• Školský rok 2015/2016 je už  zaradený do kategórie minulosť, ktorá sa môže vrátiť už len v spomienkach. Spomienky zostanú v nás. Veríme, že bude na čo nastávajúce dva mesiace spomínať. 

      Obrovské ďakujem patrí žiakom za ich usilovnosť. Ďakujeme aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, za pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť. 

      Maturanti! Vaša cesta vyústila na jednu veľkú a dôležitú križovatku. Ste plní nových plánov a očakávaní. Čaká vás veľa nových dvier. Želáme vám, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo školských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre vás, keď zablúdite. 

      Na záver vyslovujeme veľké ďakujem našim učiteľom a majstrom odborného výcviku.Želáme Vám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

     • Viac ako peniaze

     • Možno si poviete, čo je viac ako peniaze. Pre Dianu Vajdovú a Evu Pytlíkovú z III.B. je to aj množstvo nových informácií, ktoré získali absolvovaním tohto e-learningového programu  spoločnosti Junior Achievement.  K úspešnému ukončeniu aj takto – BLAHOŽELÁME.

         

      Uplynulý školský rok prebiehal tento vzdelávací program iba v dvoch triedach, ale nasledujúci školský rok sa do neho budú môcť zapojiť všetci žiaci školy. Veď informácií o tom, ako sa k peniazom dostať, ako o ne neprísť a hlavne – ako s nimi rozumne pracovať, nie je nikdy dosť. Ale aj tak ... viac ako peniaze je napr. dobrý priateľ.

      Všetkých záujemcov o program očakáva v školskom roku 2016/2017 Dana Kožlejová – tútorka programu.

     • Radi by sme Vás upozornili, že preukazy ISIC, ITIC objednané po 1.6.2016 budú mať čipovú aj známkovú platnosť nastavenú už na nový školský rok. Nemusíte tak čakať s objednávkou preukazu na september. Za rovnakú cenu si ho môžete objednať už teraz v júni. Môžete tak využívať všetky jeho výhody už počas prázdnin a celý budúci rok.

     • Exkurzia - Žakovce

     • Dňa 6.5.2016 sa žiaci 1.A a 1.B. triedy zúčastnili exkurzie v  Žakovciach - centrum pre drogovo závislých, väzňov, prostitútky, zdravotne postihnutých.

      Duchovný otec Marián Kuffa sa prihovoril mladým:

      • Príprava na život

      • Sexualita mladých

      • Žena – matka

      • „Byť dobrou mamou a otcom“

      • Každá snaha sa počíta

      • Nevzdávať sa

      • Prijať urážky

       

         

    • Šarišský orechovo-makový závin
     • Šarišský orechovo-makový závin

     • Stalo sa už tradíciou, že naša škola pripravuje na výstavu Záhrada – ABC stavebníctva kysnutý orechovo-makový závin. Tohto roku bol 24 m dlhý a bolo v ňom ukrytých 24 zaujímavých cien. Závin všetkým chutil a aj výhercovia cien sa potešili. 

       

      Fotky nájdete vo fotoalbume. 

       

    • Seminár – Konfitované a sous vide produkty
     • Seminár – Konfitované a sous vide produkty

     • 7. apríla 2016 sa v priestoroch našej školy konal jednodňový seminár zameraný na prípravu reštauračného konfitu a sous vide.
      Súčasťou seminára boli ukážky kuchárskeho remesla, ktoré predviedol školiaci lektor, šéfkuchár Marek Madzik zo spoločnosti Bidvest. Ďalšími školiteľmi boli známi šéfkuchári Marek Gajdoš, Peter Krištof a Milan Poloha, ktorí reprezentovali Slovensko na Svetovom kulinárskom pohári EXPOGAST Luxemburg a Olympiáde kuchárov a cukrárov v Erfurte. Seminára sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí si odniesli cenné poznatky.

      Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

       

    • BARMANSKÝ KURZ
     • BARMANSKÝ KURZ

     • V dňoch 2.2. - 5.2. 2016 sa bude na našej škole konať "barmanský kurz". Cena kurzu je 120 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. majsterky Pulščákovej.

    • Kurz CARVINGU
     • Kurz CARVINGU

     • Milí žiaci,

      v dňoch 4. a 5. februára 2016 sa organizuje na našej škole začiatočnícky kurz "CARVINGU" s možnosťou pokračovania v ďalších úrovniach. Lektorom bude pán Luděk Procházka - CZECH CARVING STUDIO - priekopník, propagátor a lektor tejto techniky zdobenia v ČR a SR.
      Limit účastníkov je 13 žiakov a preto neváhajte .
      Cena 2-dňového kurzu je 70 EUR. 
      V prípade záujmu sa hláste u p. majstra Damiána Kolesára.

      KURZ_CARVINGU.pdf

     • Šťastný Nový rok chceme Vám priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému vždy viac šťastia prial, aby nový rok za to stál. 

