vyučovaní v priebehu školského roka. A online správy o absolvovaní lekcie Učebné štýly a vypracovaní testov pribúdali aj cez víkend – to svedčí o úspechu prvej časti tematickej noci.

      V druhej časti sa prváci navzájom zoznamovali prostredníctvom zábavných aktivít. V telocvični školy súťažili a v aktivite Sme na jednej lodi zisťovali, prekvapivo koľko spoločného majú s ostatnými, ktorí sú okolo nich. Za to si odniesli pekné ceny, ktoré ich budú sprevádzať počas celého štúdia. Ani večierka o polnoci niektorým študentom, bivakujúcim na žinenkách v spacákoch, nebránila v ďalšej zábave a ešte o druhej hodine nadránom za všeobecnej veselosti skúšali, ako sa rôzne vtipné zvuky nesú telocvičňou. Našťastie nemuseli mať v piatok vyučovanie.

      Vyučujúce, ktoré iniciovali zoznamovací večer, by sa chceli poďakovať riaditeľstvu školy, majstrom odborného výcviku a prevádzkovým zamestnancom za mimoriadnu ústretovosť, za výbornú večeru, priestory a žiakom za aktívnu účasť a bezprostrednú spoluprácu. Ďakujeme.

      Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. 

    • Otvorenie školského roka 2016/2017
     • Otvorenie školského roka 2016/2017

     • V pondelok 5.9. sa na celom Slovensku otvorili brány škôl, aby privítali svojich žiakov v školskom roku 2016/2017. Žiakov čaká 10 mesiacov snaženia, driny a prekonávania ťažkostí, ale veríme, že bude viac radosti z práce, nových priateľstiev a zábavy a dúfame, že hlavne nepôjde o premárnených 10 mesiacov. Prajeme žiakom veľa chuti, múdrosti a energie do štúdia a všetkým, aby sme šťastne vstúpili do nového školského roka.

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • V mesiacoch október, november sa bude na našej škole konať baristický kurz. Bližšie informácie Vám poskytne p. majsterka Mikolajová.

       

    • Kurz carvingu
     • Kurz carvingu

     • V dňoch 17.10. - 18.10. 2016 sa na našej škole uskutoční pokračujúci kurz carvingu. Limit je 10 účastníkov. Absolventi začiatočníckeho kurzu majú prednosť. Nahlásiť sa môžete u p. majsterky Frištikovej a p. majstra D. Kolesára do 1.10.2016.

    • Tematický večer na našej škole
     • Tematický večer na našej škole

     • Milí prváci,

      dňa 8. 9. 2016 vo štvrtok sa uskutoční zábavno-súťažné podujatie pre kolektívy  prvých tried nazvané tematický večer – cudzie jazyky. Programom podujatia je oboznamovanie sa s priestormi školy,  odbornými učebňami , interaktívnymi učebnicami a prácou v eLearningu. Budete tiež vypĺňať dotazníky a súťažiť. Keďže program bude pestrý, pripravte sa na dlhý večer a dobrodruhovia na nočný pobyt v telocvični školy. Tematický večer sa začína o 17.30, zraz je vo vestibule školy. Ukončenie bude 9. 9. v piatok ráno, kedy sa po dobre vykonanej práci budete môcť odobrať domov a predĺžiť si víkend. Na toto podujatie vám odporúčame vybaviť sa občerstvením, vodou, výborne poslúži baterka alebo čelovka. Prineste si tiež spací vak alebo inú prikrývku, kto môže, aj karimatku. Pohodlné oblečenie a základná hygienická výbava nie je na zahodenie a zídu sa písacie potreby. Tešíme sa na vás.

    • Otvorenie školského roka 2016/2017
     • Otvorenie školského roka 2016/2017

     • Naša škola otvorí svoje brány 5. septembra 2016.

      Program otvorenia školského roka:

      - žiaci prvého ročníka o 8.00 hod. v kongresovej sále,

      - žiaci vyšších ročníkov o 7.45 hod. v nasledujúcich triedach: II.A - 124, III.A - 125, III.B - 210, III.C - 203, III.D - 17, III.E - 206, IV.A - 104, IV.B - 101, IV.C - 209,

      - triedy II.C, II.B, V.A, V.B majú odborný výcvik podľa rozpisu na nástenke OV. 

     • Rodičovské združenie žiakov prvého ročníka

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2016 (štvrtok) o 16.00 hod. v kongresovej sále Súkromnej strednej odbornej školy, Pod Kalváriou 36 v Prešove. Vaša účasť je veľmi žiadúca.