    • Potulky mestom Košice
     • Potulky mestom Košice

     • V sobotu, 5.12.2015, sa študenti odboru Manažment regionálneho CR (4.C  trieda) zúčastnili turistickej akcie „Potulky mestom Košice - objavovanie interiéru Dómu sv. Alžbety“.  Na začiatok potulky sa študenti dozvedeli niekoľko informácií o meste Košice a Jakabovom paláci . Neskôr sa presunuli do Dómu sv. Alžbety.  Študenti  získali nové poznatky zo sprievodcovskej činnosti a dozvedeli sa o histórii interiéru najväčšej katedrály na Slovensku. Táto akcia bola pripravená jednou zo zúčastnených žiačok 4.C triedy ako časť maturitného zadania.

            

    • Popoludnie s Ľudovítom Štúrom
     • Popoludnie s Ľudovítom Štúrom

     • Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, keďže v ňom si pripomíname 200. výročie narodenia tohto velikána národno-obrodeneckého hnutia a zakladateľa nášho jazyka. Pri tejto príležitosti sme pripravili popoludnie spojené s kvízom, na ktorom sa žiaci mohli dozvedieť niečo nové o Ľudovítovi Štúrovi a mali možnosť overiť si svoje vedomosti o tomto jazykovedcovi, politikovi, učiteľovi - slovom o osobnosti našich národných dejin. 

      Fotky nájdete vo fotoalbume.

     • Olympiáda ľudských práv – výsledky

     • 8. 12. 2015 sa na pôde našej školy uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda“ o ľudských právach.  Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktoré si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho predovšetkým žiaci prvého a druhého ročníka, no svojich zástupcov mali aj študenti z vyšších ročníkov, ba dokonca niektoré triedy postavili nie jedno, ale hneď dve súťažiace družstvá. Je príjemným prekvapením, že na prvých dvoch miestach sa umiestnili študenti z prvého ročníka.
      Výsledky:

      1. miesto :          Michaela Okošová, Kristína Fedorová       1. A  
      2. miesto :          Miroslava Fedorová, Denis Židzik             1. B
      3. miesto :          Petra Hudáková,Kamila Bujňáková           2. A

       

      Výhercom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

      PhDr. Marián GOGA
      PhDr. Jaroslav KONÍČEK

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Olympiáda v cudzích jazykoch - výsledky

     • Školské kolá olympiády v nemeckom a anglickom jazyku máme v tomto školskom roku úspešne za sebou. Počúvanie, čítanie s porozumením, lexika a gramatika tvorili písomnú časť olympiády. V ústnej časti sa žiaci vyjadrovali k vizuálnemu podnetu a simulovanej situácii.

      Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 12 žiakov. Víťazom kategórie 2B sa stal Jakub Vojtek zo lV.D triedy, druhou najúspešnejšou bola Miriama Chovancová z V.B. V kategórii 2C zvíťazil Viktor Illiaš zo lV.C triedy. Svoje vedomosti a schopnosti komunikovať v nemčine si otestovali aj Mária Chovancová, Dominik Hudák, Martina Petrušová, Simona Ceperková, Erika Nakatová, Alžbeta Vitkovičová, Stanislava Vargová, Mária Ivanová a Pavol Novysedlák.

      Na olympiáde v anglickom jazyku súťažilo 10 žiakov. V kategórii 2A zvíťazil Martin Vangor z II.B triedy, v kategórii 2B bol najúspešnejší Daniel Verešpej z III.B triedy. Viktor Illiaš zo IV.C triedy získal
      prvenstvo v kategórii 2C. Svoje komunikačné zručnosti úspešne obhájili aj
      ostatní súťažiaci: Matej Kuzmiak, Mária Balíková, Erik Kaža, Šimon Petrík, Daniela
      Durbáková, Alexandra Smiková a Jakub Beliš.

      Ceny do súťaže venovalo rodičovské združenie.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a reprezentáciu.

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    • Prednáška pre budúcich maturantov
     • Prednáška pre budúcich maturantov

     • Žiakom končiacich ročníkov bola určená prednáška pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ktorá sa 20. 11. 2015 konala na pôde našej školy. Budúci maturanti získali základné informácie o tom, ako sa zorientovať na trhu práce a ako postupovať pri hľadaní práce už v priebehu štúdia alebo po jeho úspešnom ukončení. Študenti boli oboznámení s tým, na akých stránkach nájdu ponuky voľných pracovných miest, ako môžu získať svojho internetového sprievodcu trhom práce, ale aj informácie o tom, ako správne napísať životopis, žiadosť o zamestnanie, či motivačný list. Veríme, že tieto informácie pomôžu našim maturantom pri rozhodovaní o ich budúcom smerovaní.

       

          

     • Olympiáda v cudzom jazyku

     • Vyučujúci cudzích jazykov oznamujú žiakom, že školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční dňa 2.12.2015 o 12.45 hod. v učebni č. 204. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční 7.12.2015 o 9.30 hod. v učebni č. 103